EESTI

Tallinna Tehnikaülikool toetab 180 000 euroga oma tööstusomandi autoreid ideede rakendamisel

TTÜ ja Prototon avavad  taotlusvooru TTÜ tööstusomandi baasil prototüüpide loomise toetamiseks. Taotlusi saab esitada 02.05.-15.08.2013.

TTÜ-l on ülikoolile kohane tööstusomandi portfell, kuhu kuulub 60 leiutist, kuid kõik teadlaste uurimistegevusest sündinu ei ole  jõudnud ettevõtlusse. Üheks põhjuseks on olnud rahastuse lüngad prototüüpide loomisel. Sel aastal on võimalik TTÜ-l eraldada 80 000 eurot tööstusomandi portfelli kuuluvate tehnoloogiate  prototüüpimiseks. Kindlasti ei ole võimalik antava toetusega jõuda lõpptulemuseni, kuid koos arendustoetustega ja võimalike investorite panustega on eeldused tehnoloogiliste lahenduste edukaks kasutusse andmiseks olemas.

Kuigi Prototroni kaudu antav finantseering on mõeldud üksnes TTÜ tööstusomandil põhineva prototüübi loomiseks, soovitakse läbi ärimudelile ning teostavale meeskonnale puudutavate nõuete panna alus tööstusomandi edasisele väärtustamisele. Sel moel  tööstusomandi kasutamist soodustades on TTÜ initsiatiivi eesmärk toetada ka kompetentsete meeskondade moodustamist ja toimivate ärimudelite loomist.

TTÜ tööstusomandi jätkusuutlikuks turuväärtustamiseks peab meeskond põhjalikult läbi mõtlema vajalikud tegevused, omama realistlikke plaane idee turustamiseks ning oskama ärimudeli ideed  kaitsta.

Prototroni kaudu pakutavat toetust saavad taotleda nii TTÜ akadeemilised struktuuriüksused kui ka juriidilised isikud, kellel on selleks tööstusomandi autori nõusolek. Tehnoloogia siirde toimimiseks on  ettevõttele esitatud tingimus, et tööstusomandi autoril on osalus selles ettevõttes. Selle nõudega  tahab TTÜ soodustada interdistsiplinaarsust ja teadlaskonna ning ettevõtluse koostööd.

Taotlusi hindab Prototroni ekspertkogu. Ekspertkogu on seni hinnanud juba 211 ärimudelit ja arendust ning ekspertkogusse on koondunud  ka vastav kompetents. Ekspertkogusse kuuluvad ettevõtluse, ingelinvestorite, Prototroni asutajate ja teised eksperdid. Sõlmitud on konfidentsiaalsuse lepingud. Hindamisel arvestatakse eelkõige ärimudelit, prototüübi kommertsialiseerimise teostatavust ja riske, prototüübi arendustegevuse jätkusuutlikkust, tähtaegu ja eelarvet ning meeskonna ja juhi varasemat kogemust ning kompetentsi. Tulemused esitatakse kinnitamiseks TTÜ rektorile ning finantseeringu saajaga sõlmib TTÜ toetuse kasutamiseks lepingu.

Ülikooli poolt aitab taotlusvooru korraldada innovatsiooni-ja ettevõtluskeskus.

Teated konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse TTÜ ja  Innovatsiooni Rahastu MTÜ veebilehtedel.  Konkursil osalemiseks esitatakse Innovatsiooni Rahastu MTÜle vormikohane taotlus, mis on avaldatud TTÜ siseveebis ja Innovatsiooni Rahastu MTÜ veebilehel. Kõikidel taotlejatel on võimalus taotluse koostamisel konsulteerida  TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega. Keskuse töötajad on valmis andma nõu ja võimaluse korral vahendama ka kontakte puuduvate kompetentside leidmiseks.

Autor, kui oled huvitatud oma lahenduse viimisest rakendusse ja oled huvitatud ettevõtlusest, siis taotle ja vajadusel võta ühendust innovatsiooni-ja ettevõtluskeskusega!

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse kontaktid, kelle poole pöörduda ja kes aitavad korraldada nõustamist:

Kati Vinter – e-posti aadress : kati.vinter@ttu.ee
Kersti Peekma  -e-posti aadress :kersti.peekma@ttu.ee