EESTI

Tallinna Teaduspark Tehnopol ootab oma meeskonda juhatajat

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus – ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele . Tallinna Teaduspargi Tehnopol missiooniks on kiirendada tehnoloogia-põhiste ettevõtete arengut ja suurendada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Koostöös  Tallinna Tehnikaülikooliga , riigi ja Tallinna linnaga arendatakse aastaks 2020 välja terviklik teadus – ja ärilinnak, mis on Eesti tehnoloogiapõhise ettevõtluse tõmbekeskuseks – ettevõtluse ja teaduse ühendaja.

Nõuded juhatajale on:

  • Tehnoloogiapõhise ettevõtte või selle struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
  • Huvi Eesti ja maailmamajanduse arengute vastu ning soov neil teemadel kaasa rääkida;
  • Koostöö valmidus teaduspargi kodumaiste ja rahvusvaheliste sidusorganisatsioonidega;
  • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • Hea esinemis- ja suhtlemisoskus;
  • Oskus ja valmisolek kasutada inglise ja vene keelt töökeelena.

Kandideerimiseks saada oma CV koos visiooniga (1-2 lk) Tallinna Teaduspark Tehnopolist hiljemalt  20. veebruariks 2013 Tehnopoli nõukogu esinaise e-posti aadressile: tea.varrak@ttu.ee