Vota uhendust

Archive for oktoober, 2015

MIPIM 2016 kinnisvaramess

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kinnisvarafirmade Liiduga kutsub osalema messil MIPIM 2016, mis toimub 15.-18.03.2016 Cannes’is, Prantsusmaal.

Tallinn on messil osalenud koos ettevõtjatega viiel järjestikusel aastal perioodil 2011-2015 eesmärgiga tõsta Tallinna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna rahvusvahelist tuntust ning toetada ettevõtjaid rahvusvahelistumisel ja investeeringute kaasamisel ning aidata tõsta usaldust potentsiaalsete investorite, klientide ja partnerite hulgas.

2015 liitus ühisstendiga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning lisaks Tallinna linna ettevõtlusameti, linnaplaneerimise ameti, linnavaraameti ja EAS-i esindusele osalesid kaaseksponendina Riigi Kinnisvara, Tallinna Sadam, Mainor Ülemiste, Eesti Arhitektuurikeskus, Uus Maa Property Advisors, Süda Invest (EstateGuru.eu), Kaamos Kinnisvara, Pro Kapital Grupp, BPT Real Estate ja Peetri Puit (Arcwood).

MIPIM on üks juhtivamaid rahvusvahelisi erialamesse, mis toob kokku mõjukaimad kinnisvara, arhitektuuri, kohaturunduse ja investeeringute ala asjatundjad üle maailma. Messil on parim võimalus tutvuda kontsentreeritult suure hulga kinnisvaraarendustega. Messi raames toimub kõigil päevadel konverents ja mitmed vastuvõtud, mis sisalduvad messipääsme hinnas. Osalejad kantakse andmebaasi, mis levib vähemalt 20 000 valdkonnas tegutseva professionaali seas.

Messil osalemine on tulemuslik, kui on piisav aeg eeltöö tegemiseks ja kohtumiste leppimiseks. Seepärast on soovitav messil osalemise otsus teha varakult ja sõlmida kaaseksponendi leping aegsasti. Ühisstendil osalemine annab võimaluse kasutada mugavat töökeskkonda, luua sidemeid ja saada nõuandeid messi korduvalt külastanud ettevõtjatega ning korraldada ja osa saada ühisstendil toimuvatest sündmustest.

Ühisstendil osalemiseks tuleb sõlmida kaaseksponendi leping Tallinna Ettevõtlusametiga. Kaaseksponendi tasu on 2500 eurot (sh käibemaks). Juhul, kui kaaseksponentide osalustasude summa ületab ühisstendi kujundus- ja ehitustööde teostamise maksumust, on ametil õigus tööde teostamise maksumust ületava summa piirides alandada osalustasu summat maksimaalselt 1000 euro võrra proportsionaalselt kaaseksponentide vahel, kes on koostöölepingu ametiga sõlminud hiljemalt 15. jaanuaril 2016.

Kaaseksponendi tasu sisaldab ühisstendi kasutusõigust sh logo eksponeerimist, esitluste ja kohtumiste läbiviimist, info kuvamist ekraanil, infomaterjali esitlemist alustel, piiratud koguses (üks kast) turundusmaterjali transporti messile ja tagasi, materjalide ja üleriiete hoiustamist abiruumis.

Lisanduvad:
• messipääsme tasu, mis on kaaseksponendile 920 eurot (tavakülastajale 1630 eurot) kuni 25.02.2016, alates 26.02.2016 1775 eurot. Tasu sisaldab pääset messialale, konverentsile, messi avavastuvõtule ning kinnisvaraprojektide tunnustusüritusele MIPIM Awards, sissekannet messikataloogi ja elektroonilisse andmebaasi. OLULINE TEADA! Kaaseksponendi lepingu registreerimise tähtaeg on 09.02.2016 kontaktide avaldamiseks messi kataloogis!
• reisikulud (majutus ja transport).

Kontakt: Ulli Karu, Tallinna Ettevõtlusamet ulli.karu@tallinnlv.ee 6404 379.

