Vota uhendust

Archive for märts, 2018

Euroopa Liidu turismifirmade äridelegatsioon Filpiinidele

EL-Filipiinide Ärikoostöövõrgustik (EPBN) ootab turismifirmasid kandideerima äridelegatsiooni koosseisu, kuhu on planeeritud kaasata 20 ettevõtet üle Euroopa.

Kandideerimise tähtaeg on 23. märts.

Osalustasu on 1700 eurot ning lisaks sellele tasub ettevõtja ise oma lennu- ja hotellikulud.

Osalustasu kasutatakse järgmiselt: Panglao &San Vincente turismipiirkondade külastus, tuurideks Bohol,

Subterranean River, Lio turismikeskus ja EL Nido kuurort Palawanis ( sh kohalik transport ja lennud), ärikohtumised ja turismitööstuse ettekanded, B2B kohtumised, teave riigi poliitikate ja erinevate osapoolte kohta, vastuvõtud ning lõuna-ja õhtusöögid.

Täpsem informatsioon ja kandideerimine:

https://gallery.mailchimp.com/6976c95f26fab649449bbe99a/files/755f35b3-fbf1-4259-aff3-2cdf0f690e02/EPBN_Tourism_Business_Mission_Invitation.pdf

Get Ready for Japan – koolitus Euroopa Liidu ettevõtete juhtidele

Enterprise Europe Network võrgustiku koostööpartner EU-Japan Center for Industrial Cooperation korraldab kahenädalase koolitusprogrammi Jaapanis Euroopa Liidu ettevõtete juhtidele. Koolitus keskendub ärijuhtimisele ja koosneb loengute, juhtumiuuringute, rollimängude ning ettevõtete külastuste kombinatsioonist. Selle eesmärk on aidata osalejatel praktilise analüüsi ja teadustööde alusel põhjalikult tundma õppida Jaapani ärikultuuri tegelikku olemust. Osalejatel on võimalus osaleda läbirääkimiste rollimängudel ja arutada Jaapani juhtidega nii otsuste langetamise kui ka meeskonna juhtimise meetodite üle Jaapanis.

Osalema oodatakse ettevõtjaid:

  • kel on oluline roll oma ettevõtte poliitika määratlemisel ja rakendamisel Jaapani suunal
  • kes tulevad ettevõtetest, kes kavatsevad tarnida Jaapanisse
  • kes soovivad tundma õppida Jaapani juhtimistavasid ja tehnoloogia arenguid

Personaalse tähelepanu kõrge taseme tagamiseks on programmis osaliste arv piiratud ja seetõttu viiakse kandidaatide seas läbi valikumenetlus. Euroopa Liidu VKE-dele õppemaksu ei rakendata. Osalejad peavad katma oma edasi-tagasi lennu Jaapanisse ning hotelli- ja elamiskulud. Euroopa Komisjoni toetus programmis osalejatele on kuni 1200 eurot.

Koolitus viiakse läbi aadressil:

EU-Japan Centre office in Tokyo

Shirokane-Takanawa Station bldg 4F 1-27-6 Shirokane Minato-ku Tokyo

Tähtaeg avalduste esitamiseks on 21. juuni, 2018.

Täpsem informatsioon: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

Kontaktinformatsioon: Alessandro Perna, e-mail: info-eu@eu-japan.eu; tel: + 32 228 200 42

Ettevõtjate õiguseid aitab tagada SOLVIT

Paljud Eesti ettevõtjad tegutsevad kas alaliselt või ajutiselt ka teistes Euroopa Liidu riikides, kus vaatamata ühtlustatud reeglitele võib tekkida probleeme ametiasutustega. Sellisel juhul saab abiks olla liikmesriikide vaheline koostöövõrgustik SOLVIT, mille keskused tegutsevad lisaks EL liikmesriikidele ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Tegemist on nii ettevõtjatele kui kodanikele mõeldud tasuta teenusega, mis on loodud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks. Lahendus püütakse leida 10 nädala jooksul.

 

SOLVIT saab abi osutada üksnes siis, kui mõne teise liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Euroopa Liidu õigust. Näiteks kui takistatakse toodete või teenuste turule pääsu, riigihangetes osalemist, käibemaksu tagastamist, kapitali ja maksete vaba liikumist. Paljud ettevõtjad on abi saanud seoses ebaõiglaselt määratud trahvidega. SOLVIT ei saa sekkuda kaebustesse, mille osas on alustatud kohtumenetlust. Kui SOLVITi kaudu ei õnnestu kaebust lahendada, võib pöörduda oma riigi kohtu poole või esitada ametlik kaebus Euroopa Komisjonile.

 

SOLVIT ei tegele ettevõtjate vahelise ega tarbijatega seotud kaebustega, juriidilise nõustamise ega infopäringutele vastamisega.

 

SOLVIT menetleb aastas ligi 5 000 kaebust, millest lahendatakse ligi 90%. Lõviosa moodustavad kodanike probleemid (eelkõige sotsiaalkindlustuse valdkonnas), ettevõtjad eelistavad üldjuhul pöörduda pigem otse kohtusse või aja- ja rahakulu tõttu loobuvad üldse kaebuse esitamisest. Siiski julgustame ka ettevõtjaid oma piiriüleste muredega meie poole pöörduma!

Eelmisel aastal näiteks aitasime edukalt lahendada kahe Eesti ettevõtja trahvidega seotud kaebused:

  • Saksamaal kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat autojuhti, kes on Venemaa kodanik, kuid omab Eestis pikaajalise elaniku staatust. Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil nii eesti kui inglise keeles olemas, karistati autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 148 euro ning ettevõtet 3 154 euro suuruse trahviga. Tänu SOLVITi sekkumisele tühistati mõlemad trahviotsused ning Saksamaa ametiasutus nõustus, et nad olid trahvide määramisel rikkunud EL määrust 1072/2009. Probleemi kiirele lahendamisele aitas kaasa asjaolu, et kaks sarnast kaasust Hollandi ja Saksamaaga olid varasemalt edukalt lahendatud. Probleem lahendati 32 päevaga.

 

 

  • Eesti transpordifirma veokil tuvastati Hollandis, et sõidumeerik asub vales kohas. Kuigi ettevõtja selgitas, et kõikidel Mercedes-Benz autotreileritel on sõidumeerikud paigaldatud tootja poolt samasse kohta, esitati ettevõtjale trahv summas 4 400 eurot. Ettevõtja vaidlustas selle SOLVITi kaudu, mille tulemusel loobus Hollandi ametkond trahvinõudest. Probleem lahendati 36 päevaga.

 

 

Eesti SOLVIT-keskus tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

 

Kontaktid:

Tel: 6 256 489, 6 397 617

E-post: solvit.eesti@mkm.ee

www.mkm.ee/et/solvit

 

Kaebuse elektrooniline vorm

 

Lisainfo:

http://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm

Vasta Euroopa Liidu uuringule: VKEde paneeluuring elektroonilisi veodokumente käsitleva komisjoni algatuse kohta

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ff117293-d278-4d61-b406-474de8e9a7e2?draftid=7aaf94e7-58df-41f7-9819-c63ac5292834&surveylanguage=ET