Vota uhendust

Archive for mai, 2016

Ettevõtjate kontaktreis Hiina

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös EASiga 2016. aastal kontaktreisi Hiina, mis annab ettevõtjale võimaluse tutvuda sihtriigis kohapeal selle piirkonna võimalustega ja ettevõtluskultuuriga, kohtuda kohalike ettevõtjatega ning leida koostööpartnereid.

Kontaktreisi sihtkoht on Peking, mis on Hiina pealinn ning suurim majandus- ja ärikeskus.

Hiina majanduskasvu ümberstruktureerimise fookuses on siseriikliku tarbimise suurendamine. Trendid nagu linnastumine, sissetulekute suurenemine, laiema keskklassi tekkimine ning keskkonna- ja tervisealase teadlikkuse tõus mõjutavad tugevalt hiinlaste tarbimisvõimalusi ja -harjumusi ning tekitavad vajaduse uute toodete ja teenuste järele. Kuna Hiinas on suureks probleemiks keskkonna saastatus, annab see Eestile võimaluse oma puhast keskkonda ja siinseid tooteid (nt. toiduained, joogid, toidulisandid, ravimid, ilutooted, lastekaubad) Hiinas turustada.

Kontaktreis toimub 4. detsembrist kuni 9. detsembrini 2016.

Osalemistingimused
Kontaktreisile kandideerimiseks palume ettevõtjal täita registreerimisavaldus ja juhul kui ettevõte kuulub kontserni, lisada sellele ka kontserni skeem. Dokumendid leiate EASi kodulehelt: www.eas.ee/events/hiina-kontaktreis
Täidetud dokumendid saatke palun e-posti aadressile tiina.truuvaart@eas.ee.

Hiina kontaktreisil osalustasu ei ole, kuid ettevõtja tasub ise oma lennupiletite ja majutuse eest Hiinas. Lennupiletid ja majutuse broneerib kogu kontaktreisi grupile Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projektijuht.

Kontaktreisile kandideerimise tähtaeg on 01.06.2016.

Kontaktreisi kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:
Liisi Kirschenberg
Projektijuht
+372 604 0093
liisi.kirschenberg@koda.ee

POLAGRA FOOD mess ja kontaktkohtumised Poolas

Aeg: 27. september
Koht: Poznan, Poola

Olete oodatud toiduainesektori põhjalikule ja laiahaardelisele messile ning looma otsekontakte B2B üritusel. Mess jaguneb sisult kolmeks: toiduainete töötlemise tehnoloogiad (POLAGRA TECH), pakendamine (TAROPAK) ja gastronoomia (POLAGRA GASTRO). Tegemist on regiooni ühe suurema messiga, millel oli 2015. aastal 1000 eksponenti 30 riigist ning ca 60 000 erialast külastajat.

Registreerimistähtaeg: 09.09.2016.
Lisainfo: www.b2match.eu/b2b-food2016

Torino FashionMatch 2016: moenädal ja kontaktkohtumised

Aeg: 2. juuli
Koht: Torino, Itaalia

Torino moenädal kujutab endast 7 päeva (27.juuni–3. juuli) moelavasid, töötubasid ja üritusi ilusas Torino linnas. See on ideaalne koht, et luua uusi rahvusvahelisi kontakte, ammutada inspiratsiooni, uusi ideid ja alustada projekte, suheldes moe ekspertide ja professionaalidega.

Sihtgrupp:

 • moedisainerid ja stilistid (tekstiil ja aksessuaarid);
 • noored disainerid ja tootjad;
 • tekstiili ja aksessuaaride tootmisettevõtted;
 • moetööstuse valdkonna edasimüüjad, jaemüüjad, agendid, tarnijad ja sisseostjad.

Kõrvalüritustena toimuvad ettevõttekülastused piirkonna tuntud moebrändide juurde. B2B osalejatele pakutakse võimalust oma kollektsiooni moelaval toimuval show’l tutvustada.

Tehnoloogia märksõnad:

 • innovatiivsed tekstiilist materjalid;
 • tekstiili kiud;
 • jalanõud, naha tehnoloogiad.

Registreerimistähtaeg: 29.06.2016
Osavõtt B2B tasuta.
Lisainfo: www.b2match.eu/to1-fashionmatch

Keskkonnaministeeriumi meede „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“

Maa loodusvarade kiire ammendumine ja järjest süvenevad keskkonnaprobleemid, nagu kliimamuutus ja bioloogilise mitmekesisuse kadumine, mõjutavad meie igapäevaelu aina rohkem. Õnneks on kasvanud ka nendele pööratav tähelepanu mitte ainult keskkonnaaktivistide, vaid riikide, poliitikute ja ettevõtete ning kogu ühiskonna poolt.

Ettevõtted saavad keskkonna jaoks enim ära teha oma ressursikasutust analüüsides ning selle alusel süstemaatiliselt investeeringuid tehes. Ressursid, nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused, on väga olulised nii meie tervise ja elukvaliteedi jaoks kui ka toodete ja teenuste pakkumiseks. Alati ei mõelda aga sellele, kuidas neid võimalikult efektiivselt kogu nende olelusringi vältel hallata. Ettevõtjatel on ressursitõhususe parandamisest palju võita.

Tänapäeval lähtutakse ressursitõhususes ringmajanduse põhimõttest. Selle peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele. Kõik see aitab lisaks keskkonna säästmisele tõsta ka ettevõtete konkurentsivõimet ja võimaldab jätkusuutliku majanduskasvu.