Info messi kohta: www.mipim.com

Energiatõhususprojekt tööstuses

Millest alustada ja kuidas kavandada energiasäästu ettevõttes?

Tööstussektoris, nagu igas teises valdkonnas, on kulubaasi (sh püsikulude) jälgimine ja tervemõistuslik optimeerimine normaalne äriprotsess. Energiakulud on valdavalt püsikulud, mille suurus sõltub äri eripärast. Tihti käsitletakse energiatarbimisega seotud teemasid eraldiseisvana ja n-ö paratamatusena. Mitmeaastasele kogemusele tuginedes julgen öelda, et see ei ole nii. Energiakulude vähendamine annab ettevõtetele positiivset rahavoogu. See tähendab, et investeeringud saavad tagasi makstud energiakulude kokkuhoiust.
Tööstusvaldkonnas on oluline vaadata energiatarbimist kahest erinevast vaatenurgast, lisaks tasub alati sisse tuua rahaline mõõde:
• Hoonetega seotud energiatarbimine
• Tootmise ja protsessidega seotud energiatarbimine
Tänapäeval kavandatakse tootmishooneid konkreetseid protsesse arvestades. Paraku on meil märkimisväärne hulk tööstust, mis kasutab parasjagu kättesaadaval olevaid ruume, mis pole algselt sellise tootmistegevuse jaoks planeeritud. Tihti on ärid laienenud ja protsessid muutunud, kuid hoone ja sellega seotud süsteemid on jäänud piisava tähelepanuta. See omakorda tähendab asjatut kulu kliimaseadmetele, valgustusele jne. Suurimat kokkuhoiupotentsiaali oleme siiani tuvastanud soojusenergia osas, üheks efektiivseks meetmeks on jääksoojuse kasutuselevõtmine. Samuti on märkimisväärsed kokkuhoiuvõimalused kliimaseadmete nõudluspõhises juhtimises, valgustuse renoveerimises, tootmisprotsesside nihutamises (tarbimispiikide vältimiseks) ning automaatsete protsesside suunamises soodsama energiahinnaga aegadele. Süstemaatiline ja terviklik lähenemine energiatõhususe temaatikale on võimaldanud ettevõtete energitarbimist vähendada rohkem kui 30%.

 

Soovitused ettevõtetele, kes soovivad oma energiakulusid vähendada:

• Kaardistage olemasolev olukord.
• Koostage energiatarbimise ajalugu käsitlevad graafikud, MWh/kuus ja EUR/kuus.
• Hinnake energiakulu suhet müügitulusse aastate lõikes, EUR/EUR.
• Kui aastane energiakulu rahalises vääringus on marginaalne, näiteks alla 4% müügitulust, siis võite energiakulude temaatikaga mitte tegelda.
• Kui aastane energiakulu rahalises vääringus moodustab rohkem kui 4% müügitulust, siis soovitame kaaluda mõnda järgnevat tegutsemisviisi:
• Määrake ettevõttes vastutav isik, kes koostab energiakulude vähendamise kava ja viige see ellu sisemiste ressurssidega.
• Kaasake välist abi, kes aitab teil süstemaatilise analüüsiga jõuda optimaalsete lahendusteni – kasutage näiteks allpool toodud protsessi skeemi.
• Oodake, kuni mõni sarnase profiiliga ettevõte on midagi ära teinud, seejärel kohandage energiatõhususmeedet vastavalt oma hoone spetsiifikale, teostage kontrollarvutused.
Kui valisite esimese või teise lahenduse, siis on ülioluline kaasata protsessi ka keegi tippjuhtkonnast, see tagab vajaduste ja võimaluste sisulise analüüsi.

