Vota uhendust
Oleme alati rõõmuga valmis Teie mõtteid kuulama ning omalt poolt nõuga ja jõuga toetama!

  Kasulik info

  Kodanike ja ettevõtjate Euroopa Liidu õigusi aitab tagada SOLVIT

  Euroopa Liiduga ühinemisel avanes meil võimalus elada, õppida ja töötada vabalt valitud ELi liikmesriigis. Suurenesid ka Eesti ettevõtjate võimalused oma äritegevuse alustamiseks ja laiendamiseks teistes liikmesriikides. Seoses nende võimaluste ja õigustega võib aga mõnikord tekkida probleeme, mille lahendamiseks on Euroopa Komisjon loonud liikmesriikide vahelise online koostöövõrgustiku SOLVIT. Tegemist on tasuta teenusega, mis on mõeldud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks. SOLVITi eesmärk on aidata ELi kodanikel ja ettevõtjatel leida praktilisi lahendusi nende siseturualastele probleemidele, mis on tekkinud kodaniku ja teise liikmesriigi ametiasutuse või ettevõtja ja teise liikmesriigi ametiasutuse vahel.

  SOLVIT on ELis tegutsenud alates 2002. aasta juulist ning selle keskused on loodud kõigis liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Kokku tegutseb 31 keskust, mis teevad koostööd praktiliste lahenduste leidmiseks probleemidele, mis tekivad seoses ELi õiguse ebaõige kohaldamisega kodanike ja ettevõtjate suhtes. Eelmisel aastal õnnestus SOLVITi abil lahendada u 90 protsenti menetlusse võetud kaebustest.

  On oluline teada, et SOLVIT saab abi osutada üksnes siis, kui teise liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Eesti kodaniku või ettevõtja suhtes ELi õigust. Olukordades, kus vaidluse osapoolteks on ettevõtjad või ettevõtjad ja tarbijad või kui õiguserikkujaks ei ole teise liikmesriigi ametiasutus, SOLVIT kahjuks aidata ei saa. SOLVIT ei tegele ka juriidilise nõustamise, infopäringutele vastamise ega kahjude hüvitamisega.

  Kodanikud saavad SOLVITi poole pöörduda, kui neil tekib probleeme elamisloa või viisa saamisega, kutsekvalifikatsiooni tunnustamisega, juurdepääsuga haridusele, tööalaste õigustega, sotsiaalkindlustusega, maksustamisega, mootorsõidukite registreerimise või juhilubadega jmt. Ettevõtjatele osutab SOLVIT abi näiteks siis, kui teise liikmesriigi ametiasutus takistab nende toodete või teenuste turulepääsu, FIEna tegutsemist, riigihangetes osalemist, käibemaksu tagastamist või kapitali ja maksete vaba liikumist. SOLVITi poole pöördumisel on oluline, et kaebuse suhtes ei oleks veel algatatud kohtumenetlust.

  Niisiis on SOLVIT alternatiivne probleemide lahendamise süsteem, mis osutab oma abi tasuta ning toimib oluliselt kiiremini kui ametlik kohtumenetlus. SOLVITi pakutud lahendusega ei ole kaebuse esitaja kohustatud nõustuma ning võib edasi pöörduda oma riigi kohtu poole või esitada ametliku kaebuse otse Euroopa Komisjonile.

  Eestis asub SOLVIT-keskus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas. Kaebust on võimalik esitada elektrooniliselt, ELi SOLVITi veebiaadressil ec.europa.eu/solvit/index_et.htm, või vabas vormis, saates e-kirja Eesti SOLVIT-keskuse e-posti aadressil solvit.eesti@mkm.ee. Pöördudes SOLVITi poole on oluline oma probleemi üksikasjalikult kirjeldada ning selgelt välja tuua, millist abi SOLVITilt oodatakse. Samuti tuleb märkida nii enda kui ka oletatava õiguserikkuja (ametiasutus) kontaktandmed ning lisada asjasse puutuvate dokumentide koopiad. Kui kaebus kuulub SOLVITi pädevusse, üritatakse see lahendada 10 nädala jooksul.

  Näiteid SOLVITi kaasustest:
  1. Ebaõiglaselt määratud trahvi tühistamine
  Hollandis kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat Eesti veondusettevõtte autojuhti, kes oli Venemaa kodanik, kuid omas Eestis pikaajalise elaniku staatust. Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil ka inglise keeles olemas, ei võtnud Hollandi kontrollametnik seda arvesse ning karistas autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 680eurose trahviga. Veondusettevõtte pöördumise järel alustas Eesti SOLVIT menetlust, millega vaidlustati ebaõiglaselt määratud trahv. Menetluse tulemusena selgus, et Hollandi järelevalve kasutatud juhised ei olnud viidud kooskõlla ELis 4.12.2011 rakendunud nõuetega. Tänu SOLVITi sekkumisele tagastati sissenõutud trahvisumma Eesti ettevõtjale ning Hollandi ametiasutus nõustus tegema vajalikud muudatused riigisisestes kontrollimisjuhistes.
  Probleem lahendati 66 päevaga

  Aasta hiljem lahendati SOLVITi abiga edukalt ka Saksamaal aset leidnud sarnane juhtum.

  2. Keelatud eelpakendatud toodete reklaami lõpetamine
  Hispaania hulgimüüja reklaamis oma koduleheküljel valget veini 200 ml suurustes pakendites, mille müük on ELi direktiiviga keelatud. Eesti ettevõtja, kes ostis Hispaania ettevõtjalt nimetatud toodet ning sai müügipiirangust teada alles Eestis, soovides registreerida toodet alkoholiregistris, teatas ELi õiguse rikkumisest SOLVITile. SOLVIT juhtis olukorrale Hispaania pädeva asutuse tähelepanu, kes nõudis Hispaania ettevõtjalt keelatud toodete reklaamimise lõpetamist.
  Probleem lahendati 56 päevaga

  Tatjana Saarniit
  Eesti SOLVIT
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Tarbija- ja konkurentsipoliitika talitusse peaspetsialist

  Tartu Teaduspark

  Invent Baltics OÜ

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

  Tallinna Teaduspark Tehnopol

  Baltic Innovation Agency OÜ

  Meie partnerid

  Kes aitavad teil laieneda Eestist välismaale ja ka välismaal edasi

  Viimased uudised

  Edulood

  Tarmetec OÜ (Metec)

  Metec on Euroopa juhtiv autode lisavarustuse arendaja ja valmistaja. Pakuvad lisavarustusprogrammi kõikidele tarbesõidukitele – alates raskeveokitest kuni pick-up autodeni. Kaubanduskoda edastas ettevõttele Enterprise Europe Networki Rootsi partneri päringu, kus Rootsi ettevõte otsis koostööpartnerit. Hr Diimar…

  Lea