Vota uhendust

Archive for september, 2019

Töötuba: Tugimeetmed tootearenduses – EL Horisont 2020, siseriiklikud meetmed ning koostöö ülikoolidega. Äriinglite ja investeerimisfondide võimalused

Olete oodatud osalema tootearenduse tugimeetmete töötuppa, kus kogenud praktikud jagavad oma kogemusi ja teavet, kuidas edukalt tootearenduseks taotleda granti EL-i Horisont 2020 EIC Accelerator´st (SME instrument) ning soovitame, kuidas toodet arendada siseriiklike meetmete toel ja koostöös ülikoolidega. Samuti räägime, milliseid võimalusi pakuvad äriinglid ja risikikapitalifondid ettevõtte arenguks nii varajases kui ka kasvufaasis ja kuidas investeeringuid edukamalt kaasata.

Horisont 2020 EIC Accelerator (varasem SME Instrument) on programm, mis toetab ettevõtteid uuenduslike toodete väljaarendamisel ning turule viimisel. Ettevõtetel on võimalus taotleda kuni 2,5 miljoni euro suurust granti. Taotlemist tuleks kaaluda kui teie ettevõttel on:

  • uuenduslik toode või tehnoloogia, mis lahendab Euroopa tasandil olulist probleemi;
  • tõestatud turunõudlus ning esimesed pilootkliendid;
  • testitud prototüüp tõestamaks tehnoloogia teostatavust.

Eestist on antud toetust edukalt kaasanud ettevõtted nagu Lingvist, Monese, 1oT, Skeleton Technologies, Icosagen Cell Factory ja mitmed teised.

TOIMUMISE AEG
20. november kell 13.00-15.30, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Toom-Kooli 17, Tallinn)

ESINEJAD
Silver Toomla
Silver Toomla

Ettekandel räägib Invent Baltics tegevjuht Silver Toomla oma kogemusest edukate projektide koostamisel ning ka põrumise põhjustest. Invent Baltics on suutnud edukalt käivitada 35 edukat  Horisont 2020 SME Instrumendi projekti (EIC Accelerator) ning kaasanud ettevõtetele seeläbi üle 70 miljoni euro.

Vahur Valdna
Vahur Valdna
Praktiline ettekanne räägib tootearendusest ja koostöövõimalustest ülikoolidega. Esineja Vahur Valdna on varasemalt koordineerinud Tartu Ülikooli ettevõtlussuhteid, täna Taltech Eesti Mereakadeemia ettevõtlussuhete koordinaator. Juttu tuleb ülikoolide ja ettevõtete koostöö tulemusena valminud toodetest ja milliste aspektidega peaks selliste tootearendusprojektide elluviimisel arvestama (plussid, miinused) ning kust alustada. Samuti millised on võimalikud siseriiklikud toetusmeetmed tootearendusprojektide elluviimiseks.

Rene Tõnnisson
Rene Tõnnisson
Ettekanne keskendub nendele võimalustele, mida pakuvad äriinglid ja riskikapitalifondid ettevõtte arenguks nii varajases kui ka kasvufaasis. Ettekandes käsitletakse investeerimisstrateegiad ja aluspõhimõtteid, millest äriinglite ja investeerimisfondid lähtuvad oma investeeringute tegemisel ning antakse soovitusi kuidas investeeringuid edukamalt kaasata.  Rene Tõnnisson on Buildit ärikiirendi asutaja ja investor. Ta on samuti investor ja juhatuse liige mitmetes varajase faasi investeerimisfondides nii Eestis ja Lätis, mis on teinud investeeringuid rohkem kui 60 startup’i 15 riigist. Rene on ka aktiivne äriingel ja Eesti äriinglite assotsiatsiooni liige.

 

Osalemine tasuta ja vajalik eelregistreerimine enne 18.10.2019 aadressil: https://www.koda.ee/et/sundmused/tootuba-tugimeetmed-tootearenduses-el-horisont-2020-siseriiklikud-meetmed-ning-koostoo