Ringmajanduse ideaal on võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem, milles suunatakse ülejääke nii palju kui võimalik taaskasutusse, ringlusse või uute toodete tootmisse. Mida varem peeti jäätmeteks, kasutatakse nüüd ressursina. Isegi, kui sellise ideaali saavutamine on väga keeruline, on iga samm selle poole kasulik. Toodete ja tootmisprotsesside ümberkujundamine aitab raiskamist minimeerida ja kasutamata jäänud tooted uuesti ressursiks muuta.

Lisaks ressursside säästmisele rõhutakse ka töökindluse tõstmisele, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Nutikad arendused IT-süsteemides lubavad näiteks tootmisjuhil näha reaalajas detailset infot ressursside kasutuse kohta, hoolimata sellest, kas ta on ise tootmistsehhis kohal. Kui parasjagu ise pilku peal ei hoita, hoiavad protsessi kontrolli all erinevad automaatsüsteemid.

Sellise arengu toetamiseks ettevõtetes rakendab Keskkonnaministeerium meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mis toob Eestisse juurde selle ala teadmisi, eksperte ja investeeringuid. Meede on rahastatud Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest ja on kogumahuga 222,85 miljonit eurot, millest 111,465 miljonit on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme alla kuulub neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsilistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine. Nende tegevuste sihtgrupiks on kõik ettevõtted, keskendudes väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

Teadlikkuse tõstmise raames plaanime korraldada järgmise viie aasta jooksul mitmeid koolitusi, konverentse, seminare ja infopäevi, mille eesmärk on jagada ressursitõhususega seotud teadmisi ning kogemusi. Neil osaledes on muuhulgas võimalik teada saada, kuidas üks ressursikasutuse analüüs välja näeb ja millist kasu see ettevõttele võiks tuua. Esimesed infoüritused toimuvad juba selle aasta mais ja nende kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt ressursitõhususe alampeatüki alt.

Selleks, et tagada ressursitõhususe analüüside kõrge kvaliteet, koolitatakse meetme raames vähemalt 40 ressursitõhususe audiitorit. Esimesed koolitused algavad 2016. aasta sügisel. Treenitud ressursikasutuse spetsialistide ülesanne on hinnata ettevõtete ressursikasutust neutraalsete silmadega ja anda soovitusi olukorra parandamiseks, mis lähtuvad praegu teadaolevatest parimatest praktikatest. Ettevõtetel on 2016. aasta teisest poolest võimalus meetme raames saada ka ressursikasutuse analüüside läbiviimiseks toetust.

Suurim osa ettevõtete ressursitõhususe meetme vahenditest on investeeringute tegemine, mille sihtgrupp on töötlev- ja mäetööstus. Ettevõttel on võimalik alates 2016. aasta sügisest saada meetmest Euroopa Liidu finantsvahendeid parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT rakendamiseks. Toetatakse tegevusi, mis on seotud tootmisprotsessi ümberkujundamisega ja mille eesmärk on vähendada ühe toodangu ühiku kohta kuluva ressursi kogust ning suurendada Eesti ressursitootlikkust.

Kui meetme raames olevad toetused auditite läbiviimiseks ja investeeringute tegemiseks on peamiselt suunatud töötlev- ja mäetööstusele, siis suurenenud teadlikkusest ja spetsialistide arvust saavad kasu kõik ettevõtjad.

Osaledes aktiivselt Keskkonnaministeeriumi infoüritustel, saab kasulikke teadmisi nii Eesti kui ka Euroopa Liidu poolt pakutavatest toetustest, mida oma ressursitõhususe parandamiseks kasutada. Lisaks on nendel osaledes võimalik tutvuda ressursikasutust hindavate spetsialistidega ja saada ülevaade nii parimatest praktikatest kui ka lihtsatest nippidest, mida oma ettevõttes igapäevaselt rakendada.

Ivo Krustok
Keskkonnaministeerium

Praktiliselt start-up rahastamisest

Kutsume tutvuma praktilise ja ülevaatliku start-up ettevõtete rahastamise online raamatuga. Laadige alla siit: Start-up funding_online-book

Ettevõtjate koostöökonverents 2016, kontaktkohtumised ja külastused Moskvas

Aeg: 26.–27. mai
Koht: Moskva, Venemaa

Olete oodatud osalema põnevale kahepäevasele üritusele, mis pakub võimalust ammutada teadmisi ettevõtlusteemasid käsitleval konverentsil ja teha tutvust vene majandusega, luua uusi ärisidemeid või tehnoloogiaalast koostööd B2B üritusel.

Valdkondlik rõhuasetus:

 • elektroonika, IT ja telekom;
 • biotehnoloogia;
 • modernne põllumajandus ja toiduained;
 • tööstuslik tootmine, materjalid ja transport;
 • tööstuste moderniseerimine koos integreeritud tehnoloogiatega ning kõrge tootlikkusega seadmed, masinad ja tööriistad;
 • vesiviljelus ja kalanduse tooted/ressursid;
 • toiduainetööstus;
 • turism;
 • sotsiaalsed ja majanduslikud väljakutsed.

Tähtaeg B2B üritusele registreerimiseks on 18.05.2016, osavõtt tasuta.
Lisainfo leiad SIIT.