Vota uhendust

Archive for märts, 2017

Business. Golf. Jazz. 2017: ärikohtumised, konverents, golf ja džässkontsert

Aeg ja koht: 1.–4. juuni Klaipeda, Leedu

Olete oodatud kaheksandat korda toimuvale kolmepäevasele üritusele, kus ettevõtjatel on võimalik võtta osa kontaktkohtumise üritusest, osaleda konverentsil („Export Innovations“), külastada huvipakkuvaid ettevõtteid ning samuti mängida golfi ja kuulata head džässmuusikat.

Ürituse valdkondlikud märksõnad on transport, laondus, logistika, IT, käsitöö, meelelahutus, ehitus, toiduainetööstus, toiduaine valdkonna seadmed ja protsessid, seadmed, metalltoodete valmistamine (v.a masinad ja seadmed), puidu ning puit- ja korktoodete valmistamine (v.a mööbel), toiduainetööstus, administratiivsed ja tugiteenused.

Möödunud aastasest üritusest võttis osa üle 80 ettevõtte Hiinast, Eestist, Venemaalt, Prantsusmaalt, Rootsist ja Leedust.

Registreerimise tähtaeg 14.05.2017.
Lisainfo: www.businessgolfjazz.lt/EN

Future of Building 2017: tuleviku ehituse teemaline konverents ja B2B üritus

Aeg ja koht: 17.–18. mai Austria

Tule osale, et saada rohkem teada innovatiivsetest hoonete lahendustest, jätkusuutlikust renoveerimisest ja kõrgkvaliteetsetest hoonetest Austrias, samuti infot ja kogemusi viimastest tehnoloogiatest. Lisaks on Sul võimalus arutada uusi projektiideid ja leida koostööpartnereid uuteks äriprojektideks.

Põhilised sektorid

 • Ehitus ja planeerimine, arhitektuuri ja ehituse teenused
 • Ehitus, sekundaarsed lepingulised tööd
 • Ehitusmaterjalid ja komponendid
 • Taastuvenergia, kliimaseadme ja hoone tehnoloogiad
 • Ärilised organisatsioonid, klastrid ja ühendused, avaliku sektori otsustajad

Registreerimise tähtaeg on 28.04.2017.

Lisainfo ja registreerimine: www.b2match.eu/building2017

Osavõtutasu konverentsist/B2Bst on tasuta, aga mitteilmumise korral rakendatakse 125 € trahvi (tasuta tühistamine kuni 15.04.2017).

SPARK Demo – uks Lõuna-Eesti ettevõtluse imelisse maailma

 

Lõuna-Eesti, eesotsas heade mõtete linna Tartuga on olnud paljude ettevõtluse edulugude sünnipaigaks. Soovid sellest lähemalt kuulda? Tere tulemast SPARK Demo keskusesse!

Ainulaadne keskus loodi 2016. aastal Tartu Teaduspargi eestvedamisel ja Tartu linna toetusel. Tartu kesklinnas paiknev väljapanek räägib ühteaegu nii Lõuna-Eesti edukamatest ettevõtetest, eksportööridest, mainekujundajatest ja tööandjatest kui ka säravaimatest alustajatest ning ettevõtluse arendamist toetavatest organisatsioonidest. Lisaks sellele on SPARK Demost kujunenud armastatud kogukonnakeskus, mis aitab erinevate osapoolte kohtumispaigana sütitada koostööd ja sünnitada ideid.

Mõeldud – tehtud!

