Vota uhendust

Archive for jaanuar, 2024

Jätkusuutlikkust toetav taotlusvoor STAGE ja EENergy energiatõhusele suunatud grandid ettevõtetele

Jätkusuutlikkust toetav taotlusvoor STAGE ettevõttele, avatud kuni 7. veebruar 2024

STAGE on ainulaadne toetusmehhanism, mida Euroopa Komisjon kaasrahastab programmi “Horisont Euroopa” raames ja mis on suunatud ettevõtete (VKE suurusega) jätkusuutlikkuse aruandluse ja investeerimisvalmiduse toetuseks.

Projekti pakutavad vahendid ja teenused toetavad ettevõtete keskkonnahoidlikku üleminekut, näiteks innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse hindamine, jätkusuutlikkuse koolituskursused, rahalised toetusprogrammid ja nõustamist.

Projekt on avatud ELi liikmesriikides asuvatele ettevõtetele (VKE) ja finants- ja jätkusuutlikkuse nõustajatele.

Lisateave + registreerimisplatvorm: https://stagepartners.eu/.

Eelmise aasta detsembrist kuni 7. veebruarini 2024 on avatud teine konkursivoor ettevõtetele. See on suunatud ettevõtetele, kes soovivad koostada uuendusliku investeerimisprojekti kava ja kaasata ettevõttesse erainvesteeringuid:

– moderniseerimine ja tehnoloogiline innovatsioon;

– protsesside automatiseerimine;

– protsesside digitaliseerimine;

– taastuvenergia või ringmajanduse mudelite rakendamine jne.

Rahalist abi antakse ka investeerimiskava koostamiseks vajalike täiendavate ekspertteenuste rahastamiseks (tehnoloogiaaudit; süsinikdioksiidijälje hindamise andmete kogumine ja analüüs; hoolsuskohustuse analüüs; prototüüpide koostamine; pilootkatse ja tutvustamine; äriprotsesside kohandamine; testimisvõimaluste kasutamise toetamine; muud spetsialiseeritud konsultatsiooni- ja juhendamisteenused).

STAGE rahalist toetust rahastatakse 2 etapis:

-1. etapp: 5000 €
-2. etapp: toetussumma 0,4 % ulatuses saadud erainvesteeringust, maksimaalselt 45 000 €.

Rahalise toetuse taotlemiseks peab ettevõte sisenema STAGE platvormile, et läbida esimene etapp – esialgne hindamine. Pärast seda peab ettevõte võtma platvormil ühendust jätkusuutlikkuse finantsnõustajaga (-nõustajatega), minema taotlemise sektsiooni ja järgima osalemisjuhiseid.

LINK taotlusvoorule: https://stagepartners.eu/financial-grants

Konkursikutse on avatud taotluste esitamiseks kuni 7. veebruarini 2024.

KKK:
https://liclt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_muralis_lic_lt/EctDQ8SjrbFAuIhI1DniNFYBqE7c7vB7zoAeW5RrXh7zJw?e=Uvs6bl

 

EENergy – energiatõhusele suunatud grandid, taotlusvoor avaneb 01.02.2024

Euroopa Liidu poolt rahastanud projekt EENergy toetab väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) energiatõhusust edendavate meetmete läbiviimisel, mille tulemuseks on nende energiatõhususe parandamine. Kokku jagatakse 900 granti (maksimaalselt 10000 eurot) Euroopa Liidu riikides, mis võimaldab ettevõtetel suurendada vastupanuvõimet energiahinna kõikumistele ja energiavarustusahela häiretele, suurendades samal ajal jätkusuutlikkust ja vähendades keskkonnamõju. Selle otsese rahalise toetuse eesmärk on suurendada osalevate VKEde energiatõhusust vähemalt 5% võrra, mis saavutatakse investeeringutega tehnoloogilistesse lahendustesse ja juurdepääsuga spetsiaalsele nõustamisele ja täiendkoolitusele.

Taotlusvoor avatakse kaheks kuuks 01.02.2024-31.03.2024.

EENergy programmi viib ellu Euroopa ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe Network, mis on alates 2008. aastast toetanud Euroopa VKEsid, et nad saaksid kasvada, laieneda ja rahvusvahelistuda. Võta ühendust endale sobiliku Eesti partneriga https://enterprise-europe.ee/eestis/ või een@koda.ee.

Lisainfo ja taotlemine alates 01.02.2024 aadressil:

https://www.eenergy-project.eu/