Vota uhendust

Archive for juuni, 2013

Tiit Paananen lahkub sügisest Skype Eesti üksuse juhi kohalt

Skype Eesti üksuse juht ja Skype’i inseneride arenduse ja koolituse eest vastutav Tiit Paananen lahkub ettevõttest käesoleva aasta septembri alguses.

“Olen otsustanud pärast kaheksat põnevat tööaastat Skype’is erinevates rollides edasi liikuda. Paari aasta eest seatud eesmärgid, mis olid seotud Skype’i integreerumisega Microsofti kontserni, on täidetud ja see aeg on olnud väga huvitav ning suuri väljakutseid pakkuv. Tunnen aga, et praegu on õige hetk öelda aitäh ja tõmmata korraks hinge, et minna vastu uutele väljakutsetele,” selgitas Paananen oma lahkumise tagamaid.

Ta lisas, et plaanib sügisest jätkata vabatahtlikku tööd Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liikmena IT hariduse ja tööjõu küsimustes ning panustada IT hariduse edendamisse IT Akadeemia juhtkomisjoni esimehena.

“Skypel on Microsoftis ees väga suur tulevik ja oluline roll inimeste omavahelise suhtluse võimaldajana, olenemata asukohast, seadmest või olukorrast,” rõhutas Paananen.

Tiit Paananen liitus Skype’iga aastal 2005, mil asus juhtima Skype’i tarkvaraarenduse testimise meeskonda, kasvatades selle aastate jooksul mõnest töötajast Eestis enam kui sajani üle maailma. Viimased kaks aastat on tema tööks olnud vastutada Skype’i inseneride tehniliste kompetentside arenduse ja koolituse eest üle maailma.

Microsofti divisjoni Skype Eesti üksuse juhina töötas Tiit Paananen alates aprillist 2012, mil võttis rolli üle Sten Tamkivilt.

Loe artiklit täispikkuses ERR Uudistest.

Stardirahastu Prototron valiti Euroopa parimate ettevõtlust toetavate programmide hulka

DIFASS projekti raames toimus 19-20. juunil Itaalias Sardiinias Euroopa parimaid ettevõtluskeskkonda arendavaid praktikaid tutvustav seminar. Töötoa ja seminari raames esitleti kaheksat parimat praktikat, mida hiljem gruppides analüüsiti ning valiti välja parim, mida võiks üle-Euroopaliselt rakendada. Kaheksast parimaks valiti Tallinna Teaduspargi Tehnopol, Swedbanki ja Tallinna Tehnikaülikooli algatatud stardirahastu Prototron. 

DIFASS projektis osalevad äriinkubaatorid, teaduspargid ja teised ettevõtluse arengut hoogustavad organisatsioonid 26st Euroopa riigist. Projekti eesmärk on selgitada välja parimad ettevõtluskeskkonda toetavad teenused, neid analüüsida ja adopteerida üle Euroopa. Lisaks kasulikele mudelitel koondab DIFASS teenused ja informatsiooni, mis aitab alustaval ettevõttel mugavamalt ligi pääseda investeeringutele.

Sardiinias esitletud kaheksast projektist valisid osalejad parimaks praktikaks Eestis algatatud prototüüpide ehitamiseks loodud rahastu Prototron, millele järgnes teadusarendustegevuse voucherite süsteem Ungarist.

Osalejate hinnangul on Prototroni stardirahastu suureks tugevuseks selle baseerumine erakapitalil, mis loob väga paindlikud tingimused prototüüpide finantseerimiseks. Samuti on Prototronil juba täna ette näidata seitse edulugu, millele rahastust prototüübi ehitamiseks eraldatud ligi 65 000 eurot.  

DIFASS projekti toetatakse INTERREG IVC programmi raames, mille eesmärgiks on edendada ja muuta efektiivsemaks regionaalseid poliitikaid ja arenguinstrumente.

Vaata lisaks DIFASS projekti lehekülge ja Prototroni kodulehekülge.

pHealth 2013

10th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies in Personalized Health toimub Tallinnas 26-28 Juuni 2013. 

pHealth 2013 teaduskonverentsi saab artikleid esitada kuni 17. veebruarini 2013. Ootame Eesti ülikoolide ja haiglate aktiivset osavõttu, samuti soovitame ettevõtetel mõelda oma lahenduste turundusamiseks artikli kirjutamist.  

Programmis on Eesti spetsiifiliselt lisatud ka temaatikatena muuhulgas mHealthInteroperable systems ja Persona Health Records.

Ootame ligi 150 valdkonna huvilist üle Euroopa. eelkõige Skandinaaviariikidest. Key Note Speakerite kohta lugege siit.

Konverentsi teadusprogrammi koostamises osaleb Eesti poolt Prof Mart Min, Prof Jüri Vain, Alar Kuusik ELIKOst, Peeter Ross E-Tervise SA-st.

Olete oodatud registreerima konverentsile siin, kõige kuluefektiivsem viis kohtuda valdkonna tippudega, leida oma ideele rakendus ning tutvustada Eesti Tervise IT valdkonna võimekust.

pHealth 2013

10th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies in Personalized Health toimub Tallinnas 26-28 Juuni 2013. 

pHealth 2013 teaduskonverentsi saab artikleid esitada kuni 17. veebruarini 2013. Ootame Eesti ülikoolide ja haiglate aktiivset osavõttu, samuti soovitame ettevõtetel mõelda oma lahenduste turundusamiseks artikli kirjutamist.  

Programmis on Eesti spetsiifiliselt lisatud ka temaatikatena muuhulgas mHealthInteroperable systems ja Persona Health Records.

Ootame ligi 150 valdkonna huvilist üle Euroopa. eelkõige Skandinaaviariikidest. Key Note Speakerite kohta lugege siit.

Konverentsi teadusprogrammi koostamises osaleb Eesti poolt Prof Mart Min, Prof Jüri Vain, Alar Kuusik ELIKOst, Peeter Ross E-Tervise SA-st.

Olete oodatud registreerima konverentsile siin, kõige kuluefektiivsem viis kohtuda valdkonna tippudega, leida oma ideele rakendus ning tutvustada Eesti Tervise IT valdkonna võimekust.

pHealth 2013

10th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies in Personalized Health toimub Tallinnas 26-28 Juuni 2013. 

pHealth 2013 teaduskonverentsi saab artikleid esitada kuni 17. veebruarini 2013. Ootame Eesti ülikoolide ja haiglate aktiivset osavõttu, samuti soovitame ettevõtetel mõelda oma lahenduste turundusamiseks artikli kirjutamist.  

Programmis on Eesti spetsiifiliselt lisatud ka temaatikatena muuhulgas mHealthInteroperable systems ja Persona Health Records.

Ootame ligi 150 valdkonna huvilist üle Euroopa. eelkõige Skandinaaviariikidest. Key Note Speakerite kohta lugege siit.

Konverentsi teadusprogrammi koostamises osaleb Eesti poolt Prof Mart Min, Prof Jüri Vain, Alar Kuusik ELIKOst, Peeter Ross E-Tervise SA-st.

Olete oodatud registreerima konverentsile siin, kõige kuluefektiivsem viis kohtuda valdkonna tippudega, leida oma ideele rakendus ning tutvustada Eesti Tervise IT valdkonna võimekust.

ITL-i juhatus tutvustas Tehnopolis tegevuskava aastateks 2013-2015

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatus kogunes 13. juunil Tallinna Teaduspargis Tehnopol, et tutvustada ITL-i tegevusplaani aastateks 2013-2015.

ITL-i presidendi Anneli Heinsoo sõnul lähtub lähiaastate tegevuskava Eesti IKT visioonist aastaks 2020, mille kohaselt on IKT seitsme aasta pärast Eesti heaolu allikas ning leiab nutikat kasutamist nii majanduselus kui ühiskonnakorralduses.

„ITL-i nägemuse kohaselt mõjutab IKT aastal 2020 elukorraldust terves Eestis. Meie infoühiskond peaks olema maailmas esirinnas usaldusväärsete teenuste kasutamisel, meie IKT spetsialistide arv tänasega võrreldes kahekordistunud ning lisaväärtus erinevates fookusvaldkondades oluliselt kasvanud,“ märkis Heinsoo.

ITL-i eesmärgid aastani 2015 on IKT sektori hea maine hoidmine ja liikmete huvide kaitse, sotsiaalsete valdkondade toetamine IKT abil hariduses, tööhõives ja tervishoius. Samuti valdkonna ekspordivõimekuse suurendamine ning koostöö tihendamine nii teiste majandusvaldkondadega kui rahvusvahelisel tasandil teiste riikide klastrite ja IKT alaliitudega.

ITL loeb oluliseks IKT strateegia elluviimist ning telekommunikatsiooni ja digitaalse infrastruktuuri arendamiseks vajalike eelduste loomist.

Infoturbe ja küberkaitse valdkonnas on sihiks tagada vajalik turvalisus innovaatiliste IT-lahenduste kasutuselevõtuks ja jätkusuutlikuks arenguks. Alaliidu tegevusplaan näeb ette sotsiaalse vastutuse suurendamist tavainimese elu kõige enam mõjutavates fookusvaldkondades nagu tervishoid, haridus ja internetiturvalisus.

„Ühe meie prioriteedina näeme IKT hariduse kvaliteedi tõstmist, samuti tarku töökohti loovate ettevõtete maksukoormuse vähendamist ning kvalifitseeritud välistööjõu Eestisse toomise lihtsustamist,“ ütles ITL-i juhatuse liige Tiit Paananen.

ITL valis 25. aprillil 2013 uue üheksaliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad Anneli Heinsoo (Tieto Estonia AS), Tiit Tammiste (EMT AS), Heiki Kübbar (Icefire OÜ), Rain Laane (Microsoft Estonia OÜ), Seth Lackman (Ericsson Eesti AS), Toomas Mõttus (Atea AS), Enn Saar (Elion Ettevõtted AS), Tiit Paananen (Skype Technology) ja Agnes Roos (Eesti Energia AS).

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on vabatahtlik organisatsioon, mille põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. ITL ühendab 75 IKT-ga tegelevat ettevõtet ning liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 90% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Vaktsiinibuss Tehnopolis

Terviseagentuuri vaktsiinibuss tuleb Tehnopoli (Teaduspargi 6/1, Heliose söögitoa kõrval) 26. juunil kell 15-17.

Vaktsiinibussis on võimalik teha järgmisi vaktsiine:

 • Puukentsefaliidi vaktsiin (TivoVac) – 26 €
 • Puukentsefaliidi vaktsiin (TivoVac), lapsed – 25 €
 • A-hepatiidi vaktsiin (Havrix 1440) – 25 €
 • A-hepatiidi vaktsiin (Havrix 1440), lapsed – 25 €
 • B-hepatiidi vaktsiin (Engerix B) – 20 €
 • A+B kompleksvaktsiin (Twinrix) – 29 €
 • HPV vaktsiin (Cervarix) – 58 €
 • Difteeria-teetanus vaktsiin (Imovax) – 3 €

Lisainfo: Vaktsiinibussis saab tasuda sularahas ja kaardiga!

Telefon 525 90 44
E-mail: info@terviseagentuur.ee
Kodulehekülg: www.terviseagentuur.ee

EWG-Tech on nüüd ProtoMe

Endine Tehnopoli Startup Inkubaatori ettevõte EWG-Tech muutis oma nime ja tegevusvaldkonda. Uus ettevõte, kaubamärgi all ProtoMe, pakub erinevaid teenuseid alustavatele ettevõtetele prototüüpide väljatöötamisel.

ProtoMe põhitegevuseks on riistvara- ja tarkvara arendus koos tootedisainiga. Ettevõtte meeskonna liikmetel on pikaaegne kogemus sensorlahenduste, juhtmevabade sensorvõrkude ja mobiilsete seadmete tarkvaralahendustega.

Samuti on ProtoMe-l lai võrk koostööpartnerid, kellega koostöös prototüübi arendamise täisteenust pakutakse.

ProtoMe tooteportfelli ning referentsidega saab tutvuda ettevõtte kodulehel www.protome.eu.

EAS kutsub kandideerima programmi „Ekspordibuldooser – Saksamaa ja Austria“

EAS kutsub Teid kandideerima programmi „Ekspordibuldooser – Saksamaa ja Austria“.

 

Innustamaks Eesti ettevõtteid sisenema Saksamaa ja Austria turule, on EAS ellu kutsunud programmi  Ekspordibuldooser, mille raames aitame 10-l Eesti ettevõtetel nimetatud turgudele siseneda ja leida seal püsikliente.Osalevate ettevõtete käsutusse antakse konsultatsiooniettevõte, kellel on ettevõtete vastavale sihtturule viimise kogemus.

 

Igale projektis osalevale ettevõttele:

 • antakse ülevaade vastava sektori turust;
 • kaardistatakse potentsiaalsed kliendid;
 • korraldatakse ja viiakse läbi müügikohtumised 5 potentsiaalse kliendiga.

 

EAS ootab, et programmis osalev ettevõte saavutaks selle tulemusena sihtturul vähemalt 100 000 eurose ekspordikäibe aastas.

 

Sobiv kandidaat on:

 • ettevõte, millel on ambitsioon ja ressursid Saksamaa või Austria suunal ekspordi arendamiseks;
 • Eestis äriregistrisse kantud ettevõte, mille eelmise majandusaasta eksporditulu on vähemalt 200 000 eurot;
 • ettevõtte, millel puudub maksuvõlg riiklike maksude osas.

 

Programmi tegevused on planeeritud ellu viia 2013. a III-IV kvartalil.

 

Osalustasu on 500 € (+km) ettevõtte kohta. Lisaks jäävad ettevõtte kanda oma lähetuse ja majutuse kulud.

 

Programmi „Ekspordibuldooser – Saksamaa ja Austria“ kandideerimise tähtaeg on 1. juuli 2013.

Kandideerimiseks palun täitke ankeet.

 

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendidest.

Tehnopoli rannavolle turniir

Alates juuli kuust plaanime alustada meelelahutusliku ja sportliku Tehnopoli rannavolle turniiriga, mis kulmineerub suure finaaliga septembri alguses.

Mängud toimuvad Tehnopoli territooriumil (Skype´i maja taga) asuval rannavõrkpalli väljakul. Täpsem turniiritabel ja mängude ajakava saadetakse kõikidele osalejatele peale registreerimist eraldi.

Osalevad võistkonnad peavad olema neljaliikmelised (võib olla ka vähem osalejaid) ning võistkonna koosseisus peab osalema vähemalt üks naisterahvas.

Oma ettevõtte võistkonna või võistkondade registreerimiseks palume saata e-kiri aadressile jyri.siilivask(at)smit.ee. Registreerimise tähtaeg on 21. juuni 2013.

Osalemine on tasuta, parimatele sportlikud auhinnad Tehnopolilt.