EESTI

Horizon Europe Accelerator – tootearendus ja turule mineku toetus innovaatilisele ettevõttele

2021. aasta alguses avati Euroopa Liidu uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille nimeks sai „Euroopa horisont“ (Horizon Europe). Tegemist on järjekorras üheksanda raamprogrammiga, mis jätkab suuresti Horisont 2020 (Horizon 2020) raames väljatöötatud rahastusmeetmeid.

„Euroopa horisont“ on senini kõige suurem raamprogrammiga, mille kavandatav eelarve on 95.5 miljardit eurot. Enamus rahastuses on suunatud teadustaristu ja tööstustehnoloogiate arendamiseks ning  ühiskondlike väljakutse lahendamiseks. Kuid oma kindel koht on ka innovatiivsete ettevõtete ning VKE’de toetamisel.

Selleks on välja töötatud meede nimega EIC Accelerator, mis jätkab varasema SME Instrumendi tööd ning mida piloteeriti juba aastatel 2019-2020. Hoolimata kõrgest rahvusvahelisest konkurentsis olid selles meetmes edukad mitmed Eesti ettevõtted. Kokku said rahastuse 16 Eesti ettevõtet kogusummas üle 23.3 miljoni euro. Tuntumatest ettevõtetest on antud toetuse saanud Lingvist, Monese, Skeleton Technologies, Cybernetica, 1OT ja Icosagen Cell Factory.

EIC Accelerator projekti raames rahastatakse hilise faasi tootearendusprojekte, mille eesmärgiks on välja arendada turukõlbulik toode või teenus. See eeldab prototüübi edasiarendust, testimist, piloteerimist ja tootmisprotsesside skaleerimist. Tootearenduseks on võimalik saada toetust kuni 2.5 miljonit eurot.

Uudse võimalusena pakutakse EIC Accelerator projektide raames ka omakapitalipõhist rahastust (equity financing) rahastamaks toote turuleviimise ja turundusega seotud kulusid. Lisaks võimaldab see teha täiendavaid investeeringuid ettevõtte äriarendustegevuste laiendamiseks. Kokku on investeeringuna võimalik saada kuni 15 miljonit eurot.

Kaaludes oma taotluse esitamist, tasub kindlasti meeles pidada eelnevalt mainitud kõrget konkurentsi aspekti. Nimelt on tegemist Euroopa-ülese rahastusega, seega kandideerivad kõik Euroopa ettevõtted ühiselt ja võrdsetel alustel. Sellest tulenevalt oli keskmine edukusmäär rahataotlejate hulgas ligikaudu 2%.

Seega enne taotluse koostamist oleks meie soovituseks tõsiselt kaaluda järgmist nelja punkti, et määrata teie ettevõtte sobivus antud meetmesse:

  1. Teil on uuenduslik toode või tehnoloogia, mis omab turul olulist konkurentsieelist
  2. Teil on testitud prototüüp tõestamaks antud tehnoloogia teostatavust
  3. Lahendate olulist probleemi Euroopa tasandil
  4. Suudate tõestada turunõudlust ning olete saanud esimesed pilootkliendid

Kui leiate, et teil on kõik need eeldused täidetud, on EIC Acceleratori rahastuse taotlemine teie jaoks suurepärane võimalus.

Toetuse taotlemine on kahefaasiline. Esimese faasi lühiprojekte võetakse vastu jooksvalt läbi aasta. Teise faasi jõudnud projektidele avaneb võimalus esitada täistaotlus enda poolt valitud tähtajaks. 2021. aastal on avatud 2 teise faasi tähtaega ning nendest järgmine on 06.10.2021. Järgneval aastal on avatud juba 4 teise faasi tähtaega, mille kuupäevad on veel täpsustamisel.

Enterprise Europe võrgustiku partner Invent Baltics omab antud meetme osas väga laialdast ekspertiisi ning on antud toetuse edukalt aidanud saada 38 ettevõttel üle Euroopa. Teie projekti idee hinnang ning esmased konsultatsioonid meetme sobivuse osas on Enterprise Europe võrgustiku raames teile tasuta.

———————

Silver Toomla
Managing partner
Invent Baltics OÜ
Teaduspargi 6/1
Tallinn, 12618
Estonia
mobile: +372 51 71 781
skype ID: silvertoomla