EESTI

IPEC 2022: tehisintellekti ja jätkusuutlikkuse konverents ja kontaktkohtumised

Rahvusvaheline tootmiskeskkonna kogukond jätkab Euroopas tehisintellekti ja jätkusuutlikkuse alaste ideede, parimate tavade, projektide ja tehnoloogiasuundade vahetamist. Viidates ÜRO säästva arengu eesmärkidele, soovitakse intensiivistada dialoogi, et anda arukate lahenduste kaudu oma panus konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma tööstuse loomisesse.

IPEC 2022 eesmärk on edendada uute kontaktide ja võrgustike loomist, teadmiste vahetamist ettevõtete, idufirmade ja teadusasutuste vahel. Fookusteemad:

  • Ringmajandus ja ringlussevõtu tehnoloogiad
  • Energia ja CO2 säästmine
  • Digitaalsed ja jätkusuutlikud ärimudelid
  • Tehisintellekt ja plokiahel
  • Vastupidavus, vastupidavus ja uuendatavus

Üritus on inglise keeles ja tasuta. Registreerimine avatud kuni 09.03.2022 aadressil https://ipec2022.b2match.io/