EESTI

Energia- ja ressursitõhususe toetusmeede ootab jätkuvalt taotlejaid

Keskkonnaministeeriumis välja töötatud toetusmeede „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ annab tööstusettevõtetele võimaluse toota rohkem, kulutades samas vähem raha ja ressursse ehk luua väiksema materjalikuluga rohkem väärtust.

Eestis toimub tootmine mitmes sektoris ja üldiselt justkui midagi kurta ei ole. Kui aga lähemalt vaadata, siis ilmneb, et tootmiseks kasutatavaid ressursse kulub rohkem kui enamikes Euroopa riikides. Ressursitootlikkuse näitaja poolest oleme Euroopa Liidu viimase kolme seas. Ressursitõhususe meetme eesmärk on ettevõtteid tõhususe tõstmisel ja tootmise efektiivistamisel aidata.

Tõhususe saavutamiseks on mitmeid võimalusi. Laiemas kontekstis tähendab see lineaarse majandusmudeli asendamist ringmajandusega, kus loodusest pärinevat toormaterjali hoitakse kauem ringluses ja selle arvelt saadakse rohkem kasu. Raisku läheb minimaalselt ja taaskasutus on toodetesse sisse disainitud.

Investeeringud uutesse kaasaegsetesse nutikatesse seadmetesse ja lahendustesse aitavad lisaks ressursile ettevõttel ka teisi rahalisi kulusid kokku hoida. Kui sellised investeeringud korralikult analüüsitud on, tasuvad need end kindlasti ära nii kestva arengu kui ka majandusliku kasumlikkuse poole pealt.

Seetõttu on investeeringu toetuse eelduseks ressursikasutuse analüüs. Ressursikasutuse analüüs ehk ressursiaudit annab ettevõttele detailse ülevaate, palju tootmises kulub energiat, tooret jm ressursse ning millised tegurid mõjutavad ressursside tarbimist. Analüüsi põhjal on võimalik järjestada lahendused, mis annaksid ettevõttele võimalikult suure säästu ehk saada ühest tooraineühikust võimalikult palju tulu. Lahendused peaksid aitama vältida tootmisseisakuid, vähendama praagi ning tootmiseks kasutatava energia ja toormaterjali hulka. Vähem tähtis pole ka see, et lahendused oleksid nutikad ning annaksid parema stardipositsiooni välisturgudel.

Nii on võimalik saada toetust tootmisseadmete uuendamiseks, tootmisprotsesside ja -liinide  automatiseerimiseks, tootmises tekkivate jäätmete ringlusesse suunamiseks toorainena või energiatootmisse, jääksoojuse ärakasutamiseks. Suure kulude kokkuhoiu võib saavutada ka lihtsamate asjadega – näiteks uuendatud valgustussüsteemiga.

Eelmise aasta alguses avatud meetmest on investeeringuteks toetust saanud juba pea 30 ettevõtet, toetuste kogumahuga ligi 25 miljonit eurot. Esimesed projektid teostasid Tootsi Turvas, Kiviluks ja Klaasimeister. Nende ja teiste toetust saanud projektide kohta saab lugeda Keskkonnaministeeriumi ressursitõhususe blogist.


Millele on võimalik raha taotleda?

Auditite ehk ressursikasutuse analüüside läbiviimine

  • Auditile saavad toetust taotleda kõik töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtted.
  • Toetus kuni 7500 eurot (või 50% kulust).


Investeeringutoetused

Voorud on avatud kõikidele mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetele (EMTAK B või C).

  1. a) Taotlusvoor suurprojektidele:
  • Toetus on maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja 200 001 kuni 2 000 000 eurot ettevõtja kohta
  • Investeeringutoetuste kogumaht 35 miljonit eurot
  1. b) Taotlusvoor väikeprojektidele:
  • Toetus on maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja 200 000 eurot ettevõtja kohta
  • Investeeringutoetuste kogumaht 10 miljonit eurot

Toetuste taotlemine toimub läbi struktuuritoetuse e-keskkonna: http://etoetus.struktuurifondid.ee

Vaata lisainfot: http://ressurss.envir.ee.

Jaana Merisaar
Projektijuht
Keskkonnakorralduse osakond
Keskkonnaministeerium