Vota uhendust

Archive for märts, 2021

Piiriülene kaubandus toodete puhul, millele liikmesriikides kehtivad erinevad nõuded

Euroopa Liidus jõustus 2020 uus vastastikuse tunnustamise määrus 2019/515. Vastastikuse tunnustamise üldpõhimõtte kohaselt peavad EL-i liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis õiguspäraselt turustatud toote isegi siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad. Põhimõte pakub ettevõtjatele seega võimalust siseneda uutele Euroopa riikide turgudele ilma vajaduseta oma tooteid muuta. Põhimõte soodustab Eesti ettevõtjate piiriülest kaubandust EL-i suunal toodete puhul, mille nõuded on Euroopas osaliselt ühtlustatud või ühtlustamata, näiteks mööbel, väetis, osad ehitustooted.

Vastastikuse tunnustamise määrus pakub välja mitu uut lahendust, mis aitavad eksporti EL-i suunal edendada:

 • Uus määrus võimaldab ettevõtjal koostada ja pädevale asutusele edastada vabatahtliku vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni kauba seadusliku turustamise kohta. Deklaratsioon aitab ettevõtjatel tõendada, et kaupa turustatakse teises liikmesriigis seaduslikult. Samal ajal aitab see pädevaid asutusi, mis toodete tehniliste nõuete osas järelevalvet teostavad, kauba hindamisel. Sihtliikmesriigi pädev asutus peab ettevõtjat teavitama, kui ta kavatseb hinnata, kas konkreetset kaupa turustatakse teises liikmesriigis seaduslikult. Kui ettevõtja esitab sihtliikmesriigi pädevale asutusele vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni, ei nõua pädev asutus muud teavet ega tõendeid peale määrusega ettenähtute, et kontrollida, kas kaupa turustatakse teises liikmesriigis seaduslikult.
 • Kui ettevõtja soovib vaidlustada vastastikuse tunnustamise määruse alusel pädeva asutuse poolt tehtud otsust toote turulelaskmise kohta, on tal võimalus pöörduda SOLVIT võrgustiku poole. SOLVIT-i kaudu saavad Euroopa Liidu ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti. SOLVIT-i eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVIT-i keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis. Juhul, kui SOLVIT-i kaudu ei õnnestu probleemi lahendada, võib SOLVIT-keskus vastastikuse tunnustamise määruse kohaselt pöörduda Euroopa Komisjoni poole arvamuse saamiseks. Sel juhul pikeneb tähtaeg 45 päeva võrra.
 • Ettevõtjatel on võimalus pöörduda toodete kontaktpunkti poole, mille kaudu saab infot liikmesriikide poolt toodetele kehtestatud riigisiseste tehniliste tõkete ja vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta. Toodete kontaktpunktid vastavad päringutele 15 tööpäeva jooksul. Päringutele vastamise eest kontaktpunktid tasu ei nõua.

Täiendavat infot vastastikuse tunnustamise, SOLVIT võrgustiku, aga ka CE-märgisega seotud teemade kohta saab 30. märtsil toimuval Kaubandus-Tööstuskoja infopäeval https://www.koda.ee/et/sundmused/edukas-eksport-el-siseturul-vastastikku-tunnustamise-pohimote-ja-ce-margis.

Lisainfo: toodete kontaktpunkt https://www.mkm.ee/et/toodete-kontaktpunkt, SOLVIT https://www.mkm.ee/et/solvit

Virtuaalne IT ja IKT koostööpäev 2021: töötoad, B2B kohtumised

Olete oodatud üritusele, mis toob kokku ettevõtted, teadus- ja arendusasutused, investorid ja muud sihtrühmad üle kogu maailma. See on ainulaadne võimalus luua uusi kasumlikke ärikontakte, leida töövõtjaid, vahetada teavet ja koguda kogemusi IT-sektori uusimate turusuundumuste osas.

Põhiteemad

 • IKT tulevik (tehisintellekt, plokiahel, droonid, IoT, küberturvalisus, AR&VR)
 • Tarkvara (suurandmed, masinõpe, andmeanalüüs, mobiilirakendused)
 • Riistvara (manustatud süsteemid, inimese liidesed, andurid, 3D-printimine)
 • Väärtusahel (äriarendus, teadus- ja arendustegevus, testimine ja analüüs)
 • IT / IKT teenused (Fintech, e-tervis, e-kaubandus, sisseostmine)

Miks osaleda?

 • Ostja / ostjana – leidke kvalifitseeritud tarnijad
 • Lahenduste pakkujana – leidke uusi rahvusvahelisi kliente,
 • Tootearendajana – leidke uue tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste arutamiseks partnerid.

Lisainfo ja registreerimine kuni 16.05.2021 aadressil https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/

Nutika tootmise B2B kontaktkohtumised

Kontaktkohtumiste üritus pakub võimalust kohtuda nutika tootmise ja tööstuse 4.0 valdkonnas töötavate ettevõtete, uurimiskeskuste, avaliku sektori esindajate ja teiste huvilistega. Osalejatel on samuti võimalus end kurssi viia uuemate kõrgtehnoloogiatega, institutsioonide ja linnade innovatsiooni vajadustega, lisaks VKE-de uute rakenduste ja suurettevõtete tehniliste väljakutsetega. Kontaktkohtumistele lisaks toimuvad virtuaalsed külastused, veebiseminar jm põnevat.

