Vota uhendust

Archive for november, 2022

Tööstusettevõtele veebiseminar “Inimkeskne kõrgtehnoloogia tulevikutehastes”

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub töötleva tööstuse ja tootmisettevõtete esindajaid osalema veebiseminaril „Inimkeskne kõrgtehnoloogia tulevikutehastes“. Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe ja robotitehnoloogia lektor Veiko Vunderräägivad tööstus 5.0-st ehk inimese ja kõrgtehnoloogia koostööst ja selle väärtustest tööstuses. Seminar toimub 7. detsembril 2022. a ajavahemikus kell 10.00 – 13.00 Teamsis.


Täpsem ajakava ja teemad on järgmised:

10.00 – 10.10 Sissejuhatus veebinari
10.10 – 10.55 Tulevikutehased: tööstus 4.0 ja tööstus 5.0
11.00 – 11.45 Inimese ja tehnoloogia koostöö
11.50 – 12.35 Autonoomsed robotid tootmises
12.40 – 12.45 Kokkuvõte veebinarist

Veebiseminar on osalejatele tasuta. Seminaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses ühe osaleja kohta. Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ja tootmisettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kellel on piisavalt vähese tähtsusega abi jääki.

Esmakordselt AIRE koolitusele, seminarile või mõnele muule teenusele registreerumisega saab ettevõte ka IMECC OÜ’lt digiküpsuse hindamise nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Digiküpsuse hindamise nõustamisteenus aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.

Veebiseminarile saab registreeruda kuni 1. detsembrini 2022. a. Täpsem info seminari sisu ja registreerumise kohta on leitav ➠ https://fienta.com/et/inimkeskne-korgtehnoloogia-tulevikutehases-47002.

SFSCon: vabatarkvara konverents ja kontaktkohtumised

Olete oodatud osalema kahepäevasel üritusel, mis koondab endas konverentsi, töötube ja ettevõtjate vahelisi kontaktkohtumisi, lisaks häkatoni ja palju muud.

Osavõtt võimaldab kohtuda arendajate kogukonnaga, et jagada, edendada, võrgustuda ja arendada oma oskusi ja teadmisi vaba tarkvara uusimate suundumuste ja teemade kohta. Tulge osalema, kui huvitute kohtumistest potentsiaalsete partneritega uute digitaaltehnoloogiatel põhinevate lahenduste väljatöötamiseks, nagu tehisintellekt, asjade internet, küberturvalisus, vaba tarkvara, andmehaldus (ja teised!), eriti järgmistes rakendusvaldkondades:

Liikuvus

Turism

Energeetika ja ehitus

Roheline

Tootmine/automaatika

Põllumajandustoit

Osavõtt on tasuta. Registreerimine on avatud kuni 11.11.2022 aadressil https://sfscon-2022.b2match.io/page-4281

GLOBAL FOODTURE: toidukoostöö Jaapani, Lõuna-Korea, Singapuri, Taiga (2022/2023 online töötoad, B2B)

Olete oodatud osa saama mitmetest tegevustest, et olla valmis koostööks nende Aasia turgudega. Näiteks veebipõhised töötoad, korraldama/osalema kontaktkohtumistel teile huvipakkuvate ettevõtjatega ja ka osavõtt visiitidest.

Tegevusi viiakse ellu Global Foodture projekti raames, mille eesmärk on koostöö ja innovatsiooni kaudu hoogustada toidusüsteemi jätkusuutlikku üleminekut kogu maailmas ning hõlbustada Euroopa ettevõtjate juurdepääsu väljaspool Euroopat asuvatesse riikidesse.

