Vota uhendust

Archive for aprill, 2014

Enterprise Europe Network: KredEx aitab ettevõttel kasvada

22.04.2014

KredEx pakub teenuseid nii alustavale kui ka juba ennast tõestanud ettevõtjale. Tagame ja rahastame projekte, mis kiirendavad ettevõtte arengut.

Enamikku teenustest pakub KredEx ettevõtjale koostöös pankadega. Käendame pankade väljastavaid laene, pangagarantiisid ja liisinguid. Samas rahastame ettevõtteid ka otse, pakkudes tehnoloogialaenu, allutatud laenu ja ekspordilaenu.

KredExi laenukäendus võimaldab pankadel finantseerida ettevõtet, millel puuduvad piisavad tagatised, tegutsemisajalugu või omafinantseering. Käendus on kuni 75% laenust, liisingust ja pangagarantiist, kuid mitte rohkem kui 2 miljonit eurot. Laenusummale piirangut ei ole.

Kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjale pakume investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks stardilaenu, mis aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu. Laenu summaks on kuni 64 000 eurot, kusjuures 32 000 eurot ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks.

Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 40% laenusummast.

Tööstusettevõttele, mis soovib teha mahukaid investeeringuid masinatesse ja seadmetesse, pakume tehnoloogialaenu. Tegemist on allutatud laenuga ja see aitab, kui investeeringu tegemiseks kasutatakse pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal puudub kapital nõutava omafinantseeringu tegemiseks. Tehnoloogialaenu summaks on kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui 40% finantseeritava projekti maksumusest.

Kui tehnoloogialaen on suunatud tööstusettevõttele tehnoloogiainvesteeringute tegemiseks, siis tavapärase allutatud laenu osas tegevusalale ja laenu sihtotstarbele nii kitsaid piiranguid ei ole. See on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arengusse. Allutatud laen aitab, kui ettevõtte kiiret kasvu soovitakse finantseerida laenukapitaliga, kuid pangalaenu saamiseks on omafinantseeringu tase liialt madal või puuduvad piisavad tagatised. Sarnaselt omanikule annab KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tulenevalt allutatusest suurendab teiste finantseerijate silmis omafinantseeringu taset. See omakorda võimaldab kaasata täiendavat finantseerimist näiteks pangalaenu näol.

Uue teenusena pakume alates eelmise aasta lõpust eksportivale ettevõttele ekspordilaenu, millega saab rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid. Ekspordilaen aitab, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikaajalist maksetähtaega ja rahastada välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Neile ettevõtjatele, kes soovivad kaitsta ennast ostjate võimalike makseraskuste eest kodu- ja välismaal, pakub AS KredEx Krediidikindlustus laekumata arvete kaitsmiseks krediidikindlustust. Kindlustuslepingu sõlminud ettevõtetel on võimalik saada hüvitist kahjudele, mis tekivad lootusetutest nõuetest.

Krediidikindlustust on sobiv kasutada nii lühikese (näiteks 1-2 kuud) maksetähtajaga kaubandustehingute, kui ka pikema maksetähtajaga (näiteks 2-5 aastat) konkreetsete projektide või tarnete makseriskide vältimiseks. Kindlustusega võib katta kogu ettevõtte müügi või siis müügi kokkulepitud sihtriikidesse. 2013. aasta jooksul kindlustas AS KredEx Krediidikindlustus enam kui 2100 ettevõtte makseid 60 välisriigis.

KredEx käendas ja finantseeris 2013. aastal 529 ettevõtet kogusummas 55 mln eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 105 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 8 500 töötajat. Projektide tulemusena plaanitakse luua 660 uut töökohta.
Lisainfot KredExi teenuste kohta saab veebilehelt www.kredex.ee ning kliendihalduritelt.

Lehar Kütt
KredExi ettevõtlusdivisjoni juht


KredExi teenused ettevõtjale

 • Laenukäendus − ettevõttele, mis soovib kasutada pangalaenu, pangagarantiid või liisingut.
 • Stardilaen − alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.
 • Tehnoloogialaen − ekspordile orienteeritud tööstusettevõttele, mis soovib investeerida masinatesse ja seadmetesse.
 • Allutatud laen − ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arendustegevusse.
 • Ekspordilaen − ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid.
 • Krediidikindlustus – ettevõttele, mis soovib ennast kaitsta võimalike makseriskide vastu.

: Koja uudised Euroopast

Maailma suurim tööstusmess Hannover Messe

7.-11. aprillini 2014. a toimub Hannoveris, Saksamaal järjekordne maailma suurim tööstus- ja tehnoloogiamess Hannover Messe.

2013. a toimunud messi statistika:
Eksponente: 6393 ca. 62-lt maalt (u pooled välis- ja pooled Saksamaa eksponendid)
Külastajaid: 217 009

Teatavasti koosneb Hannover Messe erialamessidest, mis aasta-aastalt natuke varieeruvad.

2014. aastal on maailma suurim tööstusmess jagatud 11-ks erinevaks erialamessiks:

 • Industrial Automation: protsesside ja tootmise automatiseerimine, süsteemlahendused tootmisele ja hoonetele
 • Motion, Drive & Automation (MDA): jõuülekandetehnika
 • Energy: energiamajandus, energiatehnika, taastuvad energiad
 • Wind: tuuleeneregia, seadmed, komponendid ja teenused
 • Mobilitec: kombineeritud ja teisaldatav energiatehnoloogia, mobiilne energiasalvestus, alternatiivsed mobiilsuslahendused, alternatiivsed kütused
 • Digital Factory: integreeritud protsessid ja IT-lahendused
 • ComVac: suruõhu- ja vaakumtehnoloogia
 • Industrial Supply: (endine Subcontrachting) allhange
 • Surface Technology: pinnatehnoloogia
 • IndustrialGreenTec: keskkonnatehnoloogiad
 • Research & Technology: teadus ja tehnoloogia

Partnermaaks on 2014. aastal HOLLAND.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kaudu saab messile tasuta pileteid.
Tegemist on koguajapiletiga st pilet kehtib kõikidel messipäevadel. Lisaks sellele kehtib pilet ka sõidupiletina Hannoveris ühiskondlikus transpordis.

