Vota uhendust

Archive for jaanuar, 2019

Bonava Eesti hoolib ka alltöövõtjate tööohutusest

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. 2018. aastal võitis väikeettevõtete kategoorias Bonava Eesti. Bonava on ettevõte, kus töötervishoid ja tööohutus on ehitusplatsil heal tasemel juhitud ning hoolitsetakse ka alltöövõtjate ohutuse ja juhendamise eest.

Bonava on välja kasvanud ehitusettevõttest NCC ning see on üks juhtivaid elamuarenduse ettevõtteid Põhja-Euroopas. 2016. aasta kevadel sai NCC elamuarendusega tegelevast harust eraldi ettevõte ning kasutusele võeti uus kaubamärk Bonava. Bo tähendab rootsi keeles elamist ja nav keskust. Seega väljendab kaubamärgi nimi ettevõtte põhitegevust: mitte ainult kortermajade, vaid elukeskkondade ja terviklike naabruskondade rajamine. Bonava tegutseb Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis. Eestis tegutsemise 14 aasta jooksul on Bonava arendanud ja müünud üle 1900 uue kodu.

Bonava strateegia on rajada efektiivseid ja kvaliteetseid kättesaadava hinnaga kodusid paljudele inimestele. See tähendab, et tootearenduses keskendutakse suurema efektiivsuse saavutamisele, näiteks tegeletakse aktiivselt valdkonna digitaliseerimise ja tehnoloogilise arenguga.


Innovatiivne töötervishoid ja -ohutus


Tööohutus on kogu Bonava Grupis strateegiliselt väga olulisel kohal ja tööohutuse näitaja on üks indikaator, mille põhjal hinnatakse ettevõtte edukust (kasumi, müügitulemuste jms näitajate kõrval). Täpse ja objektiivse ülevaate saamiseks kasutatakse tööohutuse hindamiseks Soome tööohutuse instituudi väljatöötatud süsteemi. Tegutseb tööohutuse koordinaator ning regulaarselt hindab seda valdkonda ka välisaudiitor.

Skandinaavia ettevõttena on Rootsi ja Soome eeskujul ka Eestis juurutatud tööohutusalased tegevused ning seatud sisemised nõuded, mis ületavad siinsete seaduste nõudeid. Bonavas lähenetakse tööohutusele väga süsteemselt ning kasutusel on ka innovaatilised lahendused, et kaasata võimalikult palju inimesi tööohutusalasesse tegevusse.

Näiteks kasutatakse spetsiaalset mobiilset rakendust BIA, kus igaüks saab registreerida tööohutuse, töökeskkonna ja turvalisusega seotud juhtumid. Lisaks innovaatilistele lahendustele peetakse tööohutustegevuse puhul teistest eristuvaks lähenemiseks seda, et pelgalt rikkumiste fikseerimise ja käskkirjade jagamise asemel koolitatakse ja juhendatakse Bonavas oma alltöövõtjaid samamoodi nagu oma ettevõtte töötajaid, et muuta tööprotsessi ohutumaks.

 

Tööohutuse teabepäev kaheksas riigis

Bonavas peetakse tähtsaks tööohutuskultuuri tõstmist ning soovitakse olla oma alltöövõtjatele usaldusväärne ja hea koostööpartner. Kord aastas toimub kõigi kaheksa riigi Bonava kontorites ja ehitusplatsidel ühel ajal ka tööohutuse teabepäev, kus kõik töötajad ja alltöövõtjad lahendavad tööohutusülesandeid ning pööravad teemale suurt tähelepanu.

Hea töökeskkond pole aga ainult ohutu ehitusplats ja kontor, vaid laiemalt töötajate tervise eest hoolitsemine. Bonava toetab töötajate sportlikke ja tervist edendavaid tegevusi, kompenseerib haiguspäevi, täiustab kontori keskkonda, et töötajatel oleks meeldiv nii töötada kui ka puhkehetki võtta.

Tööohutuse ja töötajate tervise süstemaatiline edendamine on Bonava oluline konkurentsieelis − seda olukorras, kus konkurents headele töötajatele on väga tihe ning mitmes valdkonnas on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Seetõttu on ettevõttel spetsialistide leidmiseks ja hoidmiseks oluline pakkuda muude hüvede kõrval ka lisaväärtusi.

Tunnustusega „Hea töökeskkond” soovib tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Auhind anti välja juba neljandat korda. 2018. aastal võitis suurettevõtete kategoorias Saaremaa Piimatööstus, varem on auhinna saanud Crystalsol, Tallinna Vesi, Saku Metall, Harju Elekter Teletehnika, Baltic Oil Service ja Derivco Estonia.

 

Aleksander Simakov
Bonava Eesti tööohutusjuht

 

HANNOVERI mess ja „Technology & Business Cooperation Days” B2B kohtumised

HANNOVER-i mess on ideaalne koht maailma uusima tööstusliku oskusteabe ning uute tööstustehnoloogiate, materjalide, toodete ja ideedega tutvumiseks. Samuti hea võimalus leida ja kohtuda uute strateegiliste partneritega.

