Vota uhendust

Archive for aprill, 2019

Tasuta abi intellektuaalomandi küsimustes

Tänapäeval moodustab ligikaudu 80% ettevõtte varast intellektuaalne omand (IO), olgu selleks siis kaubamärk, töötajate oskused ja teadmised, kliendi- ja koostööpartnerite andmebaas, muu konfidentsiaalne info, tööprotsessid jne. Seega on intellektuaalomandi haldamine ettevõtte innovatsiooni ja konkurentsivõime seisukohalt väga tähtis.

Siinkohal saab appi tulla Euroopa IP Helpdesk (http://www.iprhelpdesk.eu ), mis on Euroopa Komisjoni ametlik intellektuaalomandi teenus, pakkudes tasuta esmast intellektuaalomandi ja intellektuaalomandi õiguse alast nõustamist ja informatsiooni.

Tugiteenuse eesmärk on abistada väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid ja ELi rahastatavate programmide abisaajaid intellektuaalomandi küsimustes. Samuti tõsta intellektuaalomandi teadlikkust, selle kaitsmise ja haldamise vajalikkust ning arendada suutlikkust tegeleda intellektuaalomandi varade ja intellektuaalomandi juhtimisega.

Tugiteenust on oodatud kasutama nii välisturgudel tegutsevad ettevõtted, Euroopa Liidu rahastatavate programmide abisaajad kui ka erinevad sidusrühmad.

IP helpdeski pakutavad teenused:

–       Infoliin: päringuid võib saata e-posti teel service@iprhelpdesk.eu (vastuse saab hiljemalt 3 tööpäeva jooksul) või helistada infotelefonile +352 25 22 33 333

–       e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest IO uudistest ja üritustest

–       Online-raamatukogu, kus on mitmeid IO-alaseid teabelehti, mis pakuvad lihtsaid ja hõlpsalt loetavaid juhtnööre IO teemadel (nt IO haldamine H2020-s, IO äriplaanides, IO tähtsus  rahvusvahelistumisel jne)

–       IO koolitused ja veebiseminarid. Kuus korraldatakse mitmeid veebiseminare erinevatel teemadel (IO haldamine Horisont 2020 projektides; tehnoloogiasiire jne).

 

Mõned näited küsimustest, millega helpdeski poole on pöördutud:

Kas autoriõigus või patent – kuidas peaksin kaitsma tarkvara?

IO ja veebileht – kuidas saaksin kaitsta oma veebilehte?

Milline kaitse sobib kõige paremini minu tootele: kas kaubamärk, tööstusdisain või patent?

Millise konkurentsieelise saab ettevõte, kaitstes disainilahendusi?

Huvi korral saab vastuseid ja teisi küsimusi vaadata: https://www.iprhelpdesk.eu/helpline/sample-cases

Intellektuaalomandi liigid:

Patent – kaitseb leiutist, eeldusel, et see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav

Kaubamärk – Kaubamärk on graafiliselt kujutatav tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku identsest või samasse valdkonda kuuluvast kaubast või teenusest.

Tööstusdisain – on toote ruumiline või tasapinnaline väliskujundus

Autoriõigus – kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid

Ärisaladus – Ärisaladus on selline salastatud teave ettevõtte äritegevuse kohta, mis annab ettevõttele konkurentidega võrreldes turueelise

 

Euroopa IP Helpdesk on teenus, mida rahastab Euroopa Komisjon (leping EASME / H2020 / 2018/008) ja mida haldab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME). Kõik teenused on tasuta.

 

Sügiseni veel avatud VKE Instrumendi I faas projekti eeluuringu toetus, hiljem vaid tootearendus

Euroopa Komisjon pakub rahastust tootearenduse ja toote turule viimiseks läbi Horisont 2020 VKE Instrumendi. Horisont 2020 VKE Instrument on teie ettevõttele sobilik kui:

•            teil on unikaalse toote eksisteeriv prototüüplahendus, mida on juba koos lõpptarbijatega testitud

•            eksisteerib selge ärivõimalus ning te opereerite kasvaval rahvusvahelisel turul

•            teie tootel/teenusel on selged mõõdetavad eelised konkureerivate lahenduste ees

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti toetused on vahemikus 0,5-2,5 miljonit eurot.

