Vota uhendust

Archive for detsember, 2021

Personaliseeritud meditsiini kontaktkohtumiste üritus “Life-on-Chip”

Olete oodatud konverentsile (Initiating Convergence in Health Technologies) ja kontaktkohtumiste üritusele, kuhu on oodatud valdkonnas tegutsevad erinevad sihtrühmad – ettevõtted, uurimisinstituudid, klastrid ja teised seotud tehnoloogiate, bioteaduste ja tervishoiu valdkonnas tegutsevad sihtrühmad, kes soovivad rohkem teada saada viimastest uuendustest ja trendidest tervishoius ning luua uusi kasulikke koostöö kontakte.

Mikro- ja nanotehnoloogia, tehisintellekt, robootika, uudsed tootmistehnoloogiad ja suurandmed avaldavad suurt mõju kõikidele tööstusharudele, kuid võib-olla on nende suurim oodatav potentsiaalne mõju tervise- ja bioteadustes. Koos pidevalt kasvavate bioloogiliste arusaamade ja avastustega võimaldavad saadud uuendused põnevaid rakendusi, mis kiirendavad ja muudavad tervishoiusüsteemi.

Fookus sektoritel:

– Meditsiin, inimtervis

– Bioloogiateadustega seotud mikro- ja nanotehnoloogia

– E-tervis

Lisainfo ja registreerimine avatud 9. veebruarini 2021 aadressil  https://life-on-chip-2022.b2match.io/

Töötoad, võrgustumise üritused ja B2B kohtumised Dubais @World Expo 2020

Ürituse fookusteemad: IKT, mobiilsus, transport ja logistika, infrastruktuur, taastuvenergia, energiatõhusus, ringmajandus, ökoinnovatsioon, ökoehitus, säästev areng, bioteadused ja tervisetehnoloogia, teenused ettevõtetele, turism.

Lisainfo ja registreerimine: https://dubai2020.b2fair.com/

Inglise keel suhu e-õppes

Multilingua Keelekeskus on tegutsenud üle 25 aasta ja selle ajaga oleme saanud suurimaks keeleõpet pakkuvaks kooliks Eestis. Korraldame keeleõpet nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks 20 võõrkeele õpetamisele ja keelenõustamisele oleme arenemas kompetentsikeskuseks, kus teeme ka koolitusi haridustöötajatele ja ettevõtete meeskondadele.

Paari viimase aasta jooksul, mil pandeemia on mõjutanud paljude ettevõtete töörütmi, on Multilinguaski välja kujunenud n-ö uus normaalsus, et keeletunde viiakse läbi distantsõppes, omandades võõrkeelt virtuaalses klassiruumis. Selle eeliseks on, et ühes keeletunnis võivad koos olla õppijad, kes ei viibi ühes linnas, riigis või ajatsooniski. Samuti pakutakse keeleõppevõimalusi hübriidses klassiruumis, mis tähendab, et osa õppijaid ja õpetaja on füüsiliselt kohapeal, teised aga integreeritakse veebiplatvormi vahendusel distantsilt.

Seega seisab Multilingua ees lähiaja üks suurimatest väljakutsetest harida nii õpetajaid kui ka õppijad tehnoloogia kõige uuemate lahendustega, et kõik saaksid moodsatest keeleõppevõimalustest maksimaalset kasu. Seetõttu on Multilinguas loodud digiõppe valdkonnajuhi ametikoht. Samuti koolitame regulaarselt oma õpetajaid ning pakume neile võimalust osaleda isikliku ja professionaalse arengu programmis.

Sel aastal lõi Multilingua keelekeskus Enterprise Europe Networki (EEN) võrgustiku kaastoel kontaktid Suurbritannia ettevõttega Perfectly Spoken. See on inglise keele kursusi pakkuv e-õppe keskkond. Siin saavad inglise keelt õppida nii iseseisvad keeleomandajad kui ka need, kes eelistavad n-ö kombineeritud õpet – veebiplatvorm toetab ja täiendab Multilingua õpetajaga klassiruumis läbi töötatud õppematerjale.

Koostööleping Multilingua ja Perfectly Spokeni vahel on praeguseks sõlmitud ning loodame arenevat koostööd, et pakkuda oma klientidele veebikeskkonnas inglise keele õppimiseks veelgi laiemaid võimalusi, kus pidevalt täiendatud nüüdisaegsed õppematerjalid on sobivad nii algajatele (A1 tasemel) kui ka juba kõrgemate keeletasemete (kaasa arvatud C2 keeletaseme) valdajatele.

Hannela Tamagno
Multilingua Keelekeskuse projektijuht

Kursuse lõpetamine EKA katusel

Hiina, Euroopa jt maailma riikide ettevõtete online kontaktkohtumiste üritus

Hiina Enterprise Europe Network korraldab uute kasumilike ärikontaktide loomiseks Euroopa, Hiina (Henani) jt maailma riikide ettevõtetele online kontaktkohtumiste ürituse, mis toimub online kujul Expo 2020 Dubai raames.

Ürituse fookuses tööstusharud:

  • Autoosad
  • Põllumajandus ja toiduainetetööstus
  • Arstiabi
  • Ehitus ja ehitusmaterjalid
  • Masina valmistamine
  • Keskkonnakaitse
  • Ühistransport
  • Meelelahutustehnika
  • Elektroonika ja elektriseadmed
  • Piiriülene e-kaubandus

Lisainfo ja registreerimine avatud 17.12.2021 aadressil https://b2b-of-henanweek-expo2020dubai.b2match.io/

ENRICH Silicon Valley rahastamise ja investorüritus USAs

Rahvusvahelise CES 2022 messi raames toimub põnev võrgustumise üritus, võimaldades huvitatud Euroopa Liidu tehnoloogia ettevõtetel investoritele pitchida, aga ka oma ettevõtet USA-s tutvustada “ENRICH Silicon Valley Funding Summit (CES 2022)” ürituse raames.

Huvitatud ettevõtetel ja start-upidel on võimalik taotleda tasuta või soodushinnaga osalemist, asukohaga Venetia hotell, Sandsi konverentsikeskuses, Las Vegas, NV. Samuti pakutakse osalemist USA turule sisenemise koolitusel.

Üritus korraldatakse koostöös ENRICH USAga, mis on Euroopa Komisjoni rahastatud algatus.

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 24. detsember 2021 ENRICH-i USA kodulehel: https://www.enrichintheusa.com/funding-summits