 

Aivar Uutar
Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8
AU Energiateenus OÜ

Agri Trading Company AS

„Alati, kui on uusi välissuhteid vaja luua ja vastav sihtrühm on täpsustatud, on alati hea paralleelselt enda otsingutega paluda abi ka EEN võrgustikult. Jah, koostööd võib nimetada tõhusaks. Vastav välisriigi partner sorteerib ise välja potensiaalsed partnerid. Me ei ole kunagi ainult sellele abile lootnud, vaid kasutame seda toetavalt. Samas on toetav saada kinnitust, et need firmad on usaldusväärsed. Suhtlemine on väga professionaalne ja personaalne.“

Agri Trading Company AS on toidu- ja söödateravilja, õlikultuuride, kaunviljade, köögiviljade, maitsetaimede ja teiste põllumajandussaaduste ja nende töötlemisel saadud söödakomponentide turustaja aastast 2000.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda aitas ettevõttel Enterprise Europe Networki (EEN) kaudu leida maheteravilja ostjaid ja põllumajandussaaduste hulgimüügi ettevõtteid Saksmaal, et müüa neile kaera, rukist, otra, toidunisu, toidurukist, kartulit jne. 2014. aasta veebruaris kohtuti Nürnbergis toimunud mahemessil, kus sõlmiti koostöölepe. Leitud kontakt tegutseb Saksamaal Mannheimi piirkonnas bioloogiliste toorainete ja teravilja kauplemisega (P. Krücken Organic GmbH) ning on ostnud Eesti firmalt mitusada tonni teravilja ning koostöö jätkub.

Ettevõte otsis ka Poolast suuremaid maisi, rapsikoogi ja rapsišroti müüjaid. Eestist saadeti nende soov läbi võrgustiku Poola, kus see pandi üles kohalikku Enterprise Europe Networki koostööpakkumiste andmebaasi. Nii leiti Poola Enterprise Europe Networki abiga ATC-le koostööpartner ka Poolast, Eesti ja Poola ettevõtted kohtusid ja allkirjastasid koostööleppe 31. märtsil 2014.

Kadiliina Kuusik
Arendusjuht
ATC AS
www.agritradingcompany.com

 

Keel24, Sentab Estonia – edukad tootearenduse projektitaotlused

IT-valdkonna ettevõtted Keel24 ja Sentab Estonia alustavad Eesti esimesi Euroopa Komisjoni rahastatud Horisont 2020 VKE instrumendi II faasi projekte.
Invent Balticsi konsultandid aitasid Eesti ettevõtetel Keel24 ja Sentab koostada edukad projektitaotlused Horisont 2020 väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 2. faasi. Tegemist on seni ainukeste Eesti ettevõtetega, kes on saanud VKE instrumendi 2. faasi taotlusvooru raames rahastuse projekti koordinaatoritena. Mõlemad ettevõtted kandideerisid VKE instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna kutses, mis on ühtlasi kõige kõrgema konkurentsiga valdkond: 191 esitatud taotlusest valiti rahastamiseks 14 projekti.

Keel24 OÜ on tuntud oma uudse keeleõppe tarkvara Lingvist poolest. Lingvist on arvutipõhine keeleõppe programm, mis kasutab statistilisi ja matemaatilisi optimeerimise meetodeid õppe personaliseerimiseks ja kiirendamiseks. Keel24 meeskond alustab projekti raames keeleõppe tarkvara arendamist kõrgema individuaalse õppe-efektiivsuse saavutamiseks, uute keelte lisamiseks, ning tarkvara ettevalmistamist suurematele turgudele sisenemiseks.

Sentab Estonia OÜ arendab sotsiaalset suhtlusplatvormi vanemale elanikkonnale, mis võimaldab neil saada kasu meelelahutuslikust sisust, suhtlusest oma perekonna ja omaealistega, ning ühenduses olla teenuse pakkujatega. Platvormi eeliseks on võimekus efektiivselt analüüsida käitumislikke mustreid ning seeläbi võimaldab parandada vanemate inimeste elukvaliteeti, pakkuda neile sobivat sisu ning parandada teenuseid, sh ennetada õnnetusjuhtumeid ning vajadusel adekvaatselt reageerida. Projekti raames keskendutakse tarkvara arendamisele vanurite emotsionaalse seisundi mustrite avastamiseks ja nende integreerimiseks Sentab’i kommunikatsiooni- ja andmebaasisüsteemidesse.

VKE instrument on spetsiaalselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE instrument toetab turu-lähedasi tootearendusprojekte. VKE instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi.