Viimased I faasi kutsete tähtajad on 7. mail ja 5. septembril, Järgmised II faasi tähtajad on 5. juuni ja 9. oktoober. Sügisest 2019 muutuvad mõnevõrra programmi reeglid:

•            Peale septembri tähtaega suletakse I faas

•            II faasi projektidele tekib võimalus lisaks grandile küsida kuni 15 miljonit investeeringut

 

Meetme lisainfo ja nõustamine Enterprise Europe Network partnerite Invent Baltics OÜ ja B.I.A. OÜ poolt. Loe meetme lisainfot siit: http://invent.ee/sme-instrument-est

Tööstusliku allhanketöö kontaktkohtumised: ostjatele ja pakkujatele. Registreeri kuni 12.05.2019

4-6. juuni 2019: Bilbao Hispaania

Põnev allhankeüritus leiab aset koostöös Barcelona kaubanduskoja, Bilbao messikeskuse, Hispaania kaubanduskodadega ning teiste Euroopa EENi partneritega, mille keskmes on kontaktkohtumiste üritus enam kui 90-le sisse-ostvale firmale ja huvitatud alltöövõtjale Euroopast.

Ürituse valdkondlikud märksõnad:

– Elektroonika, mikroelektroonika

– Mehaaniline töötlemine (treimine, puurimine, vormimine, hööveldamine, lõikamine)

– Vormimine, survevalu, paagutamine

– lennundustehnoloogia

Need kohtumised on avatud ettevõtetele, kus toimub muundamine kiibi eemaldamisega ja ilma (sepistamine, kateldamine, mehaaniline töötlemine, mehaaniline keevitamine, stantsimine, joonistamine, laserlõikamine jne), termo- ja pinnatöötlus, inseneritöö, elekter ja elektroonika, vormide tootmine, plast, tööriistade, materjalide ühendite ja montaažitootmine.

Ostjad kuuluvad peamiselt järgmistesse sektoritesse: autotööstus, ehitus, raudtee (nii sõidukid kui ka infrastruktuurid), elekter ja elektroonika, energia, kaitse, eri tüüpi masinate tootjad (pakendid, kõrgused, töötlemine, tööriistad, põllumajanduslik toit).

Vaadates tagasi eelmisele üritusele 2017. aastal võttis sellest osa sisseostjaid 106 ning toimus 1224 kohtumist sisseostjatega riikidest nagu Austria, Belgia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Itaalia, Maroko, Poola, Serbia ja Hispaania.

 

Registreerimine avatud kuni 12.05.2019 aadressil http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/en/information/b2b-meeting/

Cybersecurity Meetings in Occitanie 2019: küberjulgeoleku töötoad, näitus ja B2B

04.juuni 2019: Toulouse Prantsusmaa

Küberohud tekitavad vajaduse kaitsta erinevate organisatsioonide infrastruktuure ja andmeid. Küberjulgeoleku lahendused on turvalise majanduskasvu ja turvalisi tehnoloogiaid silmas pidades otsustava tähtsusega.

Olete oodanud osalema laiahaardelisele ja põnevale üritusele, mis annab võimaluse tutvustada oma ettevõtte toodet või innovatsiooni ning tutvuda võimalike tuleviku äripartneritega.
Kontaktkohtumiste üritus toimub juba viiendat korda ürituse „Cybersecurity Meetings in Occitanie (CMO)“ raames. Ürituse toitavad partnerid on mh:
– Region Occitanie Pyrénées/Méditerranée
– French National Cybersecurity Agency (ANSSI)
– Airbus Cybersecurity
– Ims Network
– Omicron Data Consulting
– Scassi
– Sopra Steria
– Sogeti
– Thales
– TIL Technologies

Ürituse valdkondlikud märksõnad:
–        Elektroonika, IT, telekommunikatsioon
–        Analüüsi riskijuhtimine
–        Lairibaühenduse tehnoloogiad
–        Mobiilside
–        Sideprotokollid, koostalitlusvõime
–        Elektroonilised mõõtesüsteemid
–        Keskkonnariski ja mõju hindamine

B2B üritusel osalemine tasuta aga eeldab põhiürituse registreeringut.
Registreerimine B2B üritusele kuni 29.05.2019. https://cybersecurityinoccitanie2019.b2match.io/

EMO Hannover 2019: suurim metallisektori mess ja kontaktkohtumised

16-20. September 2019: Hannover Saksamaa

Olete oodatud maailma suurimale metallitööstuse messile, mis on hea võimalus kurssi viimaks sektori viimaste arengutega ja leida uusi ärivõimalusi/ kontakte.

