EESTI

Rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmisel ja välisriigi infoga aitab EEN võrgustik

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda vahendab kontakte välismaa ettevõtetega ja aitab leida koostööpartnereid rahvusvahelise võrgustiku Enterprise Europe Network (EEN) kaudu.

Ehkki uusi ja vanu kliente pöördub meie võrgustiku poole igapäevaselt, pingutame pingutame jooksvalt ka selle nimel, et teadlikkus pakutavatest võimalustest oleks ettevõtjate seas aina suurem, sest tegemist on maailma ühe suurima innovatsiooni ja ettevõtluse tugiorganisatsiooniga, mis tegutseb 66 riigis üle maailma ja keskendub just Euroopa ettevõtjate rahvusvahelistumise toetamisele ja konkurentsivõime tõstmisele.

Võrgustiku üle-euroopaline ulatus annab olulise lisandväärtuse – usaldusväärsed infoallikad ja kindlad koostööpartnerid igast Euroopa riigist ning kaugemaltki. Koostööpartnerid, kellega infot ja koostööpakkumisi vahetame, on välisriikide kaubanduskojad, tehno- ja teaduspargid, ülikoolid jm, kes tegelevad ettevõtluse arendamisega, sh innovatsiooni, tehnoloogia ja teadustööga.

Võrgustik on abiks kõikidele Eesti ettevõtetele, kel on kindel eesmärk eksportida ja välismaal partnereid leida. Oluline on aga siinkohal rõhutada, et võrgustik on info- ja kontaktide vahendaja. Kontaktide saamine või mittesaamine sõltub väga palju nõudluse ja pakkumise suhtest. Mõistagi on rohkem neid, kes midagi müüa tahavad, teenust pakuvad, seega peab ise aktiivsem olema, tundma kindlasti sihtriigi turusituatsiooni, kuhu ja mida müüma minnakse, kas tootele/teenusele üldse turgu on või mis on pakutav lisandväärtus. Kui kodutöö on tehtud, on lihtne ka meil (k.a. võrgustiku partneritel sihtriikides) kaasa aidata ettevõttele konkreetse ja õige kontakti leidmisel. Aitame esmase kontakti loomisel, et ettevõtted saaksid jala ukse vahele. Edasine läbirääkimine on ettevõtete endi suhtlus.

Välisriikide ettevõtjad pöörduvad igapäevaselt väga palju meie poole, kui nad soovivad Eestist partnerit leida. Kui olete meie huviorbiidis või liige, oskame teid alati ka soovitada. Sagedased päringud on mõistagi lähiriikidest nagu Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, Belgia, Poola, UK, Läti. Otsitakse kas treitud tammepuust toodete tegijaid; värvilise lainepapi(paberi), akende, väravate, piirete tootjat; klaaspaneelide, riiete, droonide edasimüüjat; suitsulõhe, külmutatud marjade ja eksklusiivsete toiduainete (maiustused, ökotooted jm) tootjat või huvitub hulgimüüja kaugemalt Jaapanist EList näiteks printerite ja laboratoorseks kasutuseks mõeldud põletuskambrite tootjate leidmisest. Ukraina pakub oma tooteid põhiliselt põllumajandus- ja toiduainesektorist.

Küsitakse palju ka juriidilisi küsimusi, nt e-riigiteenuste, e-residentsuse ja Eestis ettevõtte loomise kohta, samuti maksuinfot, CE-märgistust, pakendamisnõudeid, toiduohutust, erilubade ja tööjõualaseid küsimusi (nt elektripaigaldistega töötamise kvalifikatsiooni nõuete kohta).

Päringud on seega kohati väga täpsed. Ettevõtted on tavaliselt väga teadlikud sellest, mille kohta tahavad nad infot saada ja õige ettevõtja leidmine meenutab sageli nõela heinakuhjast otsimist. Töötame võrgustiku töötajatega tihedas kontaktis. Kui meie ise teame hästi omi ettevõtjaid ja nende tausta, siis suurema tõenäosusega jõuab ettevõtja realistilik eesmärk soovitud positiivse tulemuseni. Tulemuseni jõudmise aeg võib muidugi varieeruda olenevalt päringust paarist päevast kuni poolteise aastani. Osadel juhtudel võib koostööleppe sõlmimisele eelneda mitmeid kohtumisi potentsiaalse partneriga ning on ka juhtumeid, kus selgub, et toodet või teenust on kasulik enne müügiprotsessi algust sihtturu tarbeks kohandada.

Võrgustiku tugevuseks pakutavate teenuste puhul on kindlasti individuaalne lähenemine. Olenemata ettevõtte kogemusest, tema eripärast või küsimusest, millega ta meie poole pöördub, proovime anda just seda tuge ja infot, millest oleks konkreetsele ettevõttele kõige enam kasu. Kindlasti on meie soovitus olla proaktiivsem info ja ürituste osas, mis on juba avaldatud ja ootavad huvilisi – nii koostööpakkumiste andmebaasis avaldatud profiilid, mida saab ise otsida ja sirvida (www.enterprise-europe.ee), kui ka kontakti loomise üritused populaarsetel messidel Euroopas ja kaugemal (lisainfot www.enterprise-europe.ee ja kõik üritused: een.ec.europa.eu – Events).

Täpsema info partnerotsinguteenuste kohta leiate kaubanduskoja koduleheküljelt www.koda.ee teenuste alt ja võrgustiku lehelt enterprise-europe.ee.

 

Kadri Rist
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projektijuht