Vota uhendust

Archive for jaanuar, 2013

ITL ootab tehnoloogiaettevõtete esindajaid reaalainete populaarsust kasvatama

Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kutsub 11-15 märtsil 2013. aastal osalema tagasi kooli kampaanias „Reaalainetega edukaks“. Kampaania eesmärgiks on tõsta  üldhariduskoolide noorte seas reaalainete populaarsust ning näidata nende õppimise olulisust ja seost tuleviku karjääriga.

Ühe nädala jooksul ootab ITL võimalikult suurt hulka IKT valdkonna inimesi, kes käiks üldhariduskoolides andmas tunde ja rääkimas noortele oma tööst ning sellest, miks on lahe IT’s töötada.

Endale sobiva kooli leidmine käib tagasi kooli süsteemi kaudu, mille kohta ITL annab täpsed juhiseid, kui vastav registreerumisvõimalus avatakse. ITL loob oma kodulehel eraldi koha, kuhu koondatakse materjale ja soovitusi tunni ülesehitamiseks ja ka mõned näidistunnikavad koos põnevate mängudega.

Kui teie praegune vabandus oli, et ma tahaks osaleda küll, aga ma ei oskaks midagi noortele rääkida, siis osalege ikkagi, sest ideede osas mida rääkida ja kuidas tundi üles ehitada aitab teid ITL. Kampaanias osaleda soovijatele korraldatakse eelnevalt ka infoseminar, kus räägitakse läbi tunni andmise olulised aspektid.

Selleks, et kogu info kampaania kohta edaspidi otse huvilisteni jõuaks, palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 8. veebruariks aadressil doris.pold@itl.ee.

ITL ootab tehnoloogiaettevõtete esindajaid reaalainete populaarsust kasvatama

Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kutsub 11-15 märtsil 2013. aastal osalema tagasi kooli kampaanias „Reaalainetega edukaks“. Kampaania eesmärgiks on tõsta  üldhariduskoolide noorte seas reaalainete populaarsust ning näidata nende õppimise olulisust ja seost tuleviku karjääriga.

Ühe nädala jooksul ootab ITL võimalikult suurt hulka IKT valdkonna inimesi, kes käiks üldhariduskoolides andmas tunde ja rääkimas noortele oma tööst ning sellest, miks on lahe IT’s töötada.

Endale sobiva kooli leidmine käib tagasi kooli süsteemi kaudu, mille kohta ITL annab täpsed juhiseid, kui vastav registreerumisvõimalus avatakse. ITL loob oma kodulehel eraldi koha, kuhu koondatakse materjale ja soovitusi tunni ülesehitamiseks ja ka mõned näidistunnikavad koos põnevate mängudega.

Kui teie praegune vabandus oli, et ma tahaks osaleda küll, aga ma ei oskaks midagi noortele rääkida, siis osalege ikkagi, sest ideede osas mida rääkida ja kuidas tundi üles ehitada aitab teid ITL. Kampaanias osaleda soovijatele korraldatakse eelnevalt ka infoseminar, kus räägitakse läbi tunni andmise olulised aspektid.

Selleks, et kogu info kampaania kohta edaspidi otse huvilisteni jõuaks, palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 8. veebruariks aadressil doris.pold@itl.ee.

Prototroni abil valmivad 3D printimise tarkvara ja veekogude sensorsüsteem

Prototroni teisest taotlusvoorust lahkusid prototüübi ehitamiseks vajaliku summaga meeskonnad Fabulonia, kelle ideeks on luua tarkvara, millega saab kaitsta 3D printimisfailide autoriõigusi ja originaalsust ning meeskond Flydog Sea Monitoring System, kes arendab sensoreid veekogude info kogumiseks. Kokku annab Prototron teises voorus välja ligikaudu 21 000 eurot.

