EESTI

Kutsume ettevõtjaid kontaktreisile Rootsi

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASiga korraldab 2015. aastal rea kontaktreise, mis annavad ettevõtjale võimaluse tutvuda sihtriigis kohapeal piirkonna võimalustega ja ettevõtluskultuuriga, kohtuda kohalike ettevõtjatega ning leida koostööpartnereid.

2.-4. juunil 2015 toimub kontaktvisiit Östergötlandi lääni Rootsi

Östergötland asub Kagu-Rootsis, seal elab 430 000 inimest. Maakonna pealinn ja suurim linn on Linköping, mis koos naaberlinna Norrköpingiga moodustab ühe neljast Rootsi metropoli aladest (teisteks on Stockholm, Göteborg ja Malmö).

Rootsi kaubavahetuse käive, mis majanduskriisi aastatel oli väikeses languses, pöördus aastail 2010-2011 stabiilsele tõusuteele, kuid vähenes taas nii 2012. kui ka 2013. aastal. Viimasel viiel aastal on import kasvanud mõnevõrra kiiremini kui eksport, mistõttu kaubavahetuse ülejääk on mõnevõrra vähenenud, kuid on makromajanduslikku stabiilsust arvestades endiselt suur. 2013. aastal moodustas Rootsi kogueksport ümmarguselt 1090 mld SEK ja import 1039 mld SEK (saldo +50 mld). Üle poole Rootsi väliskaubandusest moodustab kaubavahetus Euroopa Liidu riikidega. 2013. aastal oli ELi osakaal kogu ekspordist 56% ja impordist 68,7%.

Rootsi suurimad ekspordiartiklid on traditsiooniliselt masinad ja seadmed (ca 16%), telekomi- ja elektroonikaseadmed (ca 12%) ning transpordivahendid (ca 11%). Samuti kemikaalid ja farmaatsiatooted – ca 13%), puit ja paberitooted (ca 11%), metallid (raud ja teras ca 10%).

Ka suurimad impordiartiklid on masinad ja seadmed (ca 42%), sh telekomi- ja elektroonikaseadmed (16%) ja transpordivahendid (ca 10%). Järgnevad naftatooted ja kütused (ca 14%), kemikaalid ja kummitooted (ca 12%), mineraalid (ca 9%) ning toidukaubad (ca 9%). (arvandmete allikas: Rootsi Statistikaamet, 2013)

Kontaktreis sisaldab:

  • lühiseminari sihtriigis, mille eesmärk on sihtriigi spetsialisti kaasates pakkuda Eesti ettevõtetele uut infot sihtturu kohta, mida Eesti ettevõtetel on kasulik teada enne turule sisenemist;
  • vähemalt kolme individuaalset kohtumist sihtriigi ettevõtetega, mille eesmärgiks on otsekontaktide sõlmimine;
  • ettevõtte ühiskülastust, mille eesmärk on tutvuda sihtriigi ettevõtte tootmishoone või tehasega, mis annab võimaluse näha parimaid praktikaid ja pakub arenemisvõimalusi ka oma ettevõtte jaoks.

Osalustasu on 1000 eurot (+ km) osaleja kohta, mis sisaldab:

  • edasi-tagasi lennupiletid;
  • majutus sihtriigis;
  • transport sihtriigis;
  • hommiku- ja lõunasöök sihtriigis;
  • seminar sihtriigis;
  • kontaktkohtumised.

Igale kontaktreisile ootame osalema 8 ettevõtet, kellel on olemas eelnev ekspordikogemus ning valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti. Ühest ettevõttest saab osaleda 1 inimene.

Kontaktreisil osalejaks võib olla Eestis registreeritud ettevõtte juht, omanik, müügi- või ekspordijuht või ekspordisuuna spetsialist, kelle eesmärk on laiendada ettevõtte eksporti sihtriigis.

Täpsemate osalemistingimustega on võimalik tutvuda siin »

Palun andke oma osalemissoovist teada hiljemalt 27. veebruaril 2015.

Kontaktreisil osalemiseks tuleb ettevõttel täita registreerimisleht » ja taotleja kontsernipuu » (kui ettevõtte kuulub kontserni) ning saata see e-posti teel projektijuhile.

Lisainfo (projektijuht):
Toomas Kuuda
Pärnu esinduse juhataja
e-post: toomas.kuuda@koda.ee
tel: 443 0989

Kontaktreise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.