Tartu Teaduspark pakkus 2015. aasta sügisel erinevatele ettevõtlust edendavatele osapooltele (Tartu Linnavalitsus, maakondlikud arenduskeskused jt) välja idee luua kohalikku ettevõtluskeskkonda tutvustav keskus. Kuna esmane tagasiside oli positiivne, hakkas seeme mullas idanema. Edasiste ajurünnakute käigus jõuti vajaduseni rajada atraktiivne väljapanek, mis kõnetaks nii meie väliskülalisi kui ka kohalikku kogukonda. Keskuse rajamiseks sobivad valgusküllased ning tänavalt vaadeldavad ruumid leiti 2015. aasta lõpus. Hoone omanik uskus uudse ettevõtmise edusse ning toetas keskuse rajamist mitmekülgselt. 2016. aasta aprilli lõpus võttis SPARK Demo meeskond oma uutes, aga veel tühjades ruumides koha sisse. Järgnevate kuude jooksul täitus keskus suurepäraste Lõuna-Eesti ettevõtete väljapanekutega. Arendus- ja ehitustegevuse kõrvalt võõrustas SPARK Demo juba suvel erinevaid kohalikke ja välismaiseid gruppe ning pakkus võimalust ürituste korraldamiseks. Keskuse meeleolukas ning külalisterohke avamispidu leidis aset möödunud aasta septembri lõpus. Edasine tagasiside nii partneritelt kui ka külastajatelt on olnud väga positiivne – haarav, põnev, hubane, inspireeriv, mugav ja kutsuv on vaid mõned näited märksõnadest, mida külalised on keskuse iseloomustamiseks kasutanud.

 

 

Elu keeb kui mesilastarus

Tänaseks on juba üle 3000 külalise saanud SPARK Demo keskuses ülevaate Lõuna-Eesti ettevõtluskeskkonnast. Huvilistele tutvustatakse keskust meeldejäävate lugude kaudu, mida ilmestavad kümnete ettevõtete (interaktiivsed) väljapanekud. Väliskülaliste seisukohalt on SPARK Demo huvi tekitamise ja esmase kontakti loomise kohaks. Lühikese aja jooksul saab siin ülevaate suurest hulgast ettevõtetest ning loomulikult piirkonnast tervikuna.

Oluline osa SPARK Demo igapäevasest tegevusest on koostöö- ja infovõrgustike loomine. Tartu Teaduspargi ning partnerite poolt keskuses korraldatud seminarid, töötoad, koolitused, infopäevad, kontaktüritused, hackathon’id jms üritused võimaldavad omandada uusi teadmisi ning annavad võimaluse luua uusi kontakte. Keskuse tegevust kajastatakse regulaarsetes infokirjades ja sotsiaalmeediakanalites ning samuti kodumaiste ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike kaudu.

Vaja on võidelda koha eest päikese all

Tänapäevases piirideta maailmas on oluline seista elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamise eest ning olla nähtav. Kui sind ei teata, siis sind pole olemas! Maailmas toimub armutu võitlus talentide ning investeeringute ligimeelitamise pärast. Meil on mitmeid tugevusi, mille oskuslik esiletoomine aitab eristuda ning atraktiivse sihtkohana silma paista. Arvukalt väliskülalisi võõrustav SPARK Demo on uudseks ja tõhusaks tööriistaks piirkonna nähtavuse parandamisel.

Külalistele räägitakse meie e-teenustest, heal tasemel infrastruktuurist, tugevatest teadus- ja arendusasutustest ning paljudest muudest tugevustest. Meie ettevõtete mastaap ja töökultuur annavad võimaluse klientide soovidele kiiresti ja paindlikult reageerida ning teadmised ja kogemused tagavad toodete ja teenuste kõrge kvaliteedi. Lõuna-Eesti ettevõtted on turule toonud ridamisi ägedaid tooteid ja teenuseid, kuid välisturgude vallutamiseks jääb alustavatel ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel sageli ressurssidest puudu. SPARK Demos antakse endast parim, et meie piirkonda väisavad väliskülalised saaksid ülevaate siinses ettevõtluskeskkonnas toimuvast ning seeläbi aidatakse kohalikel ettevõtetel kasulike väliskontaktideni jõuda.

Tänavu 25. sünnipäeva tähistav Tartu Teaduspark on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning innovatsiooni toetaja, pakkudes Lõuna-Eestis infrastruktuuri- ja äriarendusteenuseid. Nende eesmärkide toetamiseks ja elluviimiseks on läbi välisprojektides osalemise investeeritud infrastruktuuri väljaarendamisesse ning piirkondliku innovatsiooni ja konkurentsivõime tõstmisse üle 10 miljoni euro.

 

Tartu Teaduspark on EEN võrgustiku partner ja kontakt Lõuna-Eestis.