Swedbanki, Tallinna Teaduspargi Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikooli asutatud rahastu Prototron teise taotlusvooru laekus kokku 51 taotlust koos põhjaliku prototüübi kirjeldusega. Valdkondadest laekus enim taotlusi elektroonika ja mehhaanika valdkondades, järgnesid IKT ja rohelised tehnoloogiad. Keskmine taotletav toetussumma oli 10 800 eurot.

„Praeguseks toimunud kaks Prototroni taotlusvooru on näidanud, et teeme õiget asja – nutikaid ja teostust ootavaid prototüüpide kavandeid on laekunud arvestatavas koguses ning ideede lennukuse ja kvaliteedi tase tõuseb,” märkis Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt.

Parimaks tunnistatud meeskonnad tegelevad globaalsete ja suure ettevõtluspotentsiaaliga toodete arendamisega.

Meeskond Fabulonia, kes saab Prototronilt 9 560 eurot, kasutab finantseeringut, et edasi arendada ettevõtte poolt patenteeritud maailma esimest 3D printimise autorikaitse süsteemi. Uus pilvetehnoloogial põhinev süsteem võimaldab ettevõtetel ja disaineritel internetis turvaliselt müüa, personaliseerida ning hoiustada originaalseid 3D disaine.

Meeskond Flydog arendab Prototronilt saadava 11 242 euro eest mereseiresüsteemi, mille abil saab merekeskkonnast automaatselt andmeid hankida. Praegu puuduvad head lahendused andmete saamiseks, sest laevadega merel käimine on kulukas ja satelliitide abil ei näe veepinna alla. Merekeskkonna pidevas muutumises olevate protsesside mõistmiseks arendab Flydog autonoomse seireplatvormi ja andmete haldamise süsteemi.

„Parimate selgitamine oli raske ja paljud tõeliselt head meeskonnad jäid napilt rahast ilma“, ütles Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige Pirko Konsa. „Näiteks meeldis ekspertkogule meeskonna Velodroom liikumisjõule reageerivad jalgrattatuled, meeskonna Bikeep mobiiltelefoniga juhitav jalgrattaparkla avalikesse kohtadesse või ka sisekliimat seirav andur Airi. Paraku olime sunnitud valikul lähtuma mitmest kriteeriumist ning sõelale jäid tõesti parimatest parimad,“ lisas Konsa.

Kokku on kahe Prototroni taotlusvooru peale laekunud 154 ideed, millele hakkajad meeskonnad soovivad fondi abiga käegakatsutava kuju anda. Eelmises Prototroni taotlusvoorust said finantseeringu Qminder –  portatiivne ja nutitelefoniga suhtlev stend, mis aitab vältida järjekorras seismist; Shaka – nutitelefoni audioliidesesse ühendatav tuulemõõtmisseade, mis aitab hetkega saada täpset ilmastikuinfot; Formula Battery Management System – akupakk ja aku juhtimissüsteem, mida saab efektiisuse tõstmiseks kasutada elektrisõidukites, taastuvenergeetikas või valve- ja kontrollsüsteemides. Esimesed prototüübid valmivad käesoleva aasta kevadeks.

Prototroni laekunud taotlusi hindavad eksperdid Priit Alamäe (Nortal), Pirko Konsa (Tehnopol), Robert Kitt (Swedbank), Yrjö Ojasaar (Publification.com), Andrus Oks (Eesti Arengufond), Jaanus Tamm (Defendec) ja Siemon Smid (Tallinna Tehnikaülikool).

Taotluse esitanud ideede hindamisel ja parimate selgitamisel lähtutakse prototüübi ärilisest potentsiaalist, uudsusest ja teostavast meeskonnast. Piiranguid ei ole seatud taotletavale rahasummale. Positiivse otsuse korral finantseeritakse prototüübi valmistamine idee autori plaani kohaselt.

