EESTI

Eestisse elama asumine ja välistööjõu värbamine muutub lihtsamaks

Uude riiki elama ja tööle asumine võib olla välismaalasele keeruline. On palju õiguslikke küsimusi, millele oleks vaja vastuseid, näiteks kuidas saada Eestis elamiseks vajalik elamisluba, millised dokumendid selleks esitada ning kas saaks kaasa võtta ka oma perekonna. Et Eestisse tööle ja elama tulevate inimeste elu lihtsamaks muuta, hakkab Politsei- ja Piirivalveamet pakkuma märtsist välismaalastele migratsiooni nõustamisteenust.

Uue teenuse loomise ajendiks oli välismaalaste ja tööandjate mure, et info Eestisse tööle ja elama asumise kohta ei ