Vota uhendust

Archive for detsember, 2015

Eesti äridelegatsiooni visiit Lätti 20.-21. jaanuar 2016

Kontaktvisiidi toimumiskohaks on Riia, kuhu on sarnaselt Tallinnaga koondunud suur osa Läti ettevõtlusest ning seal on võimalik leida partnereid väga erinevate sektorite ettevõtetel. Kutsume visiidil osalema nii neid ettevõtteid, kellel juba on ärisidemed Lätiga kui ka neid, kes alles soovivad sinna turule siseneda. Läti ettevõtjatele on isiklik suhtlemine ja kontakt väga oluline, mistõttu on individuaalsed B2B kohtumised heaks stardiplatvormiks edukale ärile.

Kõik visiidil osalevad ettevõtted täidavad ära ettevõtte profiili, mille alusel otsitakse sobivaid partnereid Riias.

20. jaanuar, kolmapäev

8.3012.55 buss (Lux Express) Tallinn-Riia
13.00 check-in Radisson Blu Ridzene Hotel
13.30 lõuna
15.0017.00 Estonian-Latvian Business Forum
19.0021.00 õhtusöök koos suursaadiku ja Läti-Eesti Kaubanduskoja liikmetega ning teiste Riias tegutsevate Eesti ettevõtjatega

21. jaanuar, neljapäev

9.00–17.00 B2B kohtumised vastavalt individuaalsele kavale
18.30–22.55 buss Lux Express Riia-Tallinn

Visiidil osalemise tasu kaubanduskoja liikmele 550 eurot+km, mitteliikmele 650 eurot+km.

Registreerimise tähtaeg 28. detsember 2015.

Registreerimine ja lisainfo:
Liisi Kirschenberg
Rahvusvaheliste suhete projektijuht
Tel: +372 604 0093
E-post: liisi.kirschenberg@koda.ee

Euroopa allhanke, tootearenduse ja masinaehituse mess ja kontaktkohtumised

Euroopa allhanke ja masinaehituse mess on Beneluxi piirkonna oluline mess tarnete, allhanke ja masinaehituse valdkonnas, mis toimub Hollandis igal teisel aastal. Mess toimub 15.-18. märtsini 2016 Utrechtis Hollandis.

Olete oodatud osalema, kui soovite leida uut inspiratsiooni, soovite suhelda ja sõlmida uusi ärikontakte, kohtudes põnevate algupäraste seadmete tootjate, toote arendajate ja sisseostjate. Samuti on võimalik osaleda mitmetes valdkondlikes töötubades.

Ürituse märksõnad on järgmised:

  • tark tööstus,
  • 3D printimine,
  • metallitööd ja materjalid,
  • süsteem ja masinaehitus,
  • pindade tehnoloogiad,
  • plastiku ja kummi tehnoloogiad
  • jpt.

Kontaktkohtumiste üritus leiab aset 4 päeva jooksul.
Osalustasu B2B üritusel 100 EUR.

Registreerimine ja lisainfo B2B üritusest:
www.een-matchmaking.com/esef2016/
Messi lisainfo: www.esef.nl

Mobile World Congress 2016: mobiilse tehnoloogia mess ja B2B

Mobile World Congress kogub iga aastaga tuntust aina juurde kui maailma suurim mobiilse tehnoloogia mess. Igal aastal ammutavad tööstusettevõtete esindajad, visionäärid ja erinevad innovaatorid sealt inspiratsiooni, et ennast kurssi viia lähiaastate trendidega mobiilse telekommunikatsiooni valdkonnas. Mess toimub 22.–24.02.2016 Barcelonas Hispaanias.

Osalema on oodatud erinevad ettevõtjad, start-up’id, teadlased ja huvilised.

Olete oodatud osalema B2B üritusele, kui
– soovite tutvustada oma tooteid, tehnoloogiaid ja oskusteavet;
– leida uusi mobiilseid lahendusi;
– soovite kohtuda uute kommerts- ja tehnoloogiaalaste potentsiaalsete koostööpartneritega;
– arutada potentsiaalsete partneritega uusi ideid ja plaane.

