EESTI

Suurbritannia kontaktreis

Suurbritannia kontaktreisi sihtkohaks on London, mis on maailma üks tähtsamaid rahandus- ja kaubanduskeskusi.

Ühendkuningriik (ÜK) kuulub oma majanduse suuruselt maailma esikümnesse ja on suurimaid teenuste eksportijaid. ÜK peamised majandushuvid on Euroopas, kuid tugevad on majandussidemed ka USA, Kanada ja mitmete Aasia riikidega. Viimastel aastatel on pööratud erilist tähelepanu suhete arendamisele Hiina, India jt tõusvate majandustega. Ajalooliselt on oluline roll kaubandussuhetel enam kui 50 endise asumaaga. Viimastel aastatel on kõigis suuremates kaubagruppides olnud import suurem kui eksport ja väliskaubandus olnud defitsiidis. Täpsemat infot väliskaubanduse mahtude ja välisinvesteeringute kohta leiab ÜK statistikaameti kodulehelt.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostööpartner kontaktreisi läbiviimisel 2017. aastal on EAS.

Osalemistingimused

Kandideerima ootame eelkõige ettevõtteid järgmistest valdkondadest:

  • masinatööstus;
  • ehitusmaterjalid;
  • toiduainetööstus;
  • trükitööstus ja pakendid;
  • tekstiilitööstus.

Kuid kandideerida võivad ettevõtted ka teistest sektoritest, eriti juhul, kui ettevõtja omab juba ülevaadet potentsiaalsest nõudlusest pakutavate teenuste või toodete järele Suurbritannia turul.

Kontaktreisile kandideerimiseks palume ettevõtjal täita registreerimisavaduse ja juhul kui ettevõte kuulub kontserni, siis ka kontserniskeemi. Täidetud dokumendid edastage palun meiliaadressile tiina.truuvaart@eas.ee.

Suurbritannia kontaktreisil saab osaleda kuni 10 ettevõtjat.

Kontaktreisi osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1 000 eurot (+km).

Osalustasu kohta esitab arve Eesti Kaubandus-Tööstuskoda peale ettevõtte kontaktreisi nimekirja kinnitamist EASi poolt.

Osalejale on kontaktreisi raames korraldatud:

  • Lennupiletid ja majutus (koos hommikusöögiga)
  • Transport sihtriigis (sh. lennujaama transfeerid, transport äriseminarile ja kontaktkohtumistele).
  • üks lõunasöök peale äriseminari
  • 4 tunnine äriseminar sihtriigi ekspertidega
  • 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis

Kandideerimine Suurbritannia kontaktreisile on avatud kuni 1. juunini 2017.

EASi kontaktreise kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

EASi poolt kontaktreiside korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st.

Lisainfo:
Liisi Kirschenberg
Eksporditeenuste koordinaator
liisi@koda.ee
+372 604 0093