EESTI

Lingvist

Isikliku probleemi lahendamine viis edule

Kas Sa usud, et tehnoloogia võib kiirendada keeleõpet? Kui ei, siis nüüd on põhjust need kahtlused peast visata. Eesti osakestefüüsik Mait Müntel, kes töötas Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonis ning oli osa Higgs bosoni avastanud tiimist, lõi uue programmi Lingivist, mille eesmärgiks on muuta keeleõpe kordades kiiremaks.

Probleemi lahendamine viis ettevõtte loomiseni

Mait oli aastaid töötanud ja elanud Šveitsi prantsuskeelses piirkonnas ning ta soovis õppida kohalikku keelt. Olemasolevad keeleõpikud ja veebipõhised õppekeskkonnad polnud tema jaoks piisavad, et saada igapäevasuhtluseks piisavat keeletaset. Lisaks oli selline õppeprotsess tema jaoks liiga pikk ja aeganõudev.

Mõelnud pisut selle peale, kuidas üks efektiivne keeleõppe programm toimida võiks, võttis ta eeskujuks bosoni leidmisel kasutatud metoodika ning lõi keeleõppeprogrammi prototüübi, millega hakkas ise prantsuse keelt õppima. Usu või ära usu, aga kodus väljatöötatud prototüübi abil õppis Mait 200 tundi prantsuse keelt ning sooritas seejärel keskkoolitasemel prantsuse keele eksami üle keskmise tulemusele.

Programmi eripäraks on see, et süsteem põhineb keele statistilisel analüüsil ja õppeprotsessi matemaatilisel optimeerimisel. Programm võtab arvesse õppija olemasolevad teadmised, kaardistab õppija mälu ning otsustab reaalajas, mida iga õppija järgmisena õppima peaks, et see kõige rohkem lisaväärtust annaks.

Maidu prototüübist on tänaseks välja kasvanud ettevõte Lingvist, mille meeskonnas töötab keeleõppe kiirendamise kallal enam kui 40 inimest.

Abi on vaid käe ulatuses

Selleks, et Lingvist kiiremini kasvada saaks, oli ettevõttel tarvis rahastust ning nii leidis Mait Euroopa Liidu projekti Horizon 2020.

Lingvist on ettevõte, mis toob kokku keelespetsialistid, andmeteadlased ning tipparendajad, et tehnoloogia ja teaduse uusimaid arenguid keeleõppe kiirendamiseks rakendada. Sellisena kvalifitseerub ta hästi Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi Horizon 2020.

Kandideerimine sellele rahastusele on aga üsna keeruline, mistõttu hakkas ettevõte otsima partnerit, kes omaks know-how´d, kuidas projektis osalejaks kandideerida. Nii jõudis Lingivist Enterprise Europe Networki (EEN) Eesti ühe partnerini Invent Balticsini.

EENi nõustajate lähenemine oli ettevõtte hinnangul sümpaatne, praktiline ning asjatundlik. Üheskoos koostasid nad projektitaotluse, mis lõppkokkuvõttes oli edukas ning ettevõte sai H2020 rahastuse.

H2020 projektid kestavad mitu aastat ning nende puhul tuleb kvartaalselt Euroopa Komisjonile aru anda tegevuste progressist. Start-up’ile on igasugune aruandlus üsna suur peavalu ning Invent Baltics oli ka siinkohal ettevõttele väga suureks abiks. Nad võimaldasid ettevõttel tegeleda sisulise tööga ja aitasid edusamme ja muresid efektiivselt komisjonile vahendada.

Täna saab Lingvistiga õppida 16 eri keelekursust ning tänu H2020 rahastusele ja Lingvisti tehnoloogilistele arendustele on ligi miljonil õppuril üle maailma olnud võimalik oma keeleõpet kiirendada.