Ekspertkogu vaatab taotlusi läbi neli korda aastas, järgmise taotlusvooru tähtaeg on 15. märts 2013. Prototron rahastu eesmärgiks on anda innovatiivsetele ideele reaalne kuju. Rahastu asutasid Swedbank, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool. Kolmel järjestikusel aastal toetatakse uusi nutikaid ideid 120 000 euro ulatuses. www.prototron.ee

Eesti idufirma vähendab veeleketest tulenevaid kulutusi

Täna hommikul paigaldas Eesti idufirma EWG-Tech OÜ veelekke peataja Päästeameti Kose logistikakeskusesse. Veelekke peataja tuvastab veelekke ning sulgeb veetorud automaatselt sekundite jooksul. Kuna Päästeameti Kose logistikakeskuses juhtus suvel veeõnnetus, siis edaspidiste kahjude ärahoidmiseks paigaldati veelekke peataja.

EWG-Tech OÜ on Tehnopoli Startup Inkubaatori idufirma, kes on arendanud välja uudse lahenduse veelekete peatamiseks. Arendatud toode koosneb kolmest komponendist – sensor tuvastab lekke, saadab signaali kontrollerile ning see omakorda sulgeb ventiili abil majja tulevad veetorud. Antud toote abil on võimalik ära hoida suuremaid veeõnnetusi. Toode tuleb müüki aasta teises pooles.

„Eelmise aasta suvel toimus Päästeameti Logistikatalituse hoone teise korruse puhkeruumi köögis veeavarii, mille põhjustas valamu survevooliku purunemine. Tegemist oli nädalavahetusega ning seetõttu jõudis vesi enne avastamist voolata ligikaudu 12 tundi. Kahjustada said nii köögi sisustus kui ka esimesel korrusel tehnikute ruumi töölauad, arvutid ning ka väikevahendite lao inventar. Kuna EWG-Tech OÜ arendatud toode on mõeldud just samalaadsete avariide kahjude ennetamiseks, sobis see lahendus meile ideaalselt ja me lubasime lahkelt neil oma esimese demopaigalduse teha Päästeameti Logistikatalituses,“ kommenteerib Päästeameti Logistikatalituse juhtivspetsialist Rein Vaheoja.

Ka kindlustusettevõtted näevad tootes kasulikkust koduomanikule. Salva Kindlustuse AS varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt: „Kindlustuskogemusele tuginedes on veekahju kõige tõenäolisem kahju, mis kodus juhtuda võib. Kahjude analüüs näitab, et sisuliselt iga kolmas kahju on seotud mõne purunenud toru ja seeläbi tekkinud veekahjuga. Lisaks oma kodule kipub vesi kahjustama ka naabrite vara, mis omakorda suurendab kahjustuste ulatust veelgi tuues pahatihti kaasa ka naabritevahelise tüli. Näeme selles tootes üsna suurt abimeest, mis küll ei pruugi kahju täielikult ära hoida, kuid oskuslikult paigaldades suudab nii mõnegi kahju väikesena hoida.“

EWG-Tech OÜ asutajad on TTÜ magistri- ja doktoriõppe tudengid, kes ise kokku puutudes veeleketega tulid ideele hakata vähendama veeleketest tulenevaid kahjusid ja ajakulu. Ettevõte on tegutsenud üle poole aasta ning arendanud välja oma esimese toote – veelekke peataja. Vaata lisaks: www.ewg-tech.com 

Euroopa parima E-tervise lahenduse konkurss ootab osalejaid

Tehnopol kustub osalema World of Health IT raames toimuval konkursil parimate VKE-de poolt loodud E-Tervise lahenduste leidmiseks, mida korraldavad Eesti Tervisetehnoloogiate Klaster koostöös TIC Biomed ja Euroopa Komisjoniga.

