EESTI

Selgusid ITL-i aastaauhindade saajad

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kuulutas eilsel aastakoosolekul 15. korda välja auhindade saajad. Esmakordselt anti välja Aasta Läbimurdja tiitel.

Aastaauhinnad jagati järgmiselt:

Aasta Idee 2012 on Progetiiger, arvutiprogrammeerimise ja veebirakenduste loomise tutvustamiseks üldhariduskoolide 1.-12. klassi õpilastele arendatud haridusprogramm. Idee eestvedajaks ja elluviijaks on Tiigrihüpe Sihtasutus, ning see saavutas laialdaselt kajastust rahvusvahelises meedias pärast majandusajakirjas Forbes septembrikuus 2012 ilmunud lugu.

Aasta Tegija 2012 on robotivõistlus Robotex’i korraldusmeeskond. Auhinna laureaatideks on rühm Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja IT Kolledži inimesi, kes oma panusega on vastutanud noorte seas tehnoloogiaalast huvi tõstva ja aastate käigus üha rahvusvahelisemaks kasvanud Robotex’i korraldamise eest.

Aasta Tegu 2012 on tudengisatelliit ESTCube-1. ESTCube-projektijuht Silver Lätti ning tema rohkem kui 80-liikmelist meeskonda ja akadeemilisi nõustajaid tunnustav auhind anti interdistsiplinaarse koostöö ning kosmosetehnoloogia arendamise eest, mis aitab kaasa ka reaalainete populariseerimisele. Kuigi auhinda väärt tegu saab tegelikkuseks alles käimasoleval aastal, siis teo objekt sai suures osas valmis juba mullu.

Aasta Läbimurdja 2012 on Eesti tarkvaraettevõte ZeroTurnaround OÜ, kellele anti auhind oma teenustega hüppelise majandusliku edu saavutamise eest. Tartust pärit ZeroTurnaround on tarkvaraarendajate tööd lihtsustavate produktiivsustoodete looja, mis läinud aastal näitas läbi rahvusvahelise müügitegevuse 2,5-kordset kasvu.

„ZeroTurnaround on hea näide sellest, kuidas ühe tarkvaraettevõtte väikesest sisemist efektiivsust taotlevast uurimisprojektist on välja kasvanud maailmas suurfirmade huviorbiiti ulatunud firma,“ lausus ITL-i aastaauhindade žürii liige, EMT Tehnoloogiadivisjoni direktor Tiit Tammiste.

Teine žürii liikmetest, Skype Eesti maajuht Tiit Paananen, lausus Aasta Tegijate ehk Robotex’i korraldajate kohta järgnevalt: „Varajane huvi arvutiasjanduse vastu tagab tulevikus paremad läbilöögivõimalused. Tänased IT tippjuhid ja kogenud süsteemiarhitektid olid koos arvutiringides 20 aastat tagasi. Aasta tegijad külvavad kiidusväärselt seemne meie tuleviku konkurentsivõime kandjatesse.”

“Aasta teo valimisel lähtus ITL-i juhatus seekord nii tehtud töö mahust kui ka potentsiaalist tulevikus. ESTCube-projekt avab Eesti jaoks uue peatüki täiesti uues valdkonnas, kus interdistsiplinaarne koostöö on edu aluseks. Infotehnoloogia on täna ja veel rohkem tulevikus universaalne kompetents, mida läheb vaja igas eluvaldkonnas, maa peal ja all ning kohal,” jätkas Paananen.

ITL on alates 1998. aastast selgitanud välja olulisi tegusid ja tegijaid Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas, juhtimaks esile tõstmisega laiema avalikkuse tähelepanu valdkonna olulisematele protsessidele ja suundumustele. Tänavu anti ITL-i aastaauhindu välja 15. korda.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on vabatahtlik organisatsioon, mille põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. ITL ühendab 74 IKT-ga tegelevat ettevõtet ning liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 90% Eesti IKT-sektori kogukäibest.