Invent Baltics pakub VKE instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Tartu Regiooni Energiaagentuur

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) on loodud 2009. aastal eesmärgiga edendada säästvat energeetikat ja energiajuhtimist regioonis. Agentuur keskendub energiajuhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele: energiaefektiivsus, säästev transport ja taastuvenergeetika. TREA pakub nimetatud teemadega seotud teenuseid ja konsultatsioone nii avaliku kui ka erasektori klientidele ning tegutseb aktiivselt kogemuste vahetamise eesmärgil erinevates rahvusvahelistes võrgustikes.

Mecklenburg-Vorpommerni Energiaagentuur Rostockist Saksamaalt otsis võrgustiku kaudu koostööpartnereid erinevate projektide käivitamiseks energiasäästu valdkonnas. Tänu Tartu Teaduspargi kaudu saadud kontaktidele tekkis 2013. aastal mõte ja võimalus taotleda raha Intelligent Energy Europe programmist projektile, mille sisuks oli vanade hoonete energiaefektiivsemaks renoveerimise võimalused.

„Jälgime pidevalt erinevaid Euroopa Liidu rahastamisprogramme ja jätkame ka edaspidi koostööd meie sakslastest partneritega, et tuua Eestisse häid mõtteid ja kogemusi, mis meid säästva energeetika ja energiatõhususe valdkondades edasi aitaksid.“

Martin Kikas
Direktor
TREA
http://www.trea.ee

Excedea OÜ

Excedea OÜ pakub ärikonsultatsioone ja aitab ellu viia rahvusvahelisi laienemisprojekte Ida-Euroopa ja Aasia arenevatel turgudel. Nend teenused hõlmavad nii projekti planeerimist, finantseerimist kui ka elluviimist.

Ettevõtte klient, kes tegeleb juhtmeköidiste valmistamisega veoautodele ja elektroonikatööstustele, oli huvitatud investeerimisest Serbia turule ning koostöös Serbia Kaubanduskojaga leiti võrgustiku kaudu 2013. aastal konsultatsiooniettevõte Belgradist, kes aitas turu-uuringute ja muu vajalikuga.
„Serbia tehase töö käivitumisel on meie kliendil kavas luua kolme aasta jooksul ca 1500 uut töökohta ning Excedeale tähendab see positiivset finantsmõju (käibe kasvu).“

Mikael Orkomies
Excedea OÜ partner
http://www.excedea.com/EST

Toci OÜ

Tartumaal asuv Toci OÜ on Balti riikides üks juhtivaid masinaehituslike profiil- ja lehtmetallist toodete valmistajaid, mis pakub metallitöid ja laserlõikusteenust. Suure osa toodangust moodustavad erinevad merenavigatsiooni ja meresõiduohutuse tagamiseks kasutatavad tooted. Ettevõte on Taani tuulegeneraatorite tootja Vestas ametlik tarnija ning nad teevad koostööd muu hulgas ka Norra välisministeeriumi ja Norra kaitseväega (käsitulirelvade kinnitusi sõidukitesse), toodavad erinevaid metalltooteid kogu maailmas asuvate Shelli tanklate jaoks.

Ettevõte osales Kaubanduskoja korraldatud äridelegatsiooni visiidil ja kontaktkohtumisel Rootsis 28.-29. oktoobril 2014 ning leidis selle käigus koostööpartneri BSM Wreckers AB, kellega sõlmiti leping juba 8. detsembril 2014. aastal.

