EESTI

Tervisetehnoloogia kogukond ootab liituma

Tallinna Teaduspark Tehnopol käivitas tervisetehnoloogia valdkonna info- ja mõtetevahetuse keskkonna, mis on suunatud tervisetehnoloogia valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, tudengitele ja tugiorganisatsioonidele. „Life Science Community Estonia“ nime all tegutsev keskkond aitab hoogustada valdkonna kasvu ja ettevõtete arengut piirkonnas.

„Life Science community Estonia“ veebilehel viiakse läbi tervisetehnoloogia ja eluteaduste teemalisi diskussioone, jagatakse väärtuslikke linke ja webinare, teavitatakse üritustest ja jagatakse uudiseid.

Kogukond on mõeldud omavaheliseks tutvumiseks ja operatiivseks õigete inimeste, partnerite leidmiseks; sektorile suunatud ürituste info jagamiseks Eestis ja kaugemal; ühisteks aruteludeks (näit ettepanekud ministeeriumile jmt) ning omavaheliseks teemakohaste uudiste jagamiseks.

Kogukonnaga liitumiseks palume külastada „Life Science community Estonia“ kodulehte.