Üritusega seotud valdkonnad: integreeritud tööstus, tööstus 4.0, integreeritud energia, nutikad materjalid ja pinnakatted, ennustav hooldus, cobots, energiatõhusus ja digital twin.

Seotud tehnoloogiate märksõnad:

 • Infotöötlus ja süsteemid, töövoog
 • IT- ja telemaatikarakendused
 • Tööstuslik tootmine
 • Tehase projekteerimine ja hooldus
 • Materjalitehnoloogia
 • Muud tööstustehnoloogiad
 • Energiatõhusus
 • Mõõtevahendid
 • Elektroonilised mõõtesüsteemid
 • Standardid

Lisainfo ja registreerimine kuni 17. märtsini 2019 aadressil: https://technology-business-cooperation-days.b2match.io/

 

Futurebuild: energiatõhusa ehituse ja uuenduslike materjalide B2B üritus ja mess

Futurebuild on populaarse eelkäija Ecobuild messi edasiarendus. Valdkonna juhtiv üritus toob kokku paljud arvamusliidrid, otsustajad ja tootearendajaid ühisel eesmärgil, et uurida uusimaid tehnoloogiaid ja lähenemisviise ning annab võimaluse debateerida ehitusvaldkonna ees seisnevate suurte küsimuste üle – nii praegu kui ka tulevikus – nii Ühendkuningriigis kui ka teistes riikides.

Tegemist on suurepärase võimalusega spetsialistidele, tarnijatele, töövõtjatele, edasimüüjatele leidmaks uusi ja uuenduslikke tooteid ja teenuseid rahvusvahelisel turul. Samuti võimalus tootjatele, teenuse osutajatele ja alltöövõtjatele kohtuda ehitusspetsialistidega, nagu arhitektid, töövõtjad, edasimüüjad, agendid, ehitajate esindajad, spetsialistid uurimiskeskustest ja ülikoolidest.

Seotud valdkonnad:

 • Energiatõhusad hooned
 • Madala süsinikdioksiidi tasemega energia
 • Materjalid
 • Linna infrastruktuur
 • Off-site

Lisainfo ja registreerimine kuni 04. märts 2019 aadressil: https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/

BUD-GRYF & HOME: ehitus-energia-kodu teemaline mess ja B2B kohtumised

Olete oodatud osalema juba enam kui dekaadise ajalooga individuaalsete (B2B) kontaktkohtumiste üritusele Lääne Pomerania piirkonna suurimal messil BUD-GRYF & HOME (Saksamaa piiri lähedal). Osavõtt B2B kohtumistest tasuta ja B2B ürituse osalejatele ka messile sissepääs prii. Mess ise keskendub järgmistele teemadele:

 • Ehitusmaterjalid
 • Masinad ja tööriistad
 • Viimistlusmaterjalid ehituses- ja sisekujunduses
 • Taastuv- ja konventsionaalne energia
 • Teenusepakkujad: geodeesia, kartograafia, projekteerimine
 • Töövõtjad

2018.a. B2B ürituse muljeid ja kokkvõtvat lühivideot vaata siit: https://youtu.be/N_FmzgG1stw

Lisainfo ja registreerimine kuni 08.03.2019 aadressil: https://budgryf2019.b2match.io

German Baltic Digital Summit: Saksa ja Balti ettevõtete koostöö konverents ja B2B kohtumised

Saksa-Balti digitaalvaldkonna konverents koosneb kolmest põhikomponendist: konverents, Baltimaade ettevõtete visiit Saksamaale ja individuaalsed kohtumised. Saksamaa on suurim ühtne Euroopa IT turg, investeerides mahukalt omaenda digitaalsesse infrastruktuuri ja teenuste portfelli ning on Baltikumi teenuste tarnijatele oluline sihtturg. Ent samal ajal on Saksamaa oluliselt kasu lõiganud koostööst uuenduslike Baltimaade teenuste pakkujatega. Koostöökohti on seega palju.

Üritusest osavõtt on tasuta. Lisainfo ning registreerimine aadressil: https://www.digital-baltics.de/

Mobile World Congress 2019: mess, konverents ja kontaktkohtumised

Mobile World Congress on viimaste innovatsioonide ja tipptehnoloogia iga aastane kohtumispaik. 2018. aastal osales seal üle 2400 ettevõtte mobiilse tööstusharu kõikidest valdkondadest üle maailma ning kokku üle 107 000 võtmeisiku.

Konverentsile registreerunud ettevõtted saavad osavõtupääsme lunastamisel tasuta osaleda selle raames toimuval EEN korraldatud kontaktkohtumiste üritustel (B2B), mis võimaldab kohtuda erinevate uute huvipakkuvate partneritega, võimaldades online formaadis juba varakult koostöösoove arutada ja seeläbi eelnevalt veenduda osavõtu vajalikkuses.

Lisainfo ja B2B-le registreerumine kuni 12.02.2018 aadressil: https://mwc2019.b2match.io/page-4081