EESTI

Jätkusuutlikkust toetav taotlusvoor STAGE ja EENergy energiatõhusele suunatud grandid ettevõtetele

Jätkusuutlikkust toetav taotlusvoor STAGE ettevõttele, avatud kuni 7. veebruar 2024

STAGE on ainulaadne toetusmehhanism, mida Euroopa Komisjon kaasrahastab programmi “Horisont Euroopa” raames ja mis on suunatud ettevõtete (VKE suurusega) jätkusuutlikkuse aruandluse ja investeerimisvalmiduse toetuseks.

Projekti pakutavad vahendid ja teenused toetavad ettevõtete keskkonnahoidlikku üleminekut, näiteks innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse hindamine, jätkusuutlikkuse koolituskursused, rahalised toetusprogrammid ja nõustamist.

Projekt on avatud ELi liikmesriikides asuvatele ettevõtetele (VKE) ja finants- ja jätkusuutlikkuse nõustajatele.

Lisateave + registreerimisplatvorm: https://stagepartners.eu/.

Eelmise aasta detsembrist kuni 7. veebruarini 2024 on avatud teine konkursivoor ettevõtetele. See on suunatud ettevõtetele, kes soovivad koostada uuendusliku investeerimisprojekti kava ja kaasata ettevõttesse erainvesteeringuid:

  • moderniseerimine ja tehnoloogiline innovatsioon;
  • protsesside automatiseerimine;
  • protsesside digitaliseerimine;
  • taastuvenergia või ringmajanduse mudelite rakendamine jne.

Rahalist abi antakse ka investeerimiskava koostamiseks vajalike täiendavate ekspertteenuste rahastamiseks (tehnoloogiaaudit; süsinikdioksiidijälje hindamise andmete kogumine ja analüüs; hoolsuskohustuse analüüs; prototüüpide koostamine; pilootkatse ja tutvustamine; äriprotsesside kohandamine; testimisvõimaluste kasutamise toetamine; muud spetsialiseeritud konsultatsiooni- ja juhendamisteenused).

STAGE rahalist toetust rahastatakse 2 etapis:

  • 1. etapp: 5000 €
  • 2. etapp: toetussumma 0,4 % ulatuses saadud erainvesteeringust, maksimaalselt 45 000 €.

Rahalise toetuse taotlemiseks peab ettevõte sisenema STAGE platvormile, et läbida esimene etapp – esialgne hindamine. Pärast seda peab ettevõte võtma platvormil ühendust jätkusuutlikkuse finantsnõustajaga (-nõustajatega), minema taotlemise sektsiooni ja järgima osalemisjuhiseid.

LINK taotlusvoorule: https://stagepartners.eu/financial-grants

Konkursikutse on avatud taotluste esitamiseks kuni 7. veebruarini 2024.

KKK:
https://liclt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_muralis_lic_lt/EctDQ8SjrbFAuIhI1DniNFYBqE7c7vB7zoAeW5RrXh7zJw?e=Uvs6bl