EESTI

SPARK Demo – uks Lõuna-Eesti ettevõtluse imelisse maailma

 

Lõuna-Eesti, eesotsas heade mõtete linna Tartuga on olnud paljude ettevõtluse edulugude sünnipaigaks. Soovid sellest lähemalt kuulda? Tere tulemast SPARK Demo keskusesse!

Ainulaadne keskus loodi 2016. aastal Tartu Teaduspargi eestvedamisel ja Tartu linna toetusel. Tartu kesklinnas paiknev väljapanek räägib ühteaegu nii Lõuna-Eesti edukamatest ettevõtetest, eksportööridest, mainekujundajatest ja tööandjatest kui ka säravaimatest alustajatest ning ettevõtluse arendamist toetavatest organisatsioonidest. Lisaks sellele on SPARK Demost kujunenud armastatud kogukonnakeskus, mis aitab erinevate osapoolte kohtumispaigana sütitada koostööd ja sünnitada ideid.

Mõeldud – tehtud!

Tartu Teaduspark pakkus 2015. aasta sügisel erinevatele ettevõtlust edendavatele osapooltele (Tartu Linnavalitsus, maakondlikud arenduskeskused jt) välja idee luua kohalikku ettevõtluskeskkonda tutvustav keskus. Kuna esmane tagasiside oli positiivne, hakkas seeme mullas idanema. Edasiste ajurünnakute käigus jõuti vajaduseni rajada atraktiivne väljapanek, mis kõnetaks nii meie väliskülalisi kui ka kohalikku kogukonda. Keskuse rajamiseks sobivad valgusküllased ning tänavalt vaadeldavad ruumid leiti 2015. aasta lõpus. Hoone omanik uskus uudse ettevõtmise edusse ning toetas keskuse rajamist mitmekülgselt. 2016. aasta aprilli lõpus võttis SPARK Demo meeskond oma uutes, aga veel tühjades ruumides koha sisse. Järgnevate kuude jooksul täitus keskus suurepäraste Lõuna-Eesti ettevõtete väljapanekutega. Arendus- ja ehitustegevuse kõrvalt võõrustas SPARK Demo juba suvel erinevaid kohalikke ja välismaiseid gruppe ning pakkus võimalust ürituste korraldamiseks. Keskuse meeleolukas ning külalisterohke avamispidu leidis aset möödunud aasta septembri lõpus. Edasine tagasiside nii partneritelt kui ka külastajatelt on olnud väga positiivne – haarav, põnev, hubane, inspireeriv, mugav ja kutsuv on vaid mõned näited märksõnadest, mida külalised on keskuse iseloomustamiseks kasutanud.

 

 

Elu keeb kui mesilastarus

Tänaseks on juba üle 3000 külalise saanud SPARK Demo keskuses ülevaate Lõuna-Eesti ettevõtluskeskkonnast. Huvilistele tutvustatakse keskust meeldejäävate lugude kaudu, mida ilmestavad kümnete ettevõtete (interaktiivsed) väljapanekud. Väliskülaliste seisukohalt on SPARK Demo huvi tekitamise ja esmase kontakti loomise kohaks. Lühikese aja jooksul saab siin ülevaate suurest hulgast ettevõtetest ning loomulikult piirkonnast tervikuna.

Oluline osa SPARK Demo igapäevasest tegevusest on koostöö- ja infovõrgustike loomine. Tartu Teaduspargi ning partnerite poolt keskuses korraldatud seminarid, töötoad, koolitused, infopäevad, kontaktüritused, hackathon’id jms üritused võimaldavad omandada uusi teadmisi ning annavad võimaluse luua uusi kontakte. Keskuse tegevust kajastatakse regulaarsetes infokirjades ja sotsiaalmeediakanalites ning samuti kodumaiste ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike kaudu.

Vaja on võidelda koha eest päikese all

Tänapäevases piirideta maailmas on oluline seista elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamise eest ning olla nähtav. Kui sind ei teata, siis sind pole olemas! Maailmas toimub armutu võitlus talentide ning investeeringute ligimeelitamise pärast. Meil on mitmeid tugevusi, mille oskuslik esiletoomine aitab eristuda ning atraktiivse sihtkohana silma paista. Arvukalt väliskülalisi võõrustav SPARK Demo on uudseks ja tõhusaks tööriistaks piirkonna nähtavuse parandamisel.

Külalistele räägitakse meie e-teenustest, heal tasemel infrastruktuurist, tugevatest teadus- ja arendusasutustest ning paljudest muudest tugevustest. Meie ettevõtete mastaap ja töökultuur annavad võimaluse klientide soovidele kiiresti ja paindlikult reageerida ning teadmised ja kogemused tagavad toodete ja teenuste kõrge kvaliteedi. Lõuna-Eesti ettevõtted on turule toonud ridamisi ägedaid tooteid ja teenuseid, kuid välisturgude vallutamiseks jääb alustavatel ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel sageli ressurssidest puudu. SPARK Demos antakse endast parim, et meie piirkonda väisavad väliskülalised saaksid ülevaate siinses ettevõtluskeskkonnas toimuvast ning seeläbi aidatakse kohalikel ettevõtetel kasulike väliskontaktideni jõuda.

Tänavu 25. sünnipäeva tähistav Tartu Teaduspark on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning innovatsiooni toetaja, pakkudes Lõuna-Eestis infrastruktuuri- ja äriarendusteenuseid. Nende eesmärkide toetamiseks ja elluviimiseks on läbi välisprojektides osalemise investeeritud infrastruktuuri väljaarendamisesse ning piirkondliku innovatsiooni ja konkurentsivõime tõstmisse üle 10 miljoni euro.

 

Tartu Teaduspark on EEN võrgustiku partner ja kontakt Lõuna-Eestis.

 

Raimond Tamm, Tartu Teaduspargi juhatuse liige