 

Raimond Tamm, Tartu Teaduspargi juhatuse liige

 

Eestisse elama asumine ja välistööjõu värbamine muutub lihtsamaks

Uude riiki elama ja tööle asumine võib olla välismaalasele keeruline. On palju õiguslikke küsimusi, millele oleks vaja vastuseid, näiteks kuidas saada Eestis elamiseks vajalik elamisluba, millised dokumendid selleks esitada ning kas saaks kaasa võtta ka oma perekonna. Et Eestisse tööle ja elama tulevate inimeste elu lihtsamaks muuta, hakkab Politsei- ja Piirivalveamet pakkuma märtsist välismaalastele migratsiooni nõustamisteenust.

Uue teenuse loomise ajendiks oli välismaalaste ja tööandjate mure, et info Eestisse tööle ja elama asumise kohta ei ole piisavalt hästi ja kompaktselt kättesaadav ning on kohati isegi vastuoluline. Kuigi PPA vastab elamislubadega seotud küsimustele juba praegu ning ka mitmed teised organisatsioonid pakuvad välismaalastele vajadusel nõustamist, siis personaalset ja elamislubadele spetsialiseerunud migratsioonialast õiguslikku nõustamisteenust Eestis praegu ei ole. Vajaliku informatsiooni puudumine võib olla aga põhjuseks, miks mõni ettevõtja jätab tubli töötaja välismaalt üldse palkamata.

 

Nii välismaalastele kui ettevõtetele

Nõustamisteenus on peamiselt suunatud inimestele, kes tulevad Eestisse õppima, tööle või soovivad siin ettevõtlusega tegeleda. Näiteks antakse nõu Eestisse elama ja tööle asumise seaduslike aluste, vajalike isikut tõendavate dokumentide ning kodakondsuse taotlemise kohta.

Iga inimese küsimusega tegeleb üks konkreetne ametnik, kes teab inimese lugu algusest lõpuni. See tähendab, et inimene ei pea iga kord oma muret ametnikule uuesti selgitama. Samuti on nõustajatel nõustatava nõusolekul olemas ligipääs tema isikuandmetele ning taotlusega seotud menetlusinfole, mis võimaldab pakkuda palju personaalsemat teenust.

Samas ei ole teenus mõeldud ainult Eestisse tulevatele välismaalastele. Kuna tihtipeale kutsuvad inimesi Eestisse tööle hoopis tööandjad, kes neile Eestisse elama asumise käigus nõu ja tuge pakuvad, on teenus mõeldud ka kõigile ettevõtetele ja teistele asutustele, kes värbavad tööjõudu välismaalt. Asutustele pakutakse näiteks infot välismaalase värbamisega kaasnevate kohustuste kohta.

 

Tööd saab neli nõustajat

Selleks, et teenust edukalt pakkuda, võtab PPA tööle neli õigusteadmistega nõustajat, kes läbivad enne teenuse käivitumist põhjaliku väljaõppe. Nõustajad hakkavad tööle Tallinnas, Tartus, Jõhvis ning osalise ajaga ka Pärnus. Teenust osutatakse eesti, inglise ja vene keeles.

Nõustaja poole saab pöörduda telefoni teel, selleks hakkab 1. märtsist tööle uus number 612 3500. Samuti on võimalik nõustajatele kirjutada migrationadvice@politsei.ee või eelneval kokkuleppel ise vastuvõtule tulla. Nõustamist on võimalik eelneval kokkuleppel saada ka Skype’i teel EstonianPolice_MigrationAdvice ning kasutada dokumentide eelkontrolli teenust, saates näiteks elamisloa taotlemiseks vajalike dokumentide koopiad kontrollimiseks ette. Vajalikud nõustajate kontaktid leiab aadressilt www.migrationadvice.ee.

Kui inimesel tekib küsimusi, mis ei puuduta otseselt Politsei- ja Piirivalveameti tegevusvaldkonda, suunatakse ta selle asutuse või organisatsiooni poole, kust asjakohast nõu võiks saada. Välisesindusest viisadega seotud küsimuses nõustavad inimesi üldjuhul endiselt Välisministeerium ning Eesti välisesindused.

Sügisest hakkavad nõustajad läbi viima ka koolitusi ning esinema partnerite infopäevadel. Nõustamisteenuse raames on lisaks plaanis ümber kujundada Politsei- ja Piirivalveameti koduleht, et Eestisse saabumise info oleks hõlpsamini leitav ning lihtsasti arusaadav.

