Vota uhendust

Archive for september, 2015

Kontaktvisiit Türki Istanbuli


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASiga korraldab 2015. aastal rea kontaktreise, mis annavad ettevõtjale võimaluse tutvuda sihtriigis kohapeal piirkonna võimalustega ja ettevõtluskultuuriga, kohtuda kohalike ettevõtjatega ning leida koostööpartnereid.

29.09-01.10.2015 toimub kontaktvisiit Istanbuli Türki

Kontaktvisiidi programm:

28. september – saabumine (võimalusel otselend Tallinn-Istanbul kell 15.25-18.40)
29. september
– äriseminar ja ettevõtte külastus
30. september
– kahepoolsed kohtumised ettevõtetega vastavalt eelnevatele kokkulepetele
1. oktoober
– kohtumised ettevõtete ja arendusorganisatsioonidega
2. oktoober
– tagasilend Eestisse (võimalusel otselend Istanbul-Tallinn kell 11.25-14.35)

Kontaktreis sisaldab:

 • lühiseminari sihtriigis, mille eesmärk on sihtriigi spetsialisti kaasates pakkuda Eesti ettevõtetele uut infot sihtturu kohta, mida Eesti ettevõtetel on kasulik teada enne turule sisenemist;
 • vähemalt kolme individuaalset kohtumist sihtriigi ettevõtetega, mille eesmärgiks on otsekontaktide sõlmimine;
 • ettevõtte ühiskülastust, mille eesmärk on tutvuda sihtriigi ettevõtte tootmishoone või tehasega, mis annab võimaluse näha parimaid praktikaid ja pakub arenemisvõimalusi ka oma ettevõtte jaoks.

Osalustasu on 1000 eurot (+ km) osaleja kohta, mis sisaldab:

 • edasi-tagasi lennupiletid;
 • majutus sihtriigis;
 • transport sihtriigis;
 • hommiku- ja lõunasöök sihtriigis;
 • seminar sihtriigis;
 • kontaktkohtumised.

Kontaktreisile ootame osalema 8 ettevõtet, kellel on olemas eelnev ekspordikogemus ning valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti. Ühest ettevõttest saab osaleda 1 inimene.

Kontaktreisil osalejaks võib olla Eestis registreeritud ettevõtte juht, omanik, müügi- või ekspordijuht või ekspordisuuna spetsialist, kelle eesmärk on laiendada ettevõtte eksporti sihtriigis.

Täpsemate osalemistingimustega on võimalik tutvuda siin »

Kontaktreisil osalemiseks tuleb ettevõttel täita registreerimisleht » ja taotleja kontsernipuu » (kui ettevõtte kuulub kontserni) ning saata see e-posti teel vastava kontaktreisi projektijuhile.

Lisainfo (projektijuht):

Liisi Kirschenberg
Rahvusvaheliste suhete projektijuht
e-post: liisi.kirschenberg@koda.ee
tel: 604 0093

Kontaktreise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kontaktvisiit Saksamaale, Schleswig-Holsteini

Registreerumine on lõppenud!Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASiga kutsub ettevõtteid osalema 27.-30. septembril 2015 toimuval kontaktvisiidil Saksamaale,
Schleswig-Holsteini

Schleswig-Holstein on kõige põhjapoolsem liidumaa, mis asub Põhjamere kagu- ja Läänemere edelarannikul ning selle pealinn on Kiel. Schleswig-Holsteinil on ajalooliselt välja kujunenud tihe majanduskoostöö Hamburgi piirkonnaga ning ning enimarenenud majandusvaldkonnad on

 • transport ja logistika (Pfister Logistic, Stena Line)
 • IT ja telekommunikatsioon (Freenet, Vater Unternehmensgruppe)
 • masinaehitus (Baader, Jungheinrich)
 • toiduainetetööstus (Schwartau, Campbells)
 • keskkonnasäästlikud tehnoloogiad, taastuvenergia (Repower Systems, Nanoresins)

Kontaktreis sisaldab:

 • lühiseminari sihtriigis, mille eesmärk on sihtriigi spetsialisti kaasates pakkuda Eesti ettevõtetele uut infot sihtturu kohta, mida Eesti ettevõtetel on kasulik teada enne turule sisenemist;
 • vähemalt kolme individuaalset kohtumist sihtriigi ettevõtetega, mille eesmärgiks on otsekontaktide sõlmimine;
 • ühe kohaliku ettevõtte ühiskülastust.