Viimati toimunud messil 2017. aastal osales samasisulisel üritusel 2200 eksponenti ja 129 000 külastajat 160 riigist ja  kontaktkohtumise üritusesy võttis osa 298 osalejat 25 riigist.

Ürituse valdkondlik rõhuasetus

– lõikamise- ja vormimistööpingid

– tootmissüsteemid

– täppisriistad

– automatiseeritud materjalivood

– arvutitehnoloogia

– tööstuselektroonika ja tarvikud

B2B üritusele registreerimine avatud kuni 15.09.2019, ent tasuta registreerimine kuni 31.07.2019, peale seda kuupäeva osavõtutasu 250 EUR aadressil: www.emo-b2b.com

Messi lisainfo: https://www.emo-hannover.de/

Future of Building 2019: tuleviku ehituslahenduste konverents, mess, B2B

4-5. juuni 2019: Viin Austria

Olete oodatud osalema innovatiivsete ehituslahendustega Austriasse, kus toimub tuleviku ehituslahendusi tutvustav konverents, ehitusteemaline mess (ehitus-, infrastruktuuri-, puidutööstuse, materjalide, interjööri ja ehitustehnoloogiate ettevõtetega), samuti menukas kontaktkohtumiste üritus (500+ osalejat oodatakse 50+ riigist) ning millele järgevad külastused (põnevad projektid, tootjad ja ehituslahendused).

Euroopa ettevõtetele on osalemine tasuta.

Registreerimine kuni 18. mai 2019 aadressil https://buildings2019.b2match.io/

Nordecon AS

Ehitusettevõte Nordecon AS pöördus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poole veebruaris 2019 palvega aidata leida Rootsi tulumaksuseaduse terviktekst inglise keeles. Koda omakorda palus oma partnerit Rootsis, kes suhtles kohaliku maksuametiga ja edastas info.

Nordecon AS kontserni pearaamatupidaja, Tatjana Boiko sõnutsi oli saadud teave väga kasulik. „Saadetud info on meil suureks abiks. Saime nüüd enda jaoks selgeks teha Rootsi erisoodustuste maksustamise teemat ja saame seda infot jagada ka meie töötajatega. Oleme püüdnud seda infot saada meid teenindava raamatupidamisfirma käest, aga saadetud info oli väga segane. Suhtlesime ka otseselt Rootsi Maksuametiga ja sealt ka saime väga pooliku vastuse. Meil oli ka mõte pöörduda mõninga Rootsi konsultandi poole, aga siis otsustasime küsida nõu EKTK-st. Nüüd ei pea me konsultandi poole minema ja see on muidugi ka nii ajaline kui rahaline kokkuhoid.

Takso OÜ

Takso OÜ on Elektritakso kaubamärgi all tegutsev taksoteenuse pakkuja, kes kasutab oma töös uusi ja mugavaid Nissan Leaf elektriautosid. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda taksoteenust, mis ei saastaks linnaõhku, vähendaks liiklusmüra, oleks soodne ja mugav. 2018. aasta alguse seisuga oli Elektritaksoga liitunud üle 140 koolitatud autojuhi Tartus, Pärnus ja Tallinnas.

Et veelgi edasi kasvada ja uusi innovatsiooniprojekte ellu viia, otsis Elektritakso lisarahastust nii avalikest kui eraallikatest. Nii jõudis Elektritakso EEN võrgustikuni, kust sai abi erinevate rahastusvõimaluste kaardistamisel ja rahastuse kaasamisel. Rahastusalane konsultatsioon tulenes ettevõttele tehtud vajadusanalüüsi tulemustest. Nõustamise tulemusena taotles Elektritakso edukalt rahastust mitmest allikast, sh sai laenu uue taristu arendamiseks ning toetust Euroopa Komisjoni H2020 programmi raames rahastatavast projektist uue laadimislahenduse väljatöötamiseks.