Konkursi näol on tegemist suurepärase võimalusega oma arendustöö tulemit tutvustada potentsiaalsetele klientidele, partneritele ja rahastajatele üle Euroopa. Sellel aastal on konkursi põhiteemaks “Aktiivne ja Terve Vananemine” ning osalejad on jaotatud kahte kategooriasse:

  1. Suure potentsiaaliga VKE-d, kelle käive jäi 2011. aastal alla €500 000
  2. Tšempionid ehk VKE-d, kelle käive 2011. aastal ületas €500 000

Auhinnad on rahalised ning sisaldavad lisaks ka kohtunike poolset mentorlust ning tasuta pääsmeid 2014. aasta World of Health IT konverentsile. Rohkem informatsiooni on veebilehel: www.ehealthcompetition.eu/sme

Eelmisel aastal jõudis kaks Eesti lahendust ka 30 parima Euroopa E-Tervise lahenduse sekka.

Eesti idufirma vähendab veeleketest tulenevaid kulutusi

Täna hommikul paigaldas Eesti idufirma EWG-Tech OÜ veelekke peataja Päästeameti Kose logistikakeskusesse. Veelekke peataja tuvastab veelekke ning sulgeb veetorud automaatselt sekundite jooksul. Kuna Päästeameti Kose logistikakeskuses juhtus suvel veeõnnetus, siis edaspidiste kahjude ärahoidmiseks paigaldati veelekke peataja.

EWG-Tech OÜ on Tehnopoli Startup Inkubaatori idufirma, kes on arendanud välja uudse lahenduse veelekete peatamiseks. Arendatud toode koosneb kolmest komponendist – sensor tuvastab lekke, saadab signaali kontrollerile ning see omakorda sulgeb ventiili abil majja tulevad veetorud. Antud toote abil on võimalik ära hoida suuremaid veeõnnetusi. Toode tuleb müüki aasta teises pooles.

„Eelmise aasta suvel toimus Päästeameti Logistikatalituse hoone teise korruse puhkeruumi köögis veeavarii, mille põhjustas valamu survevooliku purunemine. Tegemist oli nädalavahetusega ning seetõttu jõudis vesi enne avastamist voolata ligikaudu 12 tundi. Kahjustada said nii köögi sisustus kui ka esimesel korrusel tehnikute ruumi töölauad, arvutid ning ka väikevahendite lao inventar. Kuna EWG-Tech OÜ arendatud toode on mõeldud just samalaadsete avariide kahjude ennetamiseks, sobis see lahendus meile ideaalselt ja me lubasime lahkelt neil oma esimese demopaigalduse teha Päästeameti Logistikatalituses,“ kommenteerib Päästeameti Logistikatalituse juhtivspetsialist Rein Vaheoja.

Ka kindlustusettevõtted näevad tootes kasulikkust koduomanikule. Salva Kindlustuse AS varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt: „Kindlustuskogemusele tuginedes on veekahju kõige tõenäolisem kahju, mis kodus juhtuda võib. Kahjude analüüs näitab, et sisuliselt iga kolmas kahju on seotud mõne purunenud toru ja seeläbi tekkinud veekahjuga. Lisaks oma kodule kipub vesi kahjustama ka naabrite vara, mis omakorda suurendab kahjustuste ulatust veelgi tuues pahatihti kaasa ka naabritevahelise tüli. Näeme selles tootes üsna suurt abimeest, mis küll ei pruugi kahju täielikult ära hoida, kuid oskuslikult paigaldades suudab nii mõnegi kahju väikesena hoida.“

EWG-Tech OÜ asutajad on TTÜ magistri- ja doktoriõppe tudengid, kes ise kokku puutudes veeleketega tulid ideele hakata vähendama veeleketest tulenevaid kahjusid ja ajakulu. Ettevõte on tegutsenud üle poole aasta ning arendanud välja oma esimese toote – veelekke peataja. Vaata lisaks: www.ewg-tech.com 

Euroopa parima E-tervise lahenduse konkurss ootab osalejaid

Tehnopol kustub osalema World of Health IT raames toimuval konkursil parimate VKE-de poolt loodud E-Tervise lahenduste leidmiseks, mida korraldavad Eesti Tervisetehnoloogiate Klaster koostöös TIC Biomed ja Euroopa Komisjoniga.

