EESTI

Kontaktreis Saksamaale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASiga kutsub ettevõtteid osalema 14.–16. novembril 2017 toimuval kontaktvisiidil Saksamaale, Schleswig-Holsteini liidumaale.

Schleswig-Holsteini liidumaa (edaspidi SH) keskuseks on Kiel ning traditsiooniliselt toimub majandusvallas tihe koostöö ka Hamburgi ja teiste Põhja-Saksamaa piirkondade ettevõtetega.

SH majanduspiirkonda iseloomustab mitmete tööstussektorite dünaamiline areng. Viimastel aastatel on tormilise arengu teinud läbi taastuvenergeetika, kus tegutseb arvukalt väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. Ligikaudu 2900 tuulegeneraatorit, mis asuvad nii maismaal kui ka meres, toodavad peaaegu 3500 megavatti rohelist energiat, mis omakorda moodustab ca 40% liidumaa energiatarbimisest.

Paralleelselt tuuleenergeetikaga toetab Schleswig-Holsteini liidumaa valitsus ka teiste taastuvenergeetika harude – geotermiline energia ja biomassi kasutamine – arengut. Kokku tegutseb taastuvenergeetika valdkonnas enam kui 2000 ettevõtet, mis annavad tööd rohkem kui 7000 inimesele. Taastuvenergeetika alaste teadmiste ja tehnoloogia siiret toetavad võrgustikud nagu Windcomm ja CEWind Centre of Excellence.

SH puidusektoris on mitmeid ettevõtteid, kes juba omavad koostöösidemeid Ida-Euroopa puidufirmadega ning on avatud uute koostöösidemete loomiseks, seal hulgas ka Eesti ettevõtetega. Selliseid ettevõtteid võib leida alates ehituspuidu kasutajatest kuni mööblifirmadeni ja väiketootjateni, kes kasutavad puitu erinevate toodete valmistamiseks.

SH liidumaal on traditsioonileselt tugevateks majandusvaldkondadeks ka masinaehitus, IT ja merendus.

Kontaktreisile ootame osalema kuni 10 ettevõtet taastuvenergeetika, puidu, merenduse, infotehnoloogia ja masinatööstuse valdkonnast. Osaleda saavad alustavad eksportöörid, kes vajavad abi esmaste kontaktide loomisel, või juba tegutsevad eksportöörid, kes soovivad paremini aru saada oma toote või teenuse müügi võimalustest Saksamaal. Ühest ettevõttest saab osaleda 1 inimene.

Kontaktreisi programm

14. november – saabumine, päeva teises pooles äriseminar
15. november – kahepoolsed kohtumised ettevõtetega vastavalt eelnevatele kokkulepetele
16. november – kahepoolsed kohtumised ettevõtetega, tagasilend Eestisse

Osalustasu on 1000 eurot (+ km) osaleja kohta, milles sisalduvad:

  • edasi-tagasi lennupiletid;
  • majutus sihtriigis;
  • transport sihtriigis;
  • hommikusöögid ning lõuna- ja õhtusöök;
  • seminar SH liidumaa ettevõtluskeskkonna eripäradest;
  • 5 kontaktkohtumist potentsiaalsete koostööpartneritega iga osaleva ettevõtte jaoks.

Kontaktvisiidil osalejaks võib olla Eestis registreeritud ettevõtte juht, omanik, müügi- või ekspordijuht või ekspordisuuna spetsialist, kelle eesmärk on laiendada ettevõtte eksporti sihtriigis.

Täpsemate osalemistingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kandideerimise tähtaeg on 1. september 2017.

Kontaktreisil osalemiseks tuleb ettevõttel täita registreerimisleht ja taotleja kontsernipuu (kui ettevõtte kuulub kontserni) ning saata see e-posti teel projektijuhile aadressil margus@koda.ee.

Lisainfo: Margus Ilmjärv
Jõhvi esinduse juhataja/projektijuht
E-post: margus@koda.ee
Tel: 337 4950