Vota uhendust

Archive for veebruar, 2014

RESTA 2014: rahvusvaheline ehitusvaldkonna mess ja kontaktkohtumised

Vilniuse Kaubandus-Tööstuskoda kutsub osalema neljandale kontaktkohtumiste üritusele, mis toimub menuka rahvusvahelise messi RESTA2014 raames. Tegemist on Baltikumi suurima ehitust ja renoveerimistöid puudutava messiga.

Kontaktkohtumiste temaatilised valdkonnad:

• ehitusmaterjalid ja seonduvad tooted;
• siseviimistlusmaterjalid;
• ventilatsioon, kütteseadmed, veevarustus, elekter, kanalisatsioon;
• puitkonstruktsioonid;
• „intelligentne-kodu“;
• energiasäästlik ja keskkonnasõbralik ehitamine;
• ehitusseadmed, turvaseadmed hoonetele;
• kinnisvarateenused, konsultatsioon, projektid.

Olulised kuupäevad:
6. aprill registreerimine ja ettevõtte profiili esitamine
21. aprill avaldatakse kohtumiste ajakava
25. aprill kontaktkohtumised RESTA2014 raames (10.00 – 13.00 ja 13.30 – 17.00)

Kontaktkohtumise üritusel osalemine tasuta.

Registreerimine ja lisainfo:
resta2014.talkb2b.net
 

 

 

Euroopa uudised: EMSK arvamusest ühtse käibedeklaratsiooni kohta

Meeldetuletuseks mõne sõnaga taustast. Direktiivi ettepaneku ühtse käibedeklaratsiooni kohta esitas Euroopa Komisjon (EK) eelmisel suvel (tutvustasin Teatajas). Selle eesmärgiks on võtta kasutusele kogu ELis standardne käibedeklaratsioon. Kõigil ettevõtjatel on siis võimalik esitada käibemaksu tasumise kohta igale liikmesriigile standarditud teavet ühtsel, eelistatavalt elektroonilisel kujul. Sel viisil saab ühes liikmesriigis käibedeklaratsiooni esitav ettevõtja hõlpsasti täita ja esitada käibedeklaratsiooni ka teises liikmesriigis. See kõik peaks vähendama bürokraatiat ja ergutama ettevõtlust. Varasemate uuringute põhjal sai EK väita, et ettevõtjad on ideed pooldanud ja eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE) nõuavad, et nad ei peaks deklaratsiooni nii tihti esitama. PricewaterhouseCoopers (PwC) hinnangul säästaks ELi 27 liikmesriiki kokku 17,2 miljardit eurot, kui vähendataks bürokraatiat ja kasutusele võetaks kõigile liikmesriikidele kohustuslik standardne käibedeklaratsioon.

Rootsi firmad otsivad Tallinnas koostööpartnereid

Palume ettevõtjatel, kes osalemiseks ankeedi täitsid, kuid vastavat kinnitust ei saanud, kindlasti meiega ühendust võtta (lea@koda.ee), kuna kahjuks on osade ankeetide edastamisel esinenud tehnilisi probleeme.
 


25.-26. veebruaril külastavad Eestit 5 ettevõtet Västeråsist Rootsis.
Aadress: Toom-Kooli 17, Tallinn.


Järgnevalt ülevaade külastavate ettevõtete huvide kohta:

Yajlee: soovib leida agenti või edasimüüjat spordi või meditsiinilise otstarbega õmblusteta rinnahoidale.
Vaata ettevõtte profiili: SIIN

Bioremed: konsultatsiooniettevõte otsib koostööd keskkonnasaastega kokkupuutuvate organisatsioonidega avalikus- ja erasektoris.
Vaata ettevõtte profiili: SIIN

JoR AB: Otsib partnereid toodetele ja teenustele järgmistes valdkondades: 1) automaatika 2) mõõtmisseadmed 3) haiglates kasutatavad eriotstarbelised arvutid.
Vaata ettevõtte profiili: SIIN

Wowscand: soovib leida partnereid konsultantide võrgustikku ja otsib edasimüüjat ergonoomilisele arvutihiirele.
Vaata ettevõtte profiili: SIIN

Invisible Friends: otsib tootjatest partnereid tekstiilivaldkonnas.
Vaata ettevõtte profiili: SIIN

Registreerumine on lõppenud.

Lisainfo ja registreerumine:
Lea Aasamaa
Nõunik
E-post: lea@koda.ee
Tel: +372 604 0060
 

Mobile World Congress 2014

24.-26. veebruaril Barcelonas Hispaanias

Maailma ühest suurimast mobiiltehnoloogia messist võttis möödunud aastal osa 1700 eksponenti, 72 500 külastajat ning kontaktkohtumiste üritusel osalenud 500 ettevõtet esitasid 1000 tehnoloogia profiili ja kokku toimus üle 1500 B2B kohtumise.

Kontaktkohtumise üritusele oodatakse innovatiivse tehnoloogia soovijaid ja pakkujaid ning kaasatud on sellised valdkonnad nagu automaatika, robootika, elektroonika, mikroelektroonika, IT, infotöötlemine ja informatsioonisüsteemid, telekommunikatsioon jt

Registreerimise tähtaeg: 1. veebruar 2014
B2B kohtumiste valmimine: 1.-17. Veebruar 2014
Lisainfo ja registreerimine: http://www.b2match.eu/mwcbrokerage2014

Osalemistasu messil ja B2B üritusel 310 eurot.
Kontaktisik Kaubanduskojas: Lea Aasamaa, e-post: lea@koda.ee

 

EEN: Eesti SOLVIT saab tänavu 10-aastaseks

SOLVIT on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide koostöövõrgustik, mis on loodud siseturu probleemide kohtuväliseks kiireks ja efektiivseks lahendamiseks. Alates aastast 2002. ELi liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis tegutsev SOLVIT lahendab probleeme, mille puhul teise liikmesriigi ametiasutus on kodaniku või ettevõtja suhtes ebaõigelt kohaldanud ELi siseturu õigust. 2013. a pöörduti SOLVITi poole 3023 korral ning 89% probleemidest lahendati keskmiselt 68 päevaga.

Euroopa uudised: Võitlusest varimajanduse ja deklareerimata tööga

Rääkides varimajandusest ja deklareerimata tööst, tuleb täpsustada kõigepealt see, millest me räägime. Järgnev ülevaade põhineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) arvamusel võitlusest varimajanduse ja deklareerimata tööga, kus mõistete osas on tuginetud Euroopa Liidu strateegiale „Euroopa 2020“ (koos tööhõivepoliitika suunistega).