Kontaktvisiidi programm:

27. september – saabumine
28. september – äriseminar ja ettevõtte külastus
29. september – kahepoolsed kohtumised ettevõtetega vastavalt eelnevatele kokkulepetele
30. september – kohtumised ettevõtete ja arendusorganisatsioonidega, tagasilend Eestisse

Osalustasu on 1000 eurot (+ km) osaleja kohta, mis sisaldab:

 • edasi-tagasi lennupiletid;
 • majutus sihtriigis;
 • transport sihtriigis;
 • hommiku- ja lõunasöök sihtriigis;
 • seminar sihtriigis;
 • kontaktkohtumised.

Igale kontaktreisile ootame osalema 8 ettevõtet, kellel on olemas eelnev ekspordikogemus ning valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti. Ühest ettevõttest saab osaleda 1 inimene.

Kontaktreisil osalejaks võib olla Eestis registreeritud ettevõtte juht, omanik, müügi- või ekspordijuht või ekspordisuuna spetsialist, kelle eesmärk on laiendada ettevõtte eksporti sihtriigis.

Täpsemate osalemistingimustega on võimalik tutvuda siin »

Kontaktreisil osalemiseks tuleb ettevõttel täita registreerimisleht » ja taotleja kontsernipuu » (kui ettevõtte kuulub kontserni) ning saata see e-posti teel projektijuhile margus.ilmjarv@koda.ee.

Kandideerimise tähtaeg on 20. aprill 2015.

Lisainfo (projektijuht):
Margus Ilmjärv
Jõhvi esinduse juhataja
e-post: margus.ilmjarv@koda.ee
tel: 337 4950

Kontaktreise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kodanike ja ettevõtjate Euroopa Liidu õigusi aitab tagada SOLVIT

Euroopa Liiduga ühinemisel avanes meil võimalus elada, õppida ja töötada vabalt valitud ELi liikmesriigis. Suurenesid ka Eesti ettevõtjate võimalused oma äritegevuse alustamiseks ja laiendamiseks teistes liikmesriikides. Seoses nende võimaluste ja õigustega võib aga mõnikord tekkida probleeme, mille lahendamiseks on Euroopa Komisjon loonud liikmesriikide vahelise online koostöövõrgustiku SOLVIT. Tegemist on tasuta teenusega, mis on mõeldud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks. SOLVITi eesmärk on aidata ELi kodanikel ja ettevõtjatel leida praktilisi lahendusi nende siseturualastele probleemidele, mis on tekkinud kodaniku ja teise liikmesriigi ametiasutuse või ettevõtja ja teise liikmesriigi ametiasutuse vahel.

SOLVIT on ELis tegutsenud alates 2002. aasta juulist ning selle keskused on loodud kõigis liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Kokku tegutseb 31 keskust, mis teevad koostööd praktiliste lahenduste leidmiseks probleemidele, mis tekivad seoses ELi õiguse ebaõige kohaldamisega kodanike ja ettevõtjate suhtes. Eelmisel aastal õnnestus SOLVITi abil lahendada u 90 protsenti menetlusse võetud kaebustest.

On oluline teada, et SOLVIT saab abi osutada üksnes siis, kui teise liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Eesti kodaniku või ettevõtja suhtes ELi õigust. Olukordades, kus vaidluse osapoolteks on ettevõtjad või ettevõtjad ja tarbijad või kui õiguserikkujaks ei ole teise liikmesriigi ametiasutus, SOLVIT kahjuks aidata ei saa. SOLVIT ei tegele ka juriidilise nõustamise, infopäringutele vastamise ega kahjude hüvitamisega.

Kodanikud saavad SOLVITi poole pöörduda, kui neil tekib probleeme elamisloa või viisa saamisega, kutsekvalifikatsiooni tunnustamisega, juurdepääsuga haridusele, tööalaste õigustega, sotsiaalkindlustusega, maksustamisega, mootorsõidukite registreerimise või juhilubadega jmt. Ettevõtjatele osutab SOLVIT abi näiteks siis, kui teise liikmesriigi ametiasutus takistab nende toodete või teenuste turulepääsu, FIEna tegutsemist, riigihangetes osalemist, käibemaksu tagastamist või kapitali ja maksete vaba liikumist. SOLVITi poole pöördumisel on oluline, et kaebuse suhtes ei oleks veel algatatud kohtumenetlust.

Niisiis on SOLVIT alternatiivne probleemide lahendamise süsteem, mis osutab oma abi tasuta ning toimib oluliselt kiiremini kui ametlik kohtumenetlus. SOLVITi pakutud lahendusega ei ole kaebuse esitaja kohustatud nõustuma ning võib edasi pöörduda oma riigi kohtu poole või esitada ametliku kaebuse otse Euroopa Komisjonile.