Eelseisvad üritused:

  • 17. november 2022: kell 10.00 (eesti aeg) online töötuba: Kas tuleviku põllumehed on lennumasinatega farmereid? Robotite, droonide ja satalliitide kasutamine põllumajanduses.
  • 30. november 2022: Jaapanit tutvustav online töötuba ja B2B kohtumised
  • 08. detsember 2022: kell 10.00 (eesti aeg) online töötuba: Biomassi väärindamise tehnoloogiad ja turustamisviisid, et luua väärtust ringmajanduse põllumajandus-toiduainete kõrvalvoogudest

2023.a. toimuvad täiendavad temaatilised töötoad ja B2B kohtumised Lõuna-Korea, Tai ja Singapuri fookusega.

Täiendav info ja ettevõtte profiili registreerimine uute koostöövõimaluste loomiseks nii Jaapani ürituse raames (30.11.2022), ent ka koheselt kõigi huvipakkuvate ettevõtjatega aadressil https://globalfoodture.b2match.io/home

AIRE kutsub tööstusfirmasid koostööle

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE ootab teadlasi ja Eesti tööstusettevõtteid esitama oma ideid 1. novembril avanevasse ideede vooru. Oodatud on ettevõtted, kellel on mõni idee või kitsaskoht, mida saab lahendada tehisintellekti või robottehnoloogia abil, või on vaja tööprotsesse muuta efektiivsemaks, aga turul puudub valmislahendus. 

AIRE keskus soovib tööstusettevõtetega koostööd teha, et viia koos ellu tehisintellekti ja robootika demoprojekte suurusjärgus kuni 50 000 eurot ühe projekti kohta. Keskuse juhi Kirke Maari sõnul ei jaga keskus ettevõtetele rahalist toetust, vaid neile pakutakse ülikoolide meeskondi appi konkreetse lahenduse testimiseks või mõne ülesande lahendamiseks tehisintellekti või robootika abil.

Demoprojektide vooru dokumentatsioon on alates 1. novembrist kättesaadav AIRE kodulehel. Seni saab tutvuda 2022. aasta kevadiste projektidega, mille hulgas on tark laohaldussüsteem, autonoomse transpordiroboti kasutuselevõtmine toiduainetööstuses, haigla mobiilne robot ja tehisintellektil põhinev tööstusseadme seisundi monitoorimissüsteem.

Novembris algavad koolitused
AIRE keskus pakub väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele koolitusi. 10. novembril alustab Tallinna tehnikaülikool koolitusega „Tootmise digitaliseerimine ja tööstusrobotite rakendamine“. Järgnevad Eesti maaülikooli ja Tartu ülikooli koolitused, kus räägitakse robotiseerimisest Eestis ja maailmas (29. novembril) ning inimkesksest kõrgtehnoloogiast tulevikutehastes (7. detsembril). Aasta lõpus pakub tootmissüsteemide tehnoloogiate arenduskeskus IMECC intensiivkursust tööstusrobotite otstarbekuse, valiku ja praktilise kasutamise teemal. AIRE koolituskalendrit näeb siit: https://aire-edih.eu/koolitused. 

Mida teeb AIRE?
Iga väike või keskmine tööstusettevõte, kes vajab arenguhüpet või otsib robootika või tehisintellekti lahendusi, on AIRE keskusesse (AI & Robotics Estonia) oodatud. AIRE peamine eesmärk on tõsta Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet, aidates neil kasutusele võtta tehisintellekti ja robootika lahendusi.
Alates 2021. aasta oktoobrist teenuseid ellu viiv AIRE keskus on toetanud 75 Eesti tööstusettevõtte digitaliseerimist ja konkurentsivõime tõusu. Keskus on nõustanud, koolitanud ja viinud kokku ettevõtte vajadused ning Eesti teadlaste pakutud kõrgtehnoloogilised lahendused. 
Keskusel on kuus osalist: riigi esindaja ja kaasrahastaja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, juhtpartner Tallinna tehnikaülikool ning Tartu ülikool, Eesti maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu teaduspark ja kompetentsikeskus IMECC.
Tutvu teenustega siin
 

Autor: Kaire Tammer, Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE turundusjuht/CMO
Artikkel ilmus esmakordselt Teataja 5/2022 rubriigis Enterprise Europe Network