EESTI

Prototroni abil valmivad 3D printimise tarkvara ja veekogude sensorsüsteem

Prototroni teisest taotlusvoorust lahkusid prototüübi ehitamiseks vajaliku summaga meeskonnad Fabulonia, kelle ideeks on luua tarkvara, millega saab kaitsta 3D printimisfailide autoriõigusi ja originaalsust ning meeskond Flydog Sea Monitoring System, kes arendab sensoreid veekogude info kogumiseks. Kokku annab Prototron teises voorus välja ligikaudu 21 000 eurot.

Swedbanki, Tallinna Teaduspargi Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikooli asutatud rahastu Prototron teise taotlusvooru laekus kokku 51 taotlust koos põhjaliku prototüübi kirjeldusega. Valdkondadest laekus enim taotlusi elektroonika ja mehhaanika valdkondades, järgnesid IKT ja rohelised tehnoloogiad. Keskmine taotletav toetussumma oli 10 800 eurot.

„Praeguseks toimunud kaks Prototroni taotlusvooru on näidanud, et teeme õiget asja – nutikaid ja teostust ootavaid prototüüpide kavandeid on laekunud arvestatavas koguses ning ideede lennukuse ja kvaliteedi tase tõuseb,” märkis Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt.

Parimaks tunnistatud meeskonnad tegelevad globaalsete ja suure ettevõtluspotentsiaaliga toodete arendamisega.

Meeskond Fabulonia, kes saab Prototronilt 9 560 eurot, kasutab finantseeringut, et edasi arendada ettevõtte poolt patenteeritud maailma esimest 3D printimise autorikaitse süsteemi. Uus pilvetehnoloogial põhinev süsteem võimaldab ettevõtetel ja disaineritel internetis turvaliselt müüa, personaliseerida ning hoiustada originaalseid 3D disaine.

Meeskond Flydog arendab Prototronilt saadava 11 242 euro eest mereseiresüsteemi, mille abil saab merekeskkonnast automaatselt andmeid hankida. Praegu puuduvad head lahendused andmete saamiseks, sest laevadega merel käimine on kulukas ja satelliitide abil ei näe veepinna alla. Merekeskkonna pidevas muutumises olevate protsesside mõistmiseks arendab Flydog autonoomse seireplatvormi ja andmete haldamise süsteemi.

„Parimate selgitamine oli raske ja paljud tõeliselt head meeskonnad jäid napilt rahast ilma“, ütles Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige Pirko Konsa. „Näiteks meeldis ekspertkogule meeskonna Velodroom liikumisjõule reageerivad jalgrattatuled, meeskonna Bikeep mobiiltelefoniga juhitav jalgrattaparkla avalikesse kohtadesse või ka sisekliimat seirav andur Airi. Paraku olime sunnitud valikul lähtuma mitmest kriteeriumist ning sõelale jäid tõesti parimatest parimad,“ lisas Konsa.

Kokku on kahe Prototroni taotlusvooru peale laekunud 154 ideed, millele hakkajad meeskonnad soovivad fondi abiga käegakatsutava kuju anda. Eelmises Prototroni taotlusvoorust said finantseeringu Qminder –  portatiivne ja nutitelefoniga suhtlev stend, mis aitab vältida järjekorras seismist; Shaka – nutitelefoni audioliidesesse ühendatav tuulemõõtmisseade, mis aitab hetkega saada täpset ilmastikuinfot; Formula Battery Management System – akupakk ja aku juhtimissüsteem, mida saab efektiisuse tõstmiseks kasutada elektrisõidukites, taastuvenergeetikas või valve- ja kontrollsüsteemides. Esimesed prototüübid valmivad käesoleva aasta kevadeks.

Prototroni laekunud taotlusi hindavad eksperdid Priit Alamäe (Nortal), Pirko Konsa (Tehnopol), Robert Kitt (Swedbank), Yrjö Ojasaar (Publification.com), Andrus Oks (Eesti Arengufond), Jaanus Tamm (Defendec) ja Siemon Smid (Tallinna Tehnikaülikool).

Taotluse esitanud ideede hindamisel ja parimate selgitamisel lähtutakse prototüübi ärilisest potentsiaalist, uudsusest ja teostavast meeskonnast. Piiranguid ei ole seatud taotletavale rahasummale. Positiivse otsuse korral finantseeritakse prototüübi valmistamine idee autori plaani kohaselt.

Ekspertkogu vaatab taotlusi läbi neli korda aastas, järgmise taotlusvooru tähtaeg on 15. märts 2013. Prototron rahastu eesmärgiks on anda innovatiivsetele ideele reaalne kuju. Rahastu asutasid Swedbank, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool. Kolmel järjestikusel aastal toetatakse uusi nutikaid ideid 120 000 euro ulatuses. www.prototron.ee