EESTI

Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja kasutajatugi Kagu-Aasia regiooni riikides

Intellektuaalomandi õigused on ettevõtete üks põhivarasid, kuid sageli alahinnatakse nende olulisust ja millal peaks nendele teemadega tegelema. Tõhus intellektuaalomandi strateegia olemasolu on Euroopa ettevõtete jaoks ülioluline, et ohutult siseneda uutele turgudele ja saavutada rahvusvahelistumise protsessis edu.

Kagu-Aasia intellektuaalomandi (IP) õiguste kasutajatugi (SEA IPR SME HD) on loodud Euroopa Komisjoni poolt eesmärgiga pakkuda EL-i ettevõtetele kogu vajaminevat teavet tõhusa intellektuaalomandi strateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks Kagu-Aasia regiooni kümnes riigis (ASEAN riigid – Brunei Darussalam, Kambodža, Indoneesia, Laos, Malaisia, Myanmar, Filipiinid, Singapur, Tai Kuningriik, Vietnam).

Kagu-Aasia regioonis toimib intellektuaalomandi õiguste kaitse ja kaubamärkide kaitse „esimese esitaja põhimõttel“, ehk esimesena (jurisdiktsioonis) IP-taotluse esitanud isik omab peale taotluse rahuldamist „õiguseid“. Pahatahtlikult registreerimine pole haruldane: kolmas isik võib võõra kaubamärgi registreerida enne omanikku ja saadagi kaubamärgi seaduslikuks omanikuks. Sellel võib olla tegelikule omanikule erinevaid tagajärgi alates maine kahjustamisest kuni täieliku väljajätmiseni selle riigi turult.

Seega on Kagu-Aasias kaubamärgi registreerimine intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel väga oluline samm ning on oluline registreerida oma IP esimesel võimalusel, eelistatavalt enne turule sisenemist.

Kaubamärkide riigipõhised registreerimise kulud pole regioonis eriti suured (ulatudes 50–350 euroni põhitaotluse jaoks, olenevalt riigist), aga kui soovite rakendada kaitset mitmes riigis korraga, võiks kasutada „rahvusvaheliste lepingute“ loodud lihtsustavaid võimalusi (huvi korral saab kasutajatugi pakkuda täiendavat teavet).

Üks levinud probleem on seotud ka leiutise patenteerimisega. Nimelt ei teata tihti asjaolu, et patendid on rangelt territoriaalsed. See tähendab, et kui patenteerite leiutise ühes riigis, ei saa sama leiutist enam teises patenteerida. Ent sellele reeglile on mõned erandid, millest kõige olulisem on Pariisi konventsioon, mis näeb ette üheaastase ajavahemiku (alates esimese esitamise kuupäevast), mille jooksul saab patenditaotluse esitada ka teistes riikides. Patent Cooperation Treaty (PCT) süsteem võimaldab alustada registreerimise rahvusvahelist etappi ja annab lisaaega otsustamisel, millisesse riiki registreerida.

Piirkonnast huvitatud ettevõttel tasub tähele panna, et igal Kagu-Aasia piirkonna riigil on intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks oma õigusraamistik. Mõnel on see raamistik üsna ulatuslik, teistel tuleb seda veel kohandada rahvusvaheliste standarditega. Ent abi on olemas ja IPR SME HD aitab keeruliste regulatsioonide ja praktikatega.

SEA IPR SME HD koduleht pakub huvilisele palju praktilist infot – nt riikidepõhist teavet https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/country-guides, aga ka spetsiifilisi juhendeid IP-tüüpide https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/general-ip-guides ning erinevate tööstussektorite https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/industry-specific-guides kohta. Personaalne kasutajatugi (e-post: question@southeastasia-iprhelpdesk.eu) vastab küsimustele 3 tööpäeva jooksul, regulaarselt toimuvad ka veebiseminarid.

Autor: Dr. Marta Bettinazzi, IP Business Advisor