EESTI

Euroopa uudised: EMSK arvamusest ühtse käibedeklaratsiooni kohta

Meeldetuletuseks mõne sõnaga taustast. Direktiivi ettepaneku ühtse käibedeklaratsiooni kohta esitas Euroopa Komisjon (EK) eelmisel suvel (tutvustasin Teatajas). Selle eesmärgiks on võtta kasutusele kogu ELis standardne käibedeklaratsioon. Kõigil ettevõtjatel on siis võimalik esitada käibemaksu tasumise kohta igale liikmesriigile standarditud teavet ühtsel, eelistatavalt elektroonilisel kujul. Sel viisil saab ühes liikmesriigis käibedeklaratsiooni esitav ettevõtja hõlpsasti täita ja esitada käibedeklaratsiooni ka teises liikmesriigis. See kõik peaks vähendama bürokraatiat ja ergutama ettevõtlust. Varasemate uuringute põhjal sai EK väita, et ettevõtjad on ideed pooldanud ja eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE) nõuavad, et nad ei peaks deklaratsiooni nii tihti esitama. PricewaterhouseCoopers (PwC) hinnangul säästaks ELi 27 liikmesriiki kokku 17,2 miljardit eurot, kui vähendataks bürokraatiat ja kasutusele võetaks kõigile liikmesriikidele kohustuslik standardne käibedeklaratsioon.