Lisainformatsioon:
Kristy Tättar
teenuste osakonna projektijuht
tel: 604 0093
e-post: kristy@koda.ee

Baltic Fashion & Textile Riga: rahvusvaheline moe ja tekstiilitööstuse mess, B2B kohtumised

Ainulaadne, juba 19. Balti riikide moe- ja tekstiilitööstuse mess leiab aset kaks korda aastas roteerudes Riia ja Vilniuse vahel. Moe- ja tekstiilitööstuse valdkonna spetsialistide kohtumispaik toob igal aastal kokku ligi 250 eksponenti ja enam kui 5000 külastajat erinevatest riikidest. Messile oodatakse ettevõtjaid, kes on huvitatud uutest toodetest ja tehnoloogiatest, samuti kontaktide loomisest alltöövõtjatega ja et viia kurssi moemaailma viimaste arengutega.
 

Sel aastal leiab üritus aset 4.-6. aprillini.

Näituse valdkonnad:
– tekstiil, nahk, karusnahk & muud materjalid;
– moe aksessuaarid;
– masinad ja tehnoloogia.

Lisainfo ja registreerumine:
Osalemine B2B üritusel tasuta, eeldab eelnevat registreerumist.

Tähtaeg registreerimiseks ja profiili loomiseks B2B kontaktkohtumistele: 28.03.2014 aadressil http://www.b2match.eu/baltic-fashion-textile2014

Vaata messi voldikut siit ja messi taustainfot siit.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kontakt: Lea Aasamaa, E-post: lea@koda.ee

Baltic Fashion & Textile Riga: rahvusvaheline moe ja tekstiilitööstuse mess, B2B kohtumised

4-.6. aprillil 2014 Riias, Lätis

Ainulaadne Balti riikide moe ja tekstiilitööstuse mess leiab aset 2x aastas roteerudes Riia ja Vilniuse vahel, mis on järjekorras 19-s. Moe- ja tekstiilitööstuse valdkonna spetsialistide kohtumispaik koondab igal aastal erinevate riikide eksponente ca 250, külastajaid enam kui 5000. Messile oodatakse ettevõtjaid, kes on huvitatud uutest toodetest ja tehnoloogiatest, samuti kontaktide loomisest alltöövõtjatega ja et viia kurssi moemaailma viimaste arengutega.

Näituse valdkonnad:
– tekstiil, nahk, karusnahk & muud materjalid
– moe aksessuaarid
– masinad ja tehnoloogia.

Lisainfo ja registreerumine:
Osalemine B2B üritusel tasuta, eeldab eelnevat registreerumist.

Tähtaeg registreerimiseks ja profiili loomiseks B2B kontaktkohtumistele: 28.03.2014 aadressil: http://www.b2match.eu/baltic-fashion-textile2014
Vaata messi voldikut siit ja messi taustainfot siit.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kontakt: Lea Aasamaa, E-post: lea@koda.ee

Euroopa ja Hispaania ettevõtjate konverents ja kontaktkohtumised

Üritustel osalemine (konverents, B2B) Hispaanias pakub unikaalset võimalust ettevõttele, kui soovite:

– leida potentsiaalseid äripartnereid Hispaania ja teiste Euroopa Liidu ettevõtjate seas
– jõuda oma toodete või teenustega Hispaania turule ja luua olulisi kontakte
– tutvuda äri- ja investeerimisvõimalustega Hispaanias
– tutvuda teaduskoostöö võimalustega ka Horisont 2020 programmi raames.

2-.3. aprillil Sevillas on valdkondlikus fookuses:

• lennundus;
• põllumajanduslik toiduainetööstus;
• biotehnoloogia ja tervishoid;
• loomemajandus;
• IKT
• intelligentne energia;
• julgeolek ja kaitsevaldkond;
• turism ja kultuuripärand.

4. aprillil Meridas on valdkondlikus fookuses:

• põllumajanduslik toiduainetööstus ja seonduvad tööstused;
• loodustooted (bio-health);
• IKT;
• intelligentne energia;
• turism, kultuuripärand, keskkond;
• transport, logistika;
• muud.

Olulised kuupäevad, ajakava:
Registreerimine: 1.veebruar − 26.märts 2014
Kontaktkohtumiste valimine 10.märts − 17.märts
Konverents ja kontaktkohtumiste üritus 2.- 5.aprillil Sevillas ja Meridas

Sevilla
Konverents 3.aprill: 14. − 18.00
Kontaktkohtumised 2.aprill: 14. − 17.00  ja 3.aprill: 09.00 − 13.00

Merida
Konverents  4.aprill: 8.30 − 12.10
Kontaktkohtumised 4.aprill: 12.10 − 14.00 ja15.00 − 18.00

 

Osalemine konverentsil ja kontaktkohtumiste üritusel tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: www.b2match.eu/m4g-spain-andalucia-extremadura
Kaubanduskoja kontakt: Lea Aasamaa, e-post: lea@koda.ee