EESTI

Heas töökeskkonnas on terved töötajad

Luu- ja lihaskonna vaevused on üks kõige tavalisemaid tööga seotud terviseprobleeme Euroopas. See mõjutab miljoneid töötajaid ja läheb tööandjatele maksma miljardeid eurosid aastas.

Selle aasta novembris jõuab lõpusirgele kolmeaastane Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu ameti (EU-OSHA) eestvõtmisel korraldatud üleeuroopaline kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“, mis keskendubki just tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustele. Kampaaniaga juhitakse üle Euroopa tähelepanu luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele – mida saab ära teha töötaja ise, mida tööandja, et neid vaevusi oleks vähem ja inimesed töötaksid tervist säästvalt kõrge vanuseni. 

Kampaania raames oleme Eestis korraldanud mitu seminari, mis keskendusid sundasenditele ja korduvliigutustele, rääkisime ka töökeskkonna muutustest koroonakriisis. Novembrikuus leiavad traditsiooniliselt aset töötervishoiupäeva konverentsid. Eelmisel aastal toimus XXIII töötervishoiupäeva konverents, mis oli pühendatud samuti luu- ja lihaskonna probleemidele ning ergonoomilisele töötamisele. COVID-19 ohu tõttu toimus töötervishoiupäev taas veebikeskkonnas. Teemadeks olid sel korral nutiseadmete ergonoomika, hübriidtöö ja kodukontor, silmade hoidmine, töökeskkonna riskianalüüsi tähtsus uue tehnoloogia rakendamisel ning vaimse tervise tegevuskavad töökohal.

Sel aastal on kampaania fookuses lapsed ja noored. Paljudel lastel ja noortel on luu- ja lihaskonna vaevusi, mis võivad ägeneda, kui nad alustavad töötamist. Ülekaal ja vähene liikumine võivad suurendada noorte ja laste luu- ja lihaskonna vaevuste riski, kuid neid vaevusi saab ennetada.

Eestis on selle aasta sügisel taas kavas luu- ja lihaskonna teemalised seminarid: 30. augustil Tartus ja 31. augustil Tallinnas. 27. septembril toimub esimene seminar Tallinna tehnikakõrgkoolis, kus räägime noortega töötervishoiust ja tööohutusest laiemalt. Täpsemat infot saab tööinspektsiooni kodulehelt.

Kellel on parim töökeskkond?

XXIV töötervishoiupäeva konverents toimub sel aastal 8. novembril Tallinna tehnikakõrgkooli aulas. Ajakava on veel täpsustamisel ja info avaldame tööinspektsiooni kodulehel. Üks on aga kindel – konverentsil kuulutame välja auhinna „Hea töökeskkond 2022“ võitjad.

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Soovime esile tõsta ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Neis ettevõtetes on tööandjad teadlikud riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult. Ohutuskultuuri edendamiseks soovime, et ettevõte/organisatsioon kirjeldaks taotluses ühte olukorda, kus nad on muutnud tööprotsessi ohutumaks, viinud sisse töötajate tervist hoidva muudatuse või parandanud süsteemi nii, et töökeskkond on muutunud paremaks. Sisuliselt on tegemist parima praktikaga, mida teised organisatsioonid saaksid võtta eeskujuks töökeskkonna arendamisel.

Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 ja üle 50 töötajaga ettevõte.

Kutsume ettevõtteid üles auhinnale kandideerima! Taotluse esitamise tähtaeg on 23. september. Lisainfo https://www.ti.ee/et/teavitustegevus-infomaterjalid/hea-tookeskkond-auhind.


Kristel Abel
Tööinspektsiooni meedianõunik