H2020 projektis SmartEnCity (Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe, https://smartencity.eu/) arendab ja testib Elektritakso uut lahendust, mis võimaldaks kasutada vanemaid elektriautode akusid energia salvestamiseks. Elektriautode akud vananevad nimelt üsna ruttu, kuid kasutusea lõpus on nende võimekus siiski märkimisväärne 70-80% esialgsest väljundist. Kuna Elektritakso autopark pakub head võimalust selliste uute lahenduste katsetamiseks, toetab Euroopa Komisjon ettevõtet, et anda elektritaksode akudele teine elu ning arendada välja uus ärimudel.

Lahenduse kohaselt kasutatakse elektriautode akusid päikeseenergia salvestamiseks, kusjuures seda energiat kasutatakse omakorda elektriautode laadimiseks. Selleks on nüüdseks juba üles seatud laadimispunkt Tartus ning 50kW päikesepaneele. Süsteemi eeldatav lõplik valmimisaeg on 2019. aasta esimene pool. Elektritakso arvutuste kohaselt võimaldab Euroopa Komisjoni toetatav pilootprojekt igapäevaselt päikeseenergiaga täis laadida umbes 30 elektriautot, kusjuures tasuvuse korral on selle lahenduse laiendamise potentsiaal väga suur.

EstAlg Group OÜ

EstAlg Group tegeleb loodusliku väetise eksportimisega ja otsib võimalusi luua oma peamistes sihtriikides- Jaapanis, Hiinas, Indias ja Iisraelis kvaliteetseid ja pikaajalisi ärisuhteid, peamiselt põllumajandussektoris olevate ettevõtetega, kes kasutavad suures mahus väetist.

Ettevõte juht pöördus Kaubanduskoja poole 2017 aastal, kes saatis päringu Enterprise Europe Networki  (EEN) partneritele, kes omakorda jagasid infot oma kanalites. Alles märtsis 2019 pöördus EEN North China positiivse sõnumiga, et tal on ettevõte Pekingist, kes on huvitatud EstAlg Groupi toodetest ning uuris, kas koostööpakkumine on veel jõus. Sealne ettevõte tegeleb  uute väetiste ja mullaomaduste parandamise tehnoloogiaete uurimis- ja arendustegevusega, omab Hiinas ligi 260 agendist koosnevat müügivõrku.

Kaubanduskoda vahendas EstAlg kontakid Hiina. Eesti ettevõte saatis näidised ja Hiina ettevõte tegi ka proovitellimuse. Kuna Hiina on ettevõte suurim prioriteet sihtriik, siis EstAlg juhataja, hr. Maxim Sokoloffi sõnutsi on perspektiiv paljutõotav ja algus väga hea edasiseks koostööks.

Nett AS

Nett Doors uksetehas on spetsialiseerunud täispuidust uste tootmisele, kelle tooted on nii sise- kui ka välisuksed, mis on valmistatud põhjamaisest okaspuust, tammest või hemlock’st. Uksi eksporditakse eelkõige Suurbritanniasse, Saksamaale, Prantsusmaale ja Rootsi.

Ettevõte juht märkas Kaubanduskoja Teatajas Enterprise Europe Networki koostööpakkumiste rubriiki, kus jäi silma, et Suurbritannia ettevõte otsib tammevineerist uste tarnijat.

Kaubanduskoda vahendas Suurbritannia ettevõtte kontaktid, mispeale hakkasid ettevõtted aktiivselt suhtlema ja koostööd arutama ning nüüd on Suurbritannia ettevõte Nett AS-I jaoks üks tähtsamaid kliente. Suurbritanniasse müüakse ligi kolm konteinerit kuus, mis on aidanud tõsta ettevõtte ekspordikäivet.

Plaanitakse koostöös Suurbritannia ettevõttega turule tuua ka uus toode.