Eestis asub SOLVIT-keskus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas. Kaebust on võimalik esitada elektrooniliselt, ELi SOLVITi veebiaadressil ec.europa.eu/solvit/index_et.htm, või vabas vormis, saates e-kirja Eesti SOLVIT-keskuse e-posti aadressil solvit.eesti@mkm.ee. Pöördudes SOLVITi poole on oluline oma probleemi üksikasjalikult kirjeldada ning selgelt välja tuua, millist abi SOLVITilt oodatakse. Samuti tuleb märkida nii enda kui ka oletatava õiguserikkuja (ametiasutus) kontaktandmed ning lisada asjasse puutuvate dokumentide koopiad. Kui kaebus kuulub SOLVITi pädevusse, üritatakse see lahendada 10 nädala jooksul.

Näiteid SOLVITi kaasustest:
1. Ebaõiglaselt määratud trahvi tühistamine
Hollandis kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes oli Venemaa kodanik, kuid omas Eestis pikaajalise elaniku staatust. Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil ka inglise keeles olemas, ei võtnud Hollandi kontrollametnik seda arvesse ning karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 680eurose trahviga. Veondusettevõtte pöördumise järel alustas Eesti SOLVIT menetlust, millega vaidlustati ebaõiglaselt määratud trahv. Menetluse tulemusena selgus, et Hollandi järelevalve kasutatud juhised ei olnud viidud kooskõlla ELis 4.12.2011 rakendunud nõuetega. Tänu SOLVITi sekkumisele tagastati sissenõutud trahvisumma Eesti ettevõtjale ning Hollandi ametiasutus nõustus tegema vajalikud muudatused riigisisestes kontrollimisjuhistes.
Probleem lahendati 66 päevaga

Aasta hiljem lahendati SOLVITi abiga edukalt ka Saksamaal aset leidnud sarnane juhtum.

2. Keelatud eelpakendatud toodete reklaami lõpetamine
Hispaania hulgimüüja reklaamis oma koduleheküljel valget veini 200 ml suurustes pakendites, mille müük on ELi direktiiviga keelatud. Eesti ettevõtja, kes ostis Hispaania ettevõtjalt nimetatud toodet ning sai müügipiirangust teada alles Eestis, soovides registreerida toodet alkoholiregistris, teatas ELi õiguse rikkumisest SOLVITile. SOLVIT juhtis olukorrale Hispaania pädeva asutuse tähelepanu, kes nõudis Hispaania ettevõtjalt keelatud toodete reklaamimise lõpetamist.
Probleem lahendati 56 päevaga

Tatjana Saarniit
Eesti SOLVIT
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tarbija- ja konkurentsipoliitika talitusse peaspetsialist

Väikeettevõtluse toetusmeetmetest USA näitel. Kas meil oleks midagi üle võtta?

Algatuseks tuleb täpsustada mõisted. Kui me räägime väike- ja keskmise suurusega ettevõttevõtetest (VKE) meil Eestis või Euroopas, siis me teame, et väikeettevõtte töötajate arv võib olla kuni 50, keskmise suurusega ettevõttes kuni 250 töötajat. Kui räägime väikeettevõttest USAs, siis seal on väikeettevõte määratletud kui põhiliselt sõltumatule omanikule kuuluv ettevõte, mis tegutseb sõltumatult ja kasumi teenimise eesmärgil. Sõltuvalt sektorist, tootest või teenusest on suuruse standardi aluseks töötajate arv või müügimaht. Kui aluseks on töötajate arv, võib nende arv olla kuni 1500.
USA-s annab keskvalitsuse toetust väikeetevõtjaile sõltumatu valitsusagentuur Small Business Administration (SBA), mille asutas president Eisenhower 1953. aastal pärast väikeettevõtete seaduse vastuvõtmist. Selle ülesanne on nõustada, aidata ja kaitsta väikeettevõtjate huve. 2013. aastal oli selle eelarve ligikaudu 1 miljard USA dollarit (välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud tegevuse eelarve). SBA-l on bürood igas USA osariigis ja 1000 kohalikku keskust. President Obama ülendas SBA peadirektori oma valitsuskabineti tasandile.