Põhiteemad

 • Täiustatud tootmislahendus: automaatsed materjalikäitlussüsteemid, koobastid
 • Lisandite tootmine
 • Põllumajandus 4.0
 • Tehisintellekt ja masinõpe tööstuslikeks rakendusteks
 • Rakendused sotsiaalmeedia andmete haldamiseks
 • Virtuaalse / liitreaalsuse / segareaalsuse rakendused tööstuses
 • Autonoomne tootmine
 • Autonoomne robot
 • Suurandmete analüüs
 • Küberfüüsikalised süsteemid
 • Küberturvalisus
 • Pilvetehnoloogiad
 • Digitaalne kaksik
 • Keskkonna jätkusuutlikkus
 • Inimese ja masina liidesed
 • Horisontaalne ja vertikaalne integratsioon
 • Tööstuslik asjade internet
 • Avaandmed ja avalik innovatsioon
 • Ennetav hooldus
 • Simulatsioon omavahel ühendatud masinate vahel
 • Süsteemi integreerimine

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 11.05.2021 aadressil https://smm2021.b2match.io/

Tarkvara päevad – töötoad, B2B kohtumised, pitchimine investoritele

Olete oodatud osalema tippsündmusele „Digitaalse äri tulevik – tarkvara päevad“, mille töötubades saab kuulda põnevaid ettekandeid esinejatelt nagu Ericsson, SAAB, LinkedIn, Amazon, IEEE, Viini linn ja paljud teised.
Töötubade fookusteemadeks on 5G, küberturvalisus, tehisintellekt ja eetika, andmete visualiseerimine, arendajate leidmine, tarkvarapatentimine, UX, SaaS Export ja palju muud. Start-up ideid on võimalik pitchida 50 rahvusvahelise investori ees. Või tulge leidke, nagu korraldajad kirjeldavad, „nõel heinakuhjast“ – B2B kohtumistel uute potentsiaalsete äripartneritega.

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 05.05.2021 aadressil https://2021.b2bsoftwaredays.com/

Connect Day: ühendame start-upid ettevõtete ja investoritega

Selle ürituse eesmärk on ühendada rahvusvahelised idufirmad ettevõtetega. Osalema on oodatud ettevõtted, kellele on oluline innovatsioon ja kes on huvitatud koostööst mh alustavate ettevõtetega, samuti on oodatud investoreid, kes otsivad idufirmade koostöös investeerimisvõimalusi.

Enterprise Europe Network ühendab selle ürituse raames oma jõud Austria ülemaailmse inkubaatori võrgu (GIN), Austria Majandusteenuste, Austria teadusuuringute edendamise agentuuri (FFG), Viini äriagentuuri, Austria Kaubanduskoja, aws i2 äriinglid ja INiTS, Viini kõrgtehnoloogia inkubaator jpt.

Eesmärk on kutsuda kohale välismaiseid idufirmasid, kes on huvitatud koostöövõimaluste arutamisest Austria jt Euroopa ettevõtetega.

Osalemine on avatud kõigile, kes on huvitatud idufirmade ja ettevõtete koostööst. B2B kohtumised on piiratud konkreetsetele sihtrühmadele. Osavõtt tasuta.

Lisainfo ja registreerimine on avatud kuni 30.04.2021 aadressil https://www.connectday.at/

Käivitunud Euroopa Horisont programmi eelseisvad toetuste võimalused

18.03.2021 käivitas Euroopa Komisjon Euroopa Horisont programmi raames uuendatud Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) programmi toetused kogumahus 10 miljardit eurot ning tulevastel taotlejatel on suurepärane võimalus järgi vaadata korraldatud informatiivset videoseminari lindistust EIC Applicants’ Day (europa.eu).

Kõik ühe katuse all: avatud on uus ühine IP Helpdeski veebileht

IP helpdeski (intellektuaalomandi nõuandekeskus) uus ja ühine veebisait on avatud. Pakkudes tasuta esmast intellektuaalomandi alast nõu Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) intellektuaalomandi haldamisel, kaitsmisel ja jõustamisel, koosneb IP helpdesk viiest piirkondlikust intellektuaalomandi nõuandekeskusest: Hiina, Euroopa, Ladina-Ameerika, Kagu-Aasia ja viimati lisandunud India. Lisaks abistab Euroopa IP helpdesk Euroopa Liidu (EL) VKEsid ja teadlasi intellektuaalomandi küsimustega ELi rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektide kontekstis.

IP helpdeski ühise veebilehe käivitamine on peamine nurgakivi Euroopa Komisjoni strateegias luua tugev IP helpdeski bränd ja informatsioonikeskus, aitamaks VKEdel orienteeruda viie piirkondliku IP helpdeski teenustes.

Uus veebileht on seega keskne juurdepääsupunkt suurele hulgale piirkondlike IP helpdeskide materjalidele, näiteks infolehtedele ja juhenditele, mis katavad  erinevaid IO teemasid ja arvestavad erineva IO teadmiste tasemetega. Materjale on nii algtasemele alates IO põhitõdede tundma õppimisest kui ka edasijõudnutele (näiteks IO õiguste rikkumine ja jõustamine või IO Horisont 2020 ja teistes Euroopa projektides).

Lisaks innustatakse VKEsid kasutama piirkondlikke IO abitelefone, olema kursis viimaste IO alaste uudistega või tutvuma erinevate IO koolituste ja üritustega, mida pakub IP helpdeski meeskond.

Külastage uut IP helpdeski veebilehte aadressil:  https://ec.europa.eu/ip-helpdesk