EESTI

Tasuta energiatõhususe meetmete nõustamisele registreerimine on avatud – toidutootmise, metalltöötlemise, hotelli- ja toitlustussektorile

Möödunud aasta lõpust on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda partner Euroopa Liidu programmi LIFE kaasrahastatud projektis “Energiatõhusus VKE-le” (Energy Efficiency for SMEs, lühidalt EE4SMEs ), mis võimaldab Eesti ettevõtetele pakkuda individuaalseid ja tasuta energiasäästu konsultatsiooniteenuseid

Eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust ja ka investeeringuid energiasäästumeetmetesse, et seeläbi suurendada nende energiatõhusust, vähendada keskkonnajälge ja õhusaasteainete heitkoguseid. Selleks, et optimeerimismeetmeid võimalikult sihipäraselt pakkuda, keskendub projekt kolme sektori ettevõtetele (VKE): toiduainete tootmine [NACE kood: C10-C11.0.7], metallitöötlemine [NACE kood: C24-C25.9.9] ning hotelli- ja toitlustussektor [NACE kood: I55-I56.3.0]. Fookuses on ettevõtjale tervikpildist ülevaate andmine, keskendudes nii tehnilistele aspektidele, teadlikkuse tõstmisele ja ka rahastusmeetmete nõustamisele.  

Lisaks eelpool nimetatud sektori fookusele, ootame et huvilistel oleks ettevõttes on juba varasemalt teostatud kas energia- või ressursitõhususe audit.  

Projekti raames pakume ettevõtetele järgmisi teenuseid:  

 • Tasuta energiasäästumeetmete ja nende elluviimise nõustamine, mille tulemuseks on rahaline kokkuhoid energiaarvete vähendamise kaudu.  
 • Tasuta teenused IMPAWATT platvormi kaudu. Näiteks energiatõhususe seire, õppematerjalid, energiatõhususe optimeerimise nõuanded jne. Detailsemalt pakub IMPAWATT:   
  • energiatõhususe ja taastuvenergia parandamismeetmete üksikasjalikud kirjeldused energiatõhususe ja taastuvenergia meetmete parimad tavad 
  • esitlused tehnikute ja juhtkonna koolitamiseks 
  • E-õppe viktoriinid koolituste ja töötajate motiveerimise jaoks, sealhulgas hindamised 
  • enesehindamise, rahastamise ja energiaseire vahendid 
  • ligipääs kohandatud materjalidele konto registreerimisel 
 • Tasuta energiaauditid.  
 • Soovitused parimate praktikate näol – suurte ettevõtete kogemused ja soovitused energiamajanduse, -kultuuri ja kasude kohta ning koolitused. 

Ootame huvilisi registreerima oma huvi projektis osalemiseks kuni 12. maini 2023, võttes ühendust: Lea Aasamaa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, E-post: lea@koda.ee või tel. 604 0060.