EESTI

Kauakestev kunstmuruväljak EL-i meetme toel

Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE) omab 20-aastast kogemust kunstmuruväljakute ehitamisel Euroopas. Täna näeme aga kasvavat nõudlust kasutatud kunstmuruväljakute uuendamisel. Kuna see valdkond on uus, on ka kasutatava tehnoloogia ja seadmete valik väga kitsas.

Paljudelt väljakutelt on seni üles võetud materjalid on seni viidu prügimäele, kuigi neid saaks veel uuesti kasutada. Kui arvestame ühe väljaku materjali koguseks ilma elastikkihita 300 tonni ja, et Euroopas saab uue kunstmurukatte 2000 väljakut aastas, teeb see aastas kokku 6 miljonit tonni jäätmeid.

  1. aastal hakkas ASIE arendama ja välja mõtlema tehnoloogiat, mille abil saaks üles võtta kasutatud väljakuid nii, et kõiki materjale oleks võimalik taaskasutada. Esimene kunstmuru kokkurullimise prototüüp läks katsetamisse samal aastal. Siis sai selgeks, et kogu tehnoloogilise kontseptsiooni mõistliku ajaga väljaarendamine nõuab ühelt väikeettevõttelt liialt ressursse.

Hakkasime otsima võimalusi, kuidas toetada innovatsiooni ja tootearendust. Võtsime osa kaubanduskoja korraldatud seminarist, kus Invent Baltics OÜ tutvustas toetuste saamise võimalusi Euroopa Liidu fondist Horizon 2020. Meie tegevus haakus fondi SME innovatsiooni osaga, mille üheks valdkonnaks on keskkonna- ja kliimaalased tegevused. Keskkonnasäästlik lähenemine tootearendusel on olnud algusest saati üheks meie oluliseks võtmesõnaks.

Horizon 2020 ja SME meede jaguneb omakorda kolmeks etapiks (faasiks). 2015. aastal esitasime taotluse SME esimese faasi rahastuse saamiseks, mis on mõeldud alusuuringute tegemiseks. Selle raames töötasime välja oma tehnoloogia kontseptsiooni ja tegime turuanalüüsi. Kuna tulemused olid edukad, osalesime ka teises faasis, mis oli mõeldud prototüüpide valmistamiseks ja katsetamiseks. Selles faasis toimub ka turu hõivamise ettevalmistus ja äriplaani täpsustamine.

Kuna meie tugevamaks küljeks ei ole projektide kirjutamine, siis selles tuli meile appi Invent Baltics OÜ. Isegi hea idee realiseerimiseks peab olema koostööpartner, kes oskab projekte kirjutada nii, et need on arusaadavad ja toetuse jagajate nõuetele vastavad.

Alustasime  teise faasi tegevustega sellel suvel. Meie eesmärgiks on välja arendada kasutatud kunstmuru käitlemise tehnoloogiline ahel, mis algab kasutuses oleva kunstmuru eluea pikendamisest ning lõpeb kõikide materjalide taas- ja uuskasutusega. Säilib ka võimalus, et mingi osa kasutuskõlbmatut kunstmuru hakitakse ja põletatakse energiatootmiseks. Järgneval joonisel on välja toodud ARENA tehnoloogiline ahel.

Kõiki ahelas märgitud protsesse alati ei kasutata. Meie eesmärk on taaskasutada materjale ja neid võimalikult vähe ümber töödelda. Energiatootmiseni jõutakse väga üksikutel juhtudel.

Nagu varem nimetatud, on kasutatud kunstmuruväljakute ülesvõtmine ja materjalide kasutamine suhteliselt uus valdkond, kuid siiski on olemas mõningad seadmed ja meetodid, mida kasutatakse. ARENA kontseptsiooni peamised eelised konkurentide ees on järgmised:

  • kunstmuru ülesvõtmise kiirus (täismõõdus jalgpalliväljaku kokku rullimine võtab aega 1 päev ja järgnevad operatsioonid on võimalik teha väljaku kõrval);
  • kasutatud muru võetakse üles nii, et säilib maksimaalne võimalus seda taaskasutada;
  • meie tehnoloogia on väga keskkonnasäästlik.

 

Tänaseks oleme testinud olemasolevaid prototüüpe, ehitanud juurde ühe uue masina, katsetanud mitmeid erinevaid seadmeid, mida meie tehnoloogilises ahelas kasutada. Horizon 2020 teise faasi lõppedes peaksid olema valmis kõik ARENA tehnoloogia lülid – seadmete prototüübid on valmis ehitatud, katsetatud ja vead parandatud. Lisaks arendame välja oma andmebaasi ja tarkvara, mis aitab efektiivsemalt planeerida tegevusi, sisaldades infot enamuse kunstmuruväljakute kohta Euroopas.

Meie eesmärk on kasvada üle-Euroopaliseks ettevõtteks ja saavutada 30% turuosa aastaks 2021. Selle saavutamiseks tuleb meil leida partner igas riigis, kes omab kontakte ning suhtleb oma kultuurikeskkonnas. Tema aitab jõuda kliendini ja tutvustab meie tehnoloogiaid kohalikul turul. Kogu sellise ambitsiooni ja kasvustrateegia üheks tugitalaks meile on Horizon 2020 fondist saadud toetus.

 

Meelis Koik
Advanced Sports Installations Europe AS
www.sportsinstallations.com