Osalustasu B2B üritusel: 300 EUR
Registeerimise tähtaeg:
06.02.2016

Lisainfo ja registreerimine: mwc2016be.talkb2b.net/
Messi koduleht:
www.mobileworldcongress.com/

TUSE Match 2016: mehitamata süsteemide mess ja kontaktkohtumised

Olete oodatud osalema TUSE Match mehitamata süsteemide messil (tusexpo.com) ja kontaktkohtumiste üritusel, mille fookuses on droonid, robootika ja kosmose valdkond, kui soovite leida uusi rahvusvahelisi koostööparnereid mehitamata süsteemide tööstussektorist. Mess toimub 2.–3. veebruarini Haagis Hollandis.
Messil osalevad sektori erinevad esindajad Euroopast kui ka teistest maailma riikidest kogu tarneahela ulatuses, klientidest kuni lõppkasutajateni.

2015. aastal osales messi raames toimuval B2B üritusel üle 80 osaleja 25 erinevast riigist ning üle 25% kohtumistest viisid reaalse koostööni.

B2B üritusel osalemine on tasuta.

Tähtaeg osalemistaotluse esitamiseks: 27.01.2016
Lisainfo ja registreerimine: www.b2match.eu/tusematch2016

Uue majanduse lävel

Majandus muutub ja tehnoloogia areneb. See ei ole muidugi mingi uudis. Üldiselt on ka teada, et arengumootoriks on just digitaaltehnoloogia kiire areng. Viimastel aastatel on toimunud suured läbimurded, mis on võimaldanud aina rohkemate ülesannete ja tegevuste automatiseerimist (nt isesõitev auto, asjade internet, tööstus 4.0). Mõnevõrra üllatuslik on aga järsk muutus neis sektorites, mida veel väga hiljuti peeti tehnoloogiliste muutuste suhtes immuunseks.

Digitehnoloogia arengu mõju teenindussektorile

Selleks suureks valdkonnaks on teenindussektor (NACE klassifikaatori tähenduses). Pikka aega nähti teenindussektoris majanduse muude osade, kodumajapidamiste ja tarbijate toetajat ning uue tehnoloogia enamasti passiivset kasutajat. Paraku nii see enam ei ole. Digitaaltehnoloogia areng on endaga kaasa toonud otsingu- ja tehingukulude järsu vähenemise ning teinud koos sellega võimalikuks teenuste valdkonna täiesti uute ja väga laiendamiskõlblike ärimudelite arengu (nt internetiturud ja -platvormid, sealhulgas jagamismajandus, Uber, Airbnb). Käegakatsutav on tootlikkuse kiire ja järsk tõus ja räägitakse ülisuurest nn digiteerimise dividendist. Samas on medali teine külg see, et selle muutuse tulemusel väheneks oluliselt nõudlus tööjõu, eelkõige keskmise kvalifikatsiooniga töötajate järele. See käib käsikäes kasvava tööpuudusega, keskklassi kahanemise ja sissetulekute ebavõrdsuse jätkuva suurenemisega.

Juba praegu on vähenenud ärimudelite töömahukus. Näiteks pangandussektoris on tööprotsessid osaliselt automatiseeritud ja toimuvad digitaalselt. See aga muudab osa töötajatest üleliigseks. Frey ja Osborne (Oxfordi ülikool) oletavad, et eriti mõjutab selline automatiseerimine keskmist sissetulekut pakkuvaid töökohti ja tegevusi, sealhulgas mõnda vaba elukutset. Digiteerimine mõjutab märkimisväärselt ka tööhõivet avaliku halduse ja selle asutuste valdkonnas, samuti üldhuviteenuste alal tervikuna – asjaolu, millele on seni väga vähe tähelepanu pööratud. Bruegeli eksperdirühma hinnangul võib digiteerimisest tingitud automatiseerimise tõttu kaduda ELi liikmesriikides järgmise 20 aasta jooksul 40–60 % töökohtadest. Samas on ka optimistlikke prognoose, mis lubavad tänu digitaalvaldkonna kiirele arengule uute töökohtade lisandumist.

