EESTI

Tallinna Ettevõtlusameti uus toetusmeede – väikeettevõtja välismessitoetus

Tallinna Ettevõtlusamet avas alates 1. aprillist 2019 uue toetusmeetme – väikeettevõtja välismessitoetus.

Toetust saab kasutada eksponendina osalemisel valdkondlikel välismessidel.

Toetust antakse tootmisega tegelevale või teenuseid osutavale Tallinna ettevõtjale, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000-200 000 eurot.

Enam kui 200 000 eurose käibega ettevõtjad saavad välissmessitoetust taotleda juba Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.

Toetus on 8000 eurot aastas ja seda saab taotleda kuni kahel välismessil osalemiseks.

Toetus katab kuni 80% järgmistest otse messikorraldajale tasutud kuludest: messile registreerumise kulu, stendipinna üürikulu, messipääsme ja messile akrediteerimise kulu ning messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulud.

Abikõlbulikud ei ole sõidu-, majutus- ja lähetuskulud, stendipinna sisustamise ja kujundamise kulud ning kauba transpordi- ja tollikulud.

Toetuse taotlus tuleb Tallinna Ettevõtlusametile esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne välismessi algust.

Rohkem infot toetuse kohta leiab Tallinna kodulehelt https://www.tallinn.ee/est/Teenus-Vaikeettevotja-valismessitoetus

Toetuse kord on leitav Riigi Teatajast  https://www.riigiteataja.ee/akt/427032019024

 

Endiselt on avatud Tallinna Ettevõtlusameti järgmised toetusmeetmed