Konkursi näol on tegemist suurepärase võimalusega oma arendustöö tulemit tutvustada potentsiaalsetele klientidele, partneritele ja rahastajatele üle Euroopa. Sellel aastal on konkursi põhiteemaks “Aktiivne ja Terve Vananemine” ning osalejad on jaotatud kahte kategooriasse:

  1. Suure potentsiaaliga VKE-d, kelle käive jäi 2011. aastal alla €500 000
  2. Tšempionid ehk VKE-d, kelle käive 2011. aastal ületas €500 000

Auhinnad on rahalised ning sisaldavad lisaks ka kohtunike poolset mentorlust ning tasuta pääsmeid 2014. aasta World of Health IT konverentsile. Rohkem informatsiooni on veebilehel: www.ehealthcompetition.eu/sme

Eelmisel aastal jõudis kaks Eesti lahendust ka 30 parima Euroopa E-Tervise lahenduse sekka.

Mehhatroonika Innovatsioonikeskus tõstab Eesti mainet kõrgtehnoloogia arendajana

Möödunud aasta oktoobri lõpus Tallinnas avatud Mehhatroonika Innovatsioonikeskus (IMECC) tutvustab tehnoloogiahuvilistele külastajatele Eestit kui kõrgtehnoloogia arendajat ja aitab kasvatada Eesti  kui targa tootmise ja kõrgeltarenenud infotehnoloogiamaa mainet.

Homme, 23. jaanuaril külastab Tehnopoli ja  Mehhatroonikumi Innovatsioonikeskust Prantsuse Suursaatkonna delegatsioon. Suursaadik Frédéric Billet,  ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee Alexandre Nurit  ja saatkonna majandusnõunik Kristiina Kalda huviorbiidis on muuhulgas Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse täisautomatiseeritud paindtootmissüsteem (flexible manufacturing system – FMS), mis võimaldab katsetada uusi tehnoloogiaid ja valmistada innovatiivsete toodete prototüüpe ja on heaks praktikabaasiks tudengitele.

Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse juhatuse liikme Jüri Riivese sõnul peaks kõrgtehnoloogiline tootmine olema Eesti tulevik.  „Mehhatroonika innovatsioonikeskus aitab arendada uusi teadmisi ja tarka tootmist. Siin on olemas kõik eeldused, et luua maailmas ainulaadseid tooteid, mis Eesti majandusele hoo annavad,“ ütles Riives. Kõrgetasemelistel välisdelegatsioonidel on lisaks infotehnoloogia demokeskusele võimalik näha nüüd ka maailma tipptasemel tehnoloogiakeksust.

Paindtootmissüsteem suudab programmeeritud tarkvara järgi iseseisvalt toota erinevaid tipptehnoloogilisi detaile ilma inimese poolse sekkumiseta ja on soetatud Central Baltic Interreg IVA projekti INNOREG toel ja kaasrahastusel. Tallinna linna kaasrahastamisel valminud  Mehhatroonika Innovatsioonikeskusel on oluline roll ka  Tallinna  ettevõtluskeskkonna arendamise tutvustamisel.

Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse eesmärk on aidata parandada Eesti tootmissektori konkurentsivõimet, luues võimalusi koostööks ja sünergiaks ning pakkudes tuge kõrgtehnoloogilise tootmise edendamise ning projektide arenduse valdkonnas. Mehhatroonika ühendab endas elektroonika, masinatööstuse ja infotehnoloogia valdkonnad.

Mehhatroonika Innovatsioonikeskus tõstab Eesti mainet kõrgtehnoloogia arendajana

Möödunud aasta oktoobri lõpus Tallinnas avatud Mehhatroonika Innovatsioonikeskus (IMECC) tutvustab tehnoloogiahuvilistele külastajatele Eestit kui kõrgtehnoloogia arendajat ja aitab kasvatada Eesti  kui targa tootmise ja kõrgeltarenenud infotehnoloogiamaa mainet.