 

Tööhõive järkjärguline polariseerumine

Hetkel saab öelda, et on äärmiselt kaheldav, kas täielikult digiteeritud majandus tekitab piisavalt suure tööjõunõudluse, et korvata teenuste automatiseerimisest tingitud eeldatavat töökohtade kadumist. Teisest küljest valitseb kogu Euroopas ikka veel oskuste nõudlusele mittevastavus, ja prognoose on raske teha. Ilmnenud mõjutegurid on järgmised:

  • teenindussektori töötajate oskustele esitatakse uusi nõudmisi;
  • tehakse töökohti vähendavaid investeeringuid, sest tehnoloogia muutub odavamaks ja suudab võtta enda kanda üha rohkem ülesandeid, mida varem täitsid inimesed. Makrotasandil on see traditsioonilistes sektorites kaasa toonud väiksema nõudluse tööjõu järele, mistõttu töö osakaal SKPs on väiksem;
  • väiksem ja lähitulevikus eeldatavasti veelgi vähenev nõudlus keskmise ja kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu järele.

 

Muutuvad vajadused oskuste järele on aga tihedalt seotud töökorralduse ümberkujundamisega, st muutuvad töötajate täidetavad tööülesanded ja nende täitmise viis. Selles valdkonnas toob digiteerimine praegu kaasa tööhõive järkjärgulise polariseerumise iseseisvalt töötamise võimaluse ja töötasude osas. St töökohad asuvad palga ja võimaldatava iseseisvuse jaotumise poolest suurema tõenäosusega kas skaala kõrgemas või madalamas osas, kusjuures kahe äärmuse vahele jäävate töökohtade hulk jääb aina väiksemaks. Samal ajal on märgata ka uusi suundumusi, mis tulenevad tööturu spontaansest kohandumisest. Kasvab nõudlus tööjõu järele, kes täidab teadmistepõhiseid ülesandeid, eeskätt kutse- ja tehniliste teenustega seotud töökohtadel. Niisuguste spetsialistide ülesandeid saab tavaliselt mobiilseid digiseadmeid kasutades täita kaugelt ja mis tahes ajal.

Selline paindlik töökorraldus pakub tavaliselt töötajatele suurt iseseisva töötamise võimalust ning võib parandada töökoha kvaliteeti, suurendada ning hõlbustada töö- ja pereelu ühitamist. Siiski tekitavad niisugused paindlikud töövormid ka ohte, kui töötajaid kohustatakse või nad ise tunnevad, et peavad olema pidevalt (24/7) kättesaadavad.

 

Tekivad killustunud ärimudelid

Muudes valdkondades on iseseisvalt töötamise võimalus teenuste digiteerimise tõttu vähenemas. Nii on see näiteks e-kaubanduse logistikakeskustes, kus luuakse väga rutiinseid töökohti. Töökorralduse niisuguste vormide puhul antakse töötajatele tavaliselt digiseadmete kaudu üksikasjalikud juhised näiteks selle kohta, missugune toode missugusesse kasti pakkida.

Digiteerimise edasised arengud on tõenäoliselt keerukad – traditsiooniliste ettevõtjate ja sektorite kõrvale ilmuvad idufirmad, väikeettevõtjad ja paindlikud töömeetodid. Seni ei ole selliste arengute mõju tööhõivele veel täiesti selge ega täpselt prognoositav. Seepärast kasvab hirm, et tööhõive määrad võivad väheneda, samal ajal kui ELi tööturul püsib oskuste nõudlusele mittevastavus. Kuna teavet saab väga väikeste kuludega jagada pikkade vahemaade taha ja väga paljude kasutajatega, võimaldavad digitaaltehnoloogiad ülimalt killustunud ärimudeleid. See vähendab vajadust jäikade, funktsionaalselt ja geograafiliselt terviklike ettevõttestruktuuride järele, millel on kindel töötajaskond, hierarhiad ja ruumid.

