Vota uhendust

Archive for november, 2023

13.12.2023 veebiseminar “Eksporditoetused ja rahvusvahelistumise tugivõrgustikud ambitsioonikale ettevõtjale”

Olete oodatud praktilisele veebiseminarile, kus saate ülevaate riiklikest toetusmeetmetest, mis aitavad rahvusvahelistuda. Samuti erinevatest tugiteenustest rahvusvaheliselt tegutsevale ettevõtjale.
TOIMUMISE AEG JA KOHT

13.detsembril, kell 10.00-12.30. MS Teams keskkonnas.

ETTEKANDED
– Ekspordi tugiteenused, toetused ja fookused 2024. Andres Kikas, ekspordi arenduse valdkonna juht, EASi ja KredExi ühendasutus.
– Välisministeeriumi pakutavad tugiteenused ettevõtjatele. Priit Kallakas, majandusdiplomaatia osakonna peadirektor. Välisministeerium
– Enterprise Europe Network´i (EEN) enam kui 60 riiki ulatuvad rahvusvahelistumist toetavad tugiteenused. Lea Aasamaa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nõunik.
– Ettevõtjate piiriüleseid õiguseid Euroopa Liidu siseturul aitab tagada SOLVIT. Janne Änilane, Tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakond. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

OSALEMINE: tasuta, vajalik eelregistreerimine.

Registreerimisvorm: https://www.koda.ee/et/sundmused/eksporditoetused-ja-rahvusvahelistumise-tugivorgustikud-ambitsioonikale-ettevotjale

Euroopa ühtne turg sai tänavu 30-aastaseks

Alates oma loomisest 1993. aastal on ühtne siseturg aidanud muuta inimeste ja ettevõtete igapäevaelu lihtsamaks, soodustades töökohtade loomist ja majanduskasvu kogu Euroopa Liidus (EL). Seda võib pidada EL-i üheks suurimaks saavutuseks.
Tänapäeval on ühtne turg jätkuvalt EL-i liikumapanev jõud, mis aitab ühiselt lahendada uusi probleeme ja ülesandeid. Näiteks leida lahendusi kliimamuutuste vastu võitlemiseks, puhta ja turvalise energiavarustuse loomiseks ning toetades meie majanduse digitaliseerimist. Ühiselt oleme vastupidavamad ja tuleme kriisidest välja tugevamana, nagu näitas hiljutine COVID-19 pandeemia. Ka praegu endiselt jätkuvas energiakriisis toetame Euroopa ettevõtetel oma tarneahelate mitmekesistamist ja uute ärivõimalusi leidmist.

 

Ühtse turu peamised eelised

Ühtne turg annab inimestele võimaluse reisida ja töötada kogu EL-is ning võimaldab kaupade, teenuste ja raha liikumist peaaegu sama vabalt kui ühe riigi piires. Tänu ühistele reeglitele ja standarditele saavad tarbijad usaldada, et tooted ja teenused, mida nad EL-is ostavad, on ohutud ja vastavad kokkulepitud nõuetele. Samuti järgivad ettevõtted töö- ja keskkonnakaitse eeskirju. Ühtne turg aitab ettevõtetel kasvada, sh investeeringuid kaasata (eriti väikeettevõtetel). Samuti pakub ühtne turg kaitset võimalike šokkide eest tarneahelates, sest lihtsustab uute tarnijate ja partnerite leidmist. Ühtne turg võimaldab uuenduslike lahenduste laiendamist kogu mandril ning aitab Euroopal tagada juurdepääsu uutele tehnoloogiatele, kriitilise tähtsusega toorainetele ja puhtale energiale, samuti infrastruktuurile, rahastamisele ja oskustele, mida on üleminekuks vaja.

Praktilised näited ettevõtjatele

Enterprise Europe Network (EEN) on EL-i poolt juba 2008. aastal ellu kutsutud ja kaasrahastatud suurim tugivõrgustik ambitsioonikatele ettevõtjatele. EEN pakub tasuta teavet, uusi ärikontakte ning palju üritusi võrgustumiseks ja tegevuse laiendamiseks, olles esindatud enam kui 60 maailma riigis. Vaata eesootavaid üritusi ja messe või värskeid koostööpakkumisi https://een.ec.europa.ee või Eesti alamlehelt https://enterprise-europe.ee.

Portaal „Teie Euroopa“ aadressil https://europa.eu/youreurope kuvab teavet piiriüleselt toimetavale ettevõtjale huvipakkuva EL-i sihtriigi kohta (ettevõtte loomise, maksustamise ja tootele esitatavate nõuete kohta).

Riigihangete puhul tagatakse EL-i eeskirjadega, et ametiasutuste korraldatavad pakkumismenetlused on ühisturul avatud, leitavad ja läbipaistvad.

Ettevõtted saavad oma intellektuaalomandit kaitsta, registreerides ühtse Euroopa patendi. See süsteem lihtsustab ka ettevõtete õiguste jõustamist kohtus ning muudab ettevõtete jaoks oma uuenduste kaitsmise lihtsamaks ja odavamaks.

EL-i eeskirjad tagavad, et ametiasutused maksavad ettevõtjatele õigeaegselt tasu nende pakutavate toodete eest. Selleks, et veelgi vähendada maksetega hilinemise kultuuri, tugevdatakse kehtivaid eeskirju.

Ettevõtted vajavad olulisi sisendeid, nagu toorained, ja tehnoloogiaid, näiteks pooljuhid, et aidata kaasa meie majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmisele ja digitaliseerimisele. EL töötab selle nimel, et vähendada meie sõltuvust liidu välistest riikidest, sealhulgas kriitilise tähtsusega toorainete seaduse kaudu, mitmekesistades tarneid, suurendades tootmist Euroopas ja toetades ringlussevõttu.

Euroopa Liidu ühisturg (2021):

  • 447 miljonit kodanikku
  • 14,5 triljoni euro suurune SKP 
  • 23 miljonit ettevõtet
  • 3,4 triljoni euro väärtuses EL-i sisest kaupade eksporti
  • 965 miljardi euro väärtuses EL-i sisest teenuste eksporti

 

Artikkel on ilmunud Euroopa Komisjoni veebilehel https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en.

 

Ettevõtjad on oodatud kandideerima Eesti innovaatorite õppereisile Brüsselisse, 4.-7. detsember 2023

Miks tasub õppereisil osaleda? Saate ülevaate EL teadus- ja innovatsioonipoliitikast ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa horisont“ raamprogrammist. Võimalus kohtuda EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ning õppida teiste riikide parimatest praktikatest innovatsiooni edendamisel. Õppereisil saadud teadmised ja kontaktid loovad Eesti ettevõtjale eeldused edukaks kandideerimiseks EL innovatsioonirahastusele ning ettevõtte innovatsiooni- ning konkurentsivõime kasvatamiseks. Kandideerimise tähtaeg on 8. november.
Loe lähemalt ja kandideeri→