„Koostöö välispartneritega on väga oluline ja raskeim osa sellest on leida ja kohtuda õigete inimestega õigetest ettevõtetest. See võib olla kõige aeganõudvam osa lepinguni jõudmise kogu protsessist. Enterprise Europe Network tegi selle töö meie eest ära ja tänu sellele leidsime väga kiiresti vastastikusest koostööst huvitatud partneri.“

Priit Solovjev
Ekspordijuht
Toci OÜ
http://www.toci.ee/est

Aeroc Jämerä AS

Aeroc Jämerä AS on poorbetoontooteid valmistav ehitusmaterjalitööstuse ettevõte Eestis. Tehas asub Lääne-Virumaal Kunda lähistel Andjas ja samast piirkonnast on pärit ka kõik tootmises kasutatavad põhitoorained – liiv, tsement ja lubi.
2013. aasta augustis pöördus ettevõte EENi poole sooviga leida Taanist oma toodete edasimüüjaid või agente. Koostati ettevõtte profiil ja see saadeti Taani Kaubanduskoja EEN partnerile, kes selle oma kodulehel avaldas. Selle kanali kaudu tuli kokku viis kontakti, kellest kolmega pidas Aeroc Jämerä AS läbirääkimisi võimaliku müügikanali leidmiseks Taani turul. Kolmest jäi sõelale üks firma, (A-Supply A/S), kellega sõlmiti ka koostöölepe 4. juulil 2014.Tegemist on ettevõttega, kes vahendab ka mitmete kohalike Taani betoontoodete tehaste toodangut.

„Protsess oli pikaleveniv, aga selline eelnev infovahetus tuli igati kasuks − selle põhjal tehti järeldused, mida on omalt poolt vaja teha selleks, et Taani turule oma toodetega siseneda. Mingil määral oli vaja teha tootearendust ning otsida optimaalset transpordilahendust, kuna osaliselt oli takistavaks teguriks toodete kõrge transpordihind.“

Ivar Sikk
Juhatuse liige
Aeroc Jämerä AS
http://www.aeroc.ee/

CES 2016: elektroonikamess ja kontaktkohtumised Las Vegases

Olete oodatud osalema maailma suurimale tarbijatele suunatud tehnoloogiamessile ja kaks päeva varem toimuvale kontaktkohtumiste üritusele Las Vegases Ameerika Ühendriikides.

Maailma suurima CES 2016 elektroonikamessi keskmes on valdkonnad:

 • 3D printimine,
 • audio/heli,
 • juhtmeta seadmed ja teenused (wireless),
 • tark kodu,
 • robootika,
 • sensorid,
 • online meedia,
 • tervis ja biotehnoloogia,
 • sport ja fitness,
 • elektroonilised mängud,
 • digitaalne kujutlus ja fotograafia,
 • sisu loomine ja levitamine,
 • arvuti riistvara-tarkvara-teenused,
 • kommunikatsiooni infrastruktuur,
 • autotööstuse elektroonika,
 1. aastal osales messil üle 170 000 osaleja, 3681 stendisti, 375 start-up’i, kohal oli maineka Fortune 100 edetabeli 82% ettevõtetest ja 83% olulisematest jaemüüjatest.

Kohtakohtumiste ürituse eesmärk on luua kohtumisi alustavate, tegutsevate ja rahvusvaheliste ettevõtjate vahel, samuti luua kontakte strateegiliste partnerite ja investoritega USAst ja teistelt turgudelt. Osalema oodatakse edasimüüjad, jaemüüjad, e-müüjad, tootjate esindajad, investoreid, hospitality sektori (hotellid jms) esindajad ja teisi ettevõtjaid.

Osalustasu on 995 dollarit, mis sisaldab kohtaktkohtumiste üritusel osalemist ja tasuta messipääset (sh sisepääsu kogu messialale, konverentsidele, võrgustumise üritusele jms). Eelregistreerimine kuni 30.11.2015, siis on garanteeritud eksklusiivne messipääse jm varajase registreerija võimalused.

Üldregistreerimine avatud kuni 28.12.2015.

Lisainfo: www.b2match.eu/eaec-ces2016

Tour d’Europe: Belgia ja Hollandi hulgi- ja jaemüüjad otsivad toidu ja joogitootjaid

Hollandi ja Belgia partnerid on kaardistanud paljude enda toidu edasimüüjate, ostjate ja turustajate vajadused ning soovitakse leida uusi huvitavaid toidu-joogitootjaid vastavalt profiilidele. Tähtaeg 23.10.2015. Koostööhuvi korral (sh profiilide saamiseks) võtke ühendust kadri.rist@koda.ee või 604 0091