Niisugused suundumused võimaldavad ettevõtetel järjest enam kasutada paindlikke tööhõivevorme, näiteks füüsilisest isikust ettevõtjaid. Üle ELi on füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal viimasel ajal oluliselt kasvanud eriti teenindussektoris, näiteks IKT, meedia ning haldus- ja tugiteenuste vallas. Sellised vormid nagu rahvahange, st internetiplatvormid, mis võimaldavad ettevõtetel avaldada tööülesannete pakkumisi, millele vabakutselised konkureerivad, toovad eeldatavasti kaasa füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise ulatuslikuma leviku. Peale selle on niisuguste rahvahankeplatvormide töövõimalustega seonduv konkurents ülemaailmne, mis tähendab nende pakkujate konkurentsieelist, kelle asukohta iseloomustab madal elukallidus, väike tulumaksumäär ja madal sotsiaalkindlustuse tase.

Probleemiks on, et tööhõive mittestandardsete vormide jõuline kasv võib muuta väljakujunenud tööturuelemendid, nt töökaitse õigusaktid, töötervishoiu ja -ohutuse korraldus jne, osaliselt mõjutuks. Digiteerimisest põhjustatud uute ja mittestandardsete tööhõivevormide jõuline levik toob kaasa olukorra, kus aina suurem hulk töötajaid on väljakujunenud sotsiaalkindlustussüsteemidest, nagu töötus-, tervise- ja pensionikindlustus, kõrvale jäämas. Mõnes liikmesriigis on teema juba teravalt üleval. Koos tööhõivemäära üldise vähenemisega tähendab see aga väljakujunenud maksu- ja sotsiaalsüsteemide ( ka riigieelarve) tulude vähenemist. Neid süsteeme rahastatakse peamiselt palkadelt maha arvatud maksudest ning tööandja ja töötaja sissemaksetest, seepärast sõltuvad need standardse tööhõive suurest osakaalust.

EMSK kardab, et Euroopa on digitaalarengust tulenevateks põhjalikeks muutusteks halvasti ette valmistatud. ELil ja liikmesriikidel tuleb tegutseda, muuhulgas tuleb hoolikalt läbi mõelda maksusüsteemide reformid.

 

Reet Teder
Eesti Kaubandus – Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Eelpool kirjeldatu tugineb Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee arvamusele „Digiteerimise mõju teenindussektorile ja tööhõivele seoses tööstuse muutustega”.

Käsiraamat toiduainete ekspordist Hiina

Kutsume tutvuma EL-i toiduainetööstuse ettevõtjatele mõeldud käsiraamatuga toidu ja joogitoodetega Hiina turule sisenemise kohta. Käsiraamatu leiate asukohaga Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel siit

Infomaterjal ettevõtluseks Euroopas, Aasias jt riikides

Kutsume tutvuma infokogumikuga, mis annab ülevaate ettevõtjate rahvusvahelistumist toetavastest EL programmidest, grantidest ja finantsmeetmetest.

Kasulikku infot on samuti koondatud erinevate infoportaalide kohta:
– Äritegemisest EL riikides: Your Europe portaal
– Enterprise Europe Network: koostöö võimalused enam kui 60 riigiga
– Jaapani, Hiina, India taustainfo ja tugikeskused
– Euroopa kaubanduskojad Aasias
– Koostöö väljapool EL-i: reeglid, tingimused, dokumendid: Market Access Database
– Export Helpdesk: Euroopa Liitu importivale ettevõtjale
– EL tolliinfo ja maksustamine
– Intellektuaalomandi kaitse ja teabematerjal. Intellektuaalomandi alane nõustamine minekul Hiina, ASEAN või MERCOSUR riikidesse

Ava siit: Guide to EU services for SME internationalisation