Homme, 23. jaanuaril külastab Tehnopoli ja  Mehhatroonikumi Innovatsioonikeskust Prantsuse Suursaatkonna delegatsioon. Suursaadik Frédéric Billet,  ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee Alexandre Nurit  ja saatkonna majandusnõunik Kristiina Kalda huviorbiidis on muuhulgas Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse täisautomatiseeritud paindtootmissüsteem (flexible manufacturing system – FMS), mis võimaldab katsetada uusi tehnoloogiaid ja valmistada innovatiivsete toodete prototüüpe ja on heaks praktikabaasiks tudengitele.

Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse juhatuse liikme Jüri Riivese sõnul peaks kõrgtehnoloogiline tootmine olema Eesti tulevik.  „Mehhatroonika innovatsioonikeskus aitab arendada uusi teadmisi ja tarka tootmist. Siin on olemas kõik eeldused, et luua maailmas ainulaadseid tooteid, mis Eesti majandusele hoo annavad,“ ütles Riives. Kõrgetasemelistel välisdelegatsioonidel on lisaks infotehnoloogia demokeskusele võimalik näha nüüd ka maailma tipptasemel tehnoloogiakeksust.

Paindtootmissüsteem suudab programmeeritud tarkvara järgi iseseisvalt toota erinevaid tipptehnoloogilisi detaile ilma inimese poolse sekkumiseta ja on soetatud Central Baltic Interreg IVA projekti INNOREG toel ja kaasrahastusel. Tallinna linna kaasrahastamisel valminud  Mehhatroonika Innovatsioonikeskusel on oluline roll ka  Tallinna  ettevõtluskeskkonna arendamise tutvustamisel.

Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse eesmärk on aidata parandada Eesti tootmissektori konkurentsivõimet, luues võimalusi koostööks ja sünergiaks ning pakkudes tuge kõrgtehnoloogilise tootmise edendamise ning projektide arenduse valdkonnas. Mehhatroonika ühendab endas elektroonika, masinatööstuse ja infotehnoloogia valdkonnad.

Võta osa konkursist, et osaleda tasuta MIT Global Startup Workshopil

Kuulud Eesti startup-ettevõttesse ja Sul on olemas äriidee, mille toimimises oled kindel? Su ideel on potentsiaali lüüa läbi suurtel välisturgudel? Sul on ka tugev meeskond, kellega hakata oma ideed ellu viima? Aga Sul jääb puudu teostusvõimalustest?

EAS pakub Eesti startup-ettevõtetele eksklusiivset võimalust osaleda MIT Global Startup Workshopil, mis toimub 25.-27. märtsil Tallinnas. Piiratud hulk tasuta pileteid ootab teotahtelisi entusiaste.

Mis on MIT Global Startup Workshop?

Tegu on maailma esinduslikuma ettevõtluse edendamiseks ja ühtse rahvusvahelise ettevõtlussüsteemi loomiseks ellu kutsutud konverentside sarjaga, mis paneb tudengid, professorid, ettevõtjad ja investorid ühise eesmärgi nimel tegutsema.

Teisisõnu on see unikaalne võimalus tulla Sul oma ideedega keskkonda, kus saab luua äri alustamiseks kasulikke kontakte, kohtudes tudengite, professorite, ettevõtjate ja investoritega üle maailma.

Kuidas osaleda?

Piiratud hulk tasuta pileteid ootab teotahtelisi entusiaste.

  • Kirjuta inglisekeelne motivatsioonikiri ning üheleheküljeline võimalikult elav ülevaade oma ideest ning saada see hiljemalt 4. veebruariks 2013 aadressile Indrek.Anepaio@eas.ee
  • Tasuta piletite võitja peab osalema MIT Global Startup Workshop’i üritusel ja pitching-võistlusel, reklaamima oma kanalites üritust ning kutsuma seeläbi üles ka teisi seal osalema. 

Konkursi tulemused selguvad 11. veebruariks ja võitjatega võetakse ühendust.