EESTI

Patenteerimisalane koolitus Tartu Biotehnoloogia Pargis

Kolmapäeval, 17. aprillil 2013 algusega 13.00 toimub Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis koolitus, mis on suunatud eluteaduste valdkonna ettevõtetele ja nende töötajatele, teadus-arendusasutuste töötajatele, valdkonnaga seotud üliõpilastele jt. huvilistele.

Koolitus keskendub eluteaduste valdkonna patenteerimisalastele küsimustele, käsitledes teemasid nagu patendiuuringute olemus ja vajadus; mis on patendiinfo dokumendid; millist otsingustrateegiat kasutada ja millised on võimalikud ohud; milliseid andmebaase kasutada; kuidas otsingut alustada; kuidas lugeda patendisokumenti: ülevaade ülesehitusest, erinevate osade tähendusest; patendi kaitsmise protseduuride ülevaade (esitamine, ekspertiis, väljaandmine, kehtivus). Patendialane koolitus on jätk 2. aprillil TBP-s toimuvale Intellektuaalomandi kaitse seminarile.

Koolitusele on lubanud oma teadmiseid ning valdkondlikke kogemusi patentidest ja patenteerimisest jagama tulla Margus Sarap ja Mikk Putk (Sarap ja Partnerid Patendibüroo).

Koolitus kestab kuni 18-ni, peale mida on võimalus kohale tulnud ettevõtjatel ja huvilistel klubilises vormis väikese suupiste ja joogi saatel omavahel suhelda, kontakte ja kogemusi vahetada nii pikalt kuni juttu jätkub.

Koolitusest osavõtu tasu on 10 eurot. Osalustasu saab maksta kas ülekandega arve alusel (arve väljastatakse pärast registreerumist – soovist palume registreerumisel märku anda) või sularahas kohapeal. Tartu Biotehnoloogia Pargi BioMed Inkubaatori ettevõtetele ning üliõpilastele on seminaril osalemine tasuta.

Seminarist osavõtmiseks palume huvilistel registreeruda soovitavalt 16. aprilliks e-posti aadressil piia@biopark.ee, et meil oleks võimalik hinnata kohale tulevate osavõtjate hulka. Registreerumisel palume võimalusel märkida ka organisatsiooni/ettevõtte, kellega seotud ollakse. Kindlasti  soovitame kirja panna ja edastada erinevaid küsimusi teid huvitavatel patenteerimisega seonduvatel teemadel, mis võimaldaks võtmeesinejatel koolituseks paremini valmistuda ning pakkuda osalejatele just seda, mida oodatakse.