EESTI

Inglise keel suhu e-õppes

Multilingua Keelekeskus on tegutsenud üle 25 aasta ja selle ajaga oleme saanud suurimaks keeleõpet pakkuvaks kooliks Eestis. Korraldame keeleõpet nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks 20 võõrkeele õpetamisele ja keelenõustamisele oleme arenemas kompetentsikeskuseks, kus teeme ka koolitusi haridustöötajatele ja ettevõtete meeskondadele.

Paari viimase aasta jooksul, mil pandeemia on mõjutanud paljude ettevõtete töörütmi, on Multilinguaski välja kujunenud n-ö uus normaalsus, et keeletunde viiakse läbi distantsõppes, omandades võõrkeelt virtuaalses klassiruumis. Selle eeliseks on, et ühes keeletunnis võivad koos olla õppijad, kes ei viibi ühes linnas, riigis või ajatsooniski. Samuti pakutakse keeleõppevõimalusi hübriidses klassiruumis, mis tähendab, et osa õppijaid ja õpetaja on füüsiliselt kohapeal, teised aga integreeritakse veebiplatvormi vahendusel distantsilt.

Seega seisab Multilingua ees lähiaja üks suurimatest väljakutsetest harida nii õpetajaid kui ka õppijad tehnoloogia kõige uuemate lahendustega, et kõik saaksid moodsatest keeleõppevõimalustest maksimaalset kasu. Seetõttu on Multilinguas loodud digiõppe valdkonnajuhi ametikoht. Samuti koolitame regulaarselt oma õpetajaid ning pakume neile võimalust osaleda isikliku ja professionaalse arengu programmis.

Sel aastal lõi Multilingua keelekeskus Enterprise Europe Networki (EEN) võrgustiku kaastoel kontaktid Suurbritannia ettevõttega Perfectly Spoken. See on inglise keele kursusi pakkuv e-õppe keskkond. Siin saavad inglise keelt õppida nii iseseisvad keeleomandajad kui ka need, kes eelistavad n-ö kombineeritud õpet – veebiplatvorm toetab ja täiendab Multilingua õpetajaga klassiruumis läbi töötatud õppematerjale.

Koostööleping Multilingua ja Perfectly Spokeni vahel on praeguseks sõlmitud ning loodame arenevat koostööd, et pakkuda oma klientidele veebikeskkonnas inglise keele õppimiseks veelgi laiemaid võimalusi, kus pidevalt täiendatud nüüdisaegsed õppematerjalid on sobivad nii algajatele (A1 tasemel) kui ka juba kõrgemate keeletasemete (kaasa arvatud C2 keeletaseme) valdajatele.

Hannela Tamagno
Multilingua Keelekeskuse projektijuht

Kursuse lõpetamine EKA katusel