Nõustamisteenus on välja töötatud Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning teenuse huvirühmade koostöös. Kuni 2021. aastani rahastatakse teenust Euroopa Liidu struktuurifondidest, teenuse edasine rahastamine on planeeritud riigieelarvest.

 

Liis Valk, PPA peaekspert

Katerin Peärnberg, siseministeeriumi nõunik

Ärivisiit Vilniusesse

Kaubanduskoda kutsub ettevõtjaid osalema ärivisiidil Vilniusesse. Visiidi eesmärgiks on tutvuda Leedu ärivõimalustega, kohtuda Eesti ettevõtjatega, kes juba tegutsevad Leedus, ning kohtuda ka kohalike Leedu ettevõtjatega. Ärivisiidile on eriti oodatud on ehituse, energeetika ja tööstussektori ettevõtted, kuid loomulikult võivad kaasa tulla kõik huvilised.


VISIIDI EELDATAV AJAKAVA

26. aprill, kolmapäev

7.00– 8.00 Lend Tallinn-Vilnius

8.30–17.30 Võimalus osaleda Vilniuses toimuval Energeetikafoorumil, mida korraldab Eesti Leedu Kaubanduskoda (www.energyforum.lt). Foorumil käsitletakse regionaalseid arenguid elektri-, gaasi- ja taastuvenergeetika turul. Eesti firmadele võiks kõige rohkem huvi pakkuda ettekanded investeerimisvõimalustest ja projektidest energeetikasektoris; Leedu soojamajanduse sektori ülevaade (kortermajade soojustamine on endiselt tugevalt päevakorras).

18:30 Õhtusöök koos Eesti-Leedu Koja liikmetega

27. aprill, neljapäev

Hommikul võimalus külastada LITEXPO-s toimuvat ehitusmessi RESTA 2017 (toimumisaeg 26.-29. aprill), aitame eelnevalt leppida kokku kohtumised huvitavate ettevõtetega.

15.00–16.30 Lühiseminar saatkonnas. Räägime Leedu turust, riigihangetest, ja muust Leedu suunal huvi pakkuvast. Kutsume seminarile ka Eesti Leedu Kaubanduskoja liikmesettevõtted, kes tegutsevad ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas, kes jagaksid oma muljeid ja kogemusi Leedust, ärikultuurist jms.

16.30–18.00 Seminarile järgneb suursaadik Jana Vanaveski võõrustatav vastuvõtt.

19.35–20.35 Tagasilend Vilnius-Tallinn


Visiidil osalemine maksab koja liikmele 850 eurot + käibemaks, mitteliikmele 950 eurot + käibemaks.

Lisainfo ja registreerumine:
Liisi Kirschenberg
Eksporditeenuste koordinaator
liisi@koda.ee
+372 604 0093

Kontaktreis Saksamaale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASiga kutsub ettevõtteid osalema 14.–16. novembril 2017 toimuval kontaktvisiidil Saksamaale, Schleswig-Holsteini liidumaale.

Schleswig-Holsteini liidumaa (edaspidi SH) keskuseks on Kiel ning traditsiooniliselt toimub majandusvallas tihe koostöö ka Hamburgi ja teiste Põhja-Saksamaa piirkondade ettevõtetega.

SH majanduspiirkonda iseloomustab mitmete tööstussektorite dünaamiline areng. Viimastel aastatel on tormilise arengu teinud läbi taastuvenergeetika, kus tegutseb arvukalt väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. Ligikaudu 2900 tuulegeneraatorit, mis asuvad nii maismaal kui ka meres, toodavad peaaegu 3500 megavatti rohelist energiat, mis omakorda moodustab ca 40% liidumaa energiatarbimisest.

Paralleelselt tuuleenergeetikaga toetab Schleswig-Holsteini liidumaa valitsus ka teiste taastuvenergeetika harude – geotermiline energia ja biomassi kasutamine – arengut. Kokku tegutseb taastuvenergeetika valdkonnas enam kui 2000 ettevõtet, mis annavad tööd rohkem kui 7000 inimesele. Taastuvenergeetika alaste teadmiste ja tehnoloogia siiret toetavad võrgustikud nagu Windcomm ja CEWind Centre of Excellence.

SH puidusektoris on mitmeid ettevõtteid, kes juba omavad koostöösidemeid Ida-Euroopa puidufirmadega ning on avatud uute koostöösidemete loomiseks, seal hulgas ka Eesti ettevõtetega. Selliseid ettevõtteid võib leida alates ehituspuidu kasutajatest kuni mööblifirmadeni ja väiketootjateni, kes kasutavad puitu erinevate toodete valmistamiseks.

SH liidumaal on traditsioonileselt tugevateks majandusvaldkondadeks ka masinaehitus, IT ja merendus.

Kontaktreisile ootame osalema kuni 10 ettevõtet taastuvenergeetika, puidu, merenduse, infotehnoloogia ja masinatööstuse valdkonnast. Osaleda saavad alustavad eksportöörid, kes vajavad abi esmaste kontaktide loomisel, või juba tegutsevad eksportöörid, kes soovivad paremini aru saada oma toote või teenuse müügi võimalustest Saksamaal. Ühest ettevõttest saab osaleda 1 inimene.

Kontaktreisi programm

14. november – saabumine, päeva teises pooles äriseminar
15. november – kahepoolsed kohtumised ettevõtetega vastavalt eelnevatele kokkulepetele
16. november – kahepoolsed kohtumised ettevõtetega, tagasilend Eestisse

Osalustasu on 1000 eurot (+ km) osaleja kohta, milles sisalduvad:

 • edasi-tagasi lennupiletid;
 • majutus sihtriigis;
 • transport sihtriigis;
 • hommikusöögid ning lõuna- ja õhtusöök;
 • seminar SH liidumaa ettevõtluskeskkonna eripäradest;
 • 5 kontaktkohtumist potentsiaalsete koostööpartneritega iga osaleva ettevõtte jaoks.

Kontaktvisiidil osalejaks võib olla Eestis registreeritud ettevõtte juht, omanik, müügi- või ekspordijuht või ekspordisuuna spetsialist, kelle eesmärk on laiendada ettevõtte eksporti sihtriigis.

Täpsemate osalemistingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kandideerimise tähtaeg on 1. september 2017.

Kontaktreisil osalemiseks tuleb ettevõttel täita registreerimisleht ja taotleja kontsernipuu (kui ettevõtte kuulub kontserni) ning saata see e-posti teel projektijuhile aadressil margus@koda.ee.

Lisainfo: Margus Ilmjärv
Jõhvi esinduse juhataja/projektijuht
E-post: margus@koda.ee
Tel: 337 4950

Suurbritannia kontaktreis

Suurbritannia kontaktreisi sihtkohaks on London, mis on maailma üks tähtsamaid rahandus- ja kaubanduskeskusi.

Ühendkuningriik (ÜK) kuulub oma majanduse suuruselt maailma esikümnesse ja on suurimaid teenuste eksportijaid. ÜK peamised majandushuvid on Euroopas, kuid tugevad on majandussidemed ka USA, Kanada ja mitmete Aasia riikidega. Viimastel aastatel on pööratud erilist tähelepanu suhete arendamisele Hiina, India jt tõusvate majandustega. Ajalooliselt on oluline roll kaubandussuhetel enam kui 50 endise asumaaga. Viimastel aastatel on kõigis suuremates kaubagruppides olnud import suurem kui eksport ja väliskaubandus olnud defitsiidis. Täpsemat infot väliskaubanduse mahtude ja välisinvesteeringute kohta leiab ÜK statistikaameti kodulehelt.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostööpartner kontaktreisi läbiviimisel 2017. aastal on EAS.

Osalemistingimused

Kandideerima ootame eelkõige ettevõtteid järgmistest valdkondadest:

 • masinatööstus;
 • ehitusmaterjalid;
 • toiduainetööstus;
 • trükitööstus ja pakendid;
 • tekstiilitööstus.

Kuid kandideerida võivad ettevõtted ka teistest sektoritest, eriti juhul, kui ettevõtja omab juba ülevaadet potentsiaalsest nõudlusest pakutavate teenuste või toodete järele Suurbritannia turul.

Kontaktreisile kandideerimiseks palume ettevõtjal täita registreerimisavaduse ja juhul kui ettevõte kuulub kontserni, siis ka kontserniskeemi. Täidetud dokumendid edastage palun meiliaadressile tiina.truuvaart@eas.ee.

Suurbritannia kontaktreisil saab osaleda kuni 10 ettevõtjat.

Kontaktreisi osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1 000 eurot (+km).

Osalustasu kohta esitab arve Eesti Kaubandus-Tööstuskoda peale ettevõtte kontaktreisi nimekirja kinnitamist EASi poolt.

Osalejale on kontaktreisi raames korraldatud:

 • Lennupiletid ja majutus (koos hommikusöögiga)
 • Transport sihtriigis (sh. lennujaama transfeerid, transport äriseminarile ja kontaktkohtumistele).
 • üks lõunasöök peale äriseminari
 • 4 tunnine äriseminar sihtriigi ekspertidega
 • 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis

Kandideerimine Suurbritannia kontaktreisile on avatud kuni 1. juunini 2017.

EASi kontaktreise kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

EASi poolt kontaktreiside korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st.

Lisainfo:
Liisi Kirschenberg
Eksporditeenuste koordinaator
liisi@koda.ee
+372 604 0093

Suurbritannia kontaktreis

Suurbritannia kontaktreisi sihtkohaks on London, mis on maailma üks tähtsamaid rahandus- ja kaubanduskeskusi.

Ühendkuningriik (ÜK) kuulub oma majanduse suuruselt maailma esikümnesse ja on suurimaid teenuste eksportijaid. ÜK peamised majandushuvid on Euroopas, kuid tugevad on majandussidemed ka USA, Kanada ja mitmete Aasia riikidega. Viimastel aastatel on pööratud erilist tähelepanu suhete arendamisele Hiina, India jt tõusvate majandustega. Ajalooliselt on oluline roll kaubandussuhetel enam kui 50 endise asumaaga. Viimastel aastatel on kõigis suuremates kaubagruppides olnud import suurem kui eksport ja väliskaubandus olnud defitsiidis. Täpsemat infot väliskaubanduse mahtude ja välisinvesteeringute kohta leiab ÜK statistikaameti kodulehelt.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostööpartner kontaktreisi läbiviimisel 2017. aastal on EAS.

Osalemistingimused

Kandideerima ootame eelkõige ettevõtteid järgmistest valdkondadest:

 • IKT ja finantstehnoloogiad
 • masinatööstus;
 • ehitusmaterjalid;
 • toiduainetööstus;
 • trükitööstus ja pakendid;
 • tekstiilitööstus.

Kuid kandideerida võivad ettevõtted ka teistest sektoritest, eriti juhul, kui ettevõtja omab juba ülevaadet potentsiaalsest nõudlusest pakutavate teenuste või toodete järele Suurbritannia turul.

Kontaktreisile kandideerimiseks palume ettevõtjal täita registreerimisavaduse ja juhul kui ettevõte kuulub kontserni, siis ka kontserniskeemi. Täidetud dokumendid edastage palun meiliaadressile tiina.truuvaart@eas.ee.

Suurbritannia kontaktreisil saab osaleda kuni 10 ettevõtjat.

Kontaktreisi osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1 000 eurot (+km).

Osalustasu kohta esitab arve Eesti Kaubandus-Tööstuskoda peale ettevõtte kontaktreisi nimekirja kinnitamist EASi poolt.

Osalejale on kontaktreisi raames korraldatud:

 • Lennupiletid ja majutus (koos hommikusöögiga)
 • Transport sihtriigis (sh. lennujaama transfeerid, transport äriseminarile ja kontaktkohtumistele).
 • üks lõunasöök peale äriseminari
 • 4 tunnine äriseminar sihtriigi ekspertidega
 • 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis

Kandideerimine Suurbritannia kontaktreisile on avatud kuni 1. juunini 2017.

EASi kontaktreise kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

EASi poolt kontaktreiside korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st.

Lisainfo:
Liisi Kirschenberg
Eksporditeenuste koordinaator
liisi@koda.ee
+372 604 0093

Valgevene muutub Eesti ettevõtetele atraktiivseks

Eesti ettevõtted otsivad aina enam koostööpartnereid Valgevenest. Veelgi suurem huvi Eestist ärikontakte leida valitseb aga sealsete ettevõtete hulgas. Nii võib väita, kui analüüsida arengukoostöö projekti raames toimunud mõlema riigi äridelegatsioonide visiite Minskisse ja Tallinnasse.

 

Mida peaks teadma ettevõte, kes kaalub koostööd Valgevene ettevõtetega?

Valgevene on lahendanud peaaegu kõik probleemid suhetes Euroopa Liiduga, mille tulemusena on EL loobunud Valgevene suhtes  aastaid kehtinud sanktsioonidest. Jäänud on üks tõsisem probleem. Nimelt ei talu EL seda, et Valgevenes kehtib tänase päevani surmanuhtlus ja otsuseid viiakse reaalselt täide.

Suhted Venemaaga on keerulised. Valgevene majandus on sõltuvuses seni Venemaa poolt pakutud madalatest hindadest energiakandjatele, samal ajal kui riigi juhtkond ei ole enam valmis tegema Venemaa poolt selle eest oodatavaid järeleandmisi, s.h. lennuväebaasi rajamine ja poole valimine Vene-Ukraina konfliktis. Samuti domineerivad Valgevene majandusse tehtud kapitalipaigutustes Vene investorid.

Tasakaalustamaks Venemaa mõju, on riigi juhtkond astunud mitmeid samme arendamaks majandussuhteid ka teiste riikidega. Konkreetseks näiteks siin on alates 12. veebruarist ühepoolselt kehtestatud viisavabadus ca 80 riigi kodanikele, tingimusel, et riiki sisenetakse Minski lennujaama piiripunkti kaudu ja riigis viibitakse maksimaalselt 5 päeva. Venemaa vastas sellele omakorda piiritsooni kehtestamisega seni praktiliselt puudunud piiril.

Majanduses domineerib riiklik omand. Umbes 80% ettevõtetest kuulub riigile. Märgata võib püüdu ettevõtlust pisiasjadeni reguleerida ja  hindu kontrollida. Tööpuudus püsib madalal tänu sellele, et ühe inimese töö tegemiseks hoitakse tihti palgal kaht inimest. Selle tulemusel on keskmine palk Valgevenes ainult 360 eurot kuus.

 

Miks tasub siiski kaaluda koostööd Valgevene ettevõtetega?

 • Valgevene on selgelt võtnud suuna arendada majanduskoostööd Euroopa Liiduga ja sellest tulenevalt püütakse lahendada kõik probleemid, mis seda takistada võivad
 • Tegutsedes Valgevenes, saab ettevõte ligipääsu Euraasia Majandusühenduse liikmete (Venemaa, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Tadzhikistan) turgudele.
 • Valgevenes on heas korras taristu.
 • Viisavabadus ja geograafiline lähedus.
 • Ettevõtted (sõltumata omandivormist) on huvitatud koostööst Eesti ettevõtetega.
 • Kuritegevus, s.h. majanduses, on väga madal.
 • Kohalikud kulud on madalad.
 • Valgevene inimesed on sõbralikud, targad ja töökad. Meil on osaliselt ühine minevik ja sellest tulenev üksteisemõistmine.

Parim moodus ärikontaktide leidmiseks ja riigist esmapildi saamiseks on teha seda Eesti ja Valgevene ettevõtlusorganistsioonide toel. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab selle aasta sügisel Valgevene äridelegatsiooni vastuvõtu Tallinnas ja 2018. aasta alguses Eesti ettevõtete kontaktreisi Minskisse. Mõlema ürituse läbiviimist toetab välisministeerium arengukoostöö programmi vahenditest.

 

Valgevene Vabariik  
 

Pealinn

 

Minsk

Pindala 207 595 km²
Ametlikud keeled valgevenevene
Rahvaarv 9 494 200 (1.10.2015)
Valuuta 2 rubla (BYN) = 1 EUR
Inflatsioon 2016 12%
SKP langus 2016 2,8%
Keskmine palk 360 €
   

 

Margus Ilmjärv, kaubanduskoja Jõhvi esinduse juhataja