EESTI

Kontaktkohtumised „Let’s connect: business & innovation“

Kontaktkohtumised „Let’s connect: business & innovation“
26. veebruaril Welsis Austrias

„Let’s connect: business & innovation“ kontaktkohtumiste üritus toimub mahuka energiateemalise konverentsi World Sustainable Energy Days ja näitus-messi expoEnergy raames Austrias. Konverents käsitleb jätkusuutliku energia temaatikat laiemalt, mess on aga Austria suurimaid ja laiaulatuslikumaid. Messi rõhuasetus on ehitusel, küttetehnoloogiatel ja sanitaartehnoloogiatel. Möödunud aastal oli messil 913 stendisti 16 riigist.

Kontaktkohtumiste üritusel on kaks fookust − biomass ja energiatõhusad hooned.

Kontaktkohtumisest osavõtt on tasuta.

Lisainfo ja registreerimine:
www.b2match.eu/lets-connect2015