 

SBA väikeettevõtja teenistuses

SBA teeb väikeettevõtjate jaoks päris palju, ja paistab ka, et sealsete meetmete, toetuste ja laenudega kaasneb tunduvalt vähem bürokraatiat kui Euroopa Liidus. Mis puutub rahastamisse, siis näiteks SBA annab tagatisi väikeettevõtjatele, kellel ei ole võimalik mujalt laenu saada. Üldjuhul annavad laene SBA partnerid (pangad ja muud finantsasutused) ja SBA tagab need. Mikrolaenude programm on mõeldud uutele ja äsja alustanud ettevõtetele, kes tegutsevad alateenindatud turgudel. Näiteks kiirlaenu peaks saama 36 tunni jooksul. Katastroofilaenude programm annab suurte õnnetuste korral väikeettevõtjatele laenu 45 päeva jooksul. Väikeettevõtjate juurdepääsu riskikapitalile toetab SBIC – Small Business Investment Company.

USA-s on n-ö eraldi disainitud väikeettevõtjate hankeprogrammid. Mitmed hankeprogrammid võimaldavad väikeettevõtetel (mille omanikud näiteks erivajadustega isikud või tegutsevad teatud valdkondades) konkureerida valitsuse lepingute nimel ainult sarnaste ettevõtetega. Föderaalhankelepingute puhul on määratletud üldised eesmärgid ning konkreetsete ministeeriumide ja agentuuride alaeesmärgid, selles osas, milline protsent hankelepingute maksumusest peab olema sõlmitud VKE-dega. Praegune üldeesmärk on vähemalt 23 protsenti keskvalitsuse põhilepingute kogumaksumusest peab olema suunatud väikeettevõtetele.

 

Teadus- ja arendustegevus

VKEdele on ka teadus- ja arendustegevuse programme. Näiteks suurendatakse programmiga Small Business Innovation Research (SBIR) väikeste kõrgtehnoloogiaettevõtete osalemist föderaalses teadus- ja arendustegevuses ja selle eelarveks eraldatakse vähemalt 100 miljonit dollarit. Teatud protsent selle teadus- ja arendustegevuse eelarvest tuleb kasutada väikeettevõtjate kaasamiseks: alguses, 1983. aastal oli selleks 0,2 protsenti ja seda on pidevalt suurendatud, olles 2013. aastal juba 2,7 protsenti (uus eesmärk on 3,2 protsenti 2017. aastal). Programmist Small Business Technology Transfer (STTR) rahastatakse föderaaluuringuid, mis on jagatud väikeettevõtte ja kasumit mittetaotleva teadusorganisatsiooni vahel: 2013. aastal 0,35 protsenti, mis kasvab 0,45 protsendini 2016. aastal. On olemas veel ettevõtluse arendamise programmid. Nende kaudu pakutakse väikeettevõtjatele 1000 keskuses koolitust.

Rahvusvahelise kaubanduse büroo kaudu pakutakse väikeettevõtjatele eksporditoetust ja meetmed hõlmavad kiirlaene (36 tunni jooksul) ja toetusi välismaistel kaubandusmessidel osalemiseks, dokumentatsiooni ja audiovisuaalseid materjale.
VKE-de huvides tegutsevad ka paar ametit. Nii on olemas peainspektori büroo (Office of the Inspector General). Selle missioon on parandada SBA juhtimist ja tõhusust, võidelda pettuste vastu programmides ja vaadata läbi olemasolevaid või esitatud õigusakte. See on SBA juurde kuuluv sõltumatu büroo, mida juhib peainspektor.

Föderaalvalitsuse raames tegutseb sõltumatu väikeettevõtjaid esindava asutusena huvide esindamise büroo (Office of Advocacy). Selle ülesanne on edendada poliitikat, mis toetab väikeettevõtjaid, sekkudes föderaalagentuuride reguleerivatesse protsessidesse ja uurides föderaalmääruste mõju.

Alguses esitatud küsimusele, kas meie võiks midagi üle võtta või sarnaselt rakendada, on artikli autoril selge eelistus – vähendame bürokraatiat!

Artikkel tugineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatuslikule arvamusele „USA ja ELi kogemused väikeettevõtlusalgatustega „Small Business Act”: parimad tavad uuenduslike VKEde meetmete osas”

 

Reet Teder
Eesti Kaubandus–Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Ülevaade USA SBA meetmetest on leitav aadressil www.sba.gov või USA Kongressi 2013. aruandest „Small Business Administration, A Primer on Programmes” veebisaidil www.crs.gov. Ülevaate SBA programmide kohta annab Governmental Accountability Office (valitsuse aruandluse eest vastutav amet) aruandes GAO-12-819 „Entrepreneurial Assistance” veebilehel www.gao.gov .