Vota uhendust

Archive for september, 2012

Euroopa Liit premeerib uuenduslikke avaliku sektori algatusi

Euroopa Komisjon kuulutas 17.09 välja võistluse Euroopa uuenduslikemate avaliku sektori algatuste leidmiseks. Välja antakse kuni üheksa 100 000 euro suurust auhinda ning osaleda saavad juba toimivad edukad algatused, mis on mõeldud kodanike, ettevõtete või haridus- ja teadusvalla hüvanguks.

Komisjon keskendub üleilmsete probleemide lahendamiseks rahvusvahelisele teaduskoostööle

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Üksi tegutsemine ei tule teaduses ja innovatsioonis kõne alla. On väga oluline, et Euroopa tegutseks uute teadmiste ammutamisel ja üleilmsete probleemide lahendamisel koos rahvusvaheliste partneritega.

26. septembril tähistati Euroopa keeltepäeva

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Digitaalarengu tegevuskava: Komisjon ja Euroopa tööstus on võtnud eesmärgiks laiendada ja täiustada robootikasektorit

Euroopa Komisjon, tööstuse ja akadeemiliste ringkondade esindajad on sõlminud kokkuleppe robootikaalase avaliku ja erasektori partnerluse käivitamiseks, et aidata Euroopas tegutsevatel ettevõtjatel haarata suurem osa 15,5 miljardi euro suuruse aastakäibega ülemaailmsest robootikaturust.

Eurobaromeeter: inimeste arvamus EList on paranenud

Euroopa Komisjon kavandab innovaatilisi lahendusi raadiospektri ühiskasutuse abil

Septembri alguses avalikustas Euroopa Komisjon mobiil- ja traadita andmeside kiire kasvuga seotud probleemide lahendamist käsitleva kava, mille kohaselt traadita tehnoloogilised lahendused ja lairibaühendused saaksid raadiospektrit jagada.

Üleeuroopaline õpilaste tõlkevõistlus ootab taas osalema ka Eesti koolilapsi

Alates 3.septembrist kuni 20. oktoobrini saavad keskkoolid registreeruda iga-aastasele noorte tõlkijate võistlusele Juvenes Translatores.

2011. aastal sai Globaliseerumisega Kohanemise Fondist toetust üle 21 000 töötaja

Euroopa Komisjon kiitis 4.septembril heaks aruande, mille kohaselt aidati 2011. aastal Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi (EGF) vahendite abil leida uusi töökohti rohkem kui 21 000 töötajale, kes olid majanduskriisi ja globaliseerumise tõttu oma töökoha kaotanud.

Komisjon kutsub liikmesriike tunnustama väljaspool kooli ja ülikooli omandatud oskusi

Euroopa Komisjon võttis 6. septembril vastu ettepaneku, millega soovitakse edendada väljaspool kooli või ülikooli omandatud oskuste tunnustamist liikmesriikides.

Eesti on kirjaoskuse tasemelt ELis Soome järel teisel kohal

Euroopa Komisjoni tellimusel valminud värskest aruandest selgub, et Eesti on kirjaoskuse tasemelt ELis Soome järel teisel kohal, kuid rõõmustamiseks pole siiski põhjust, sest lugemisoskus on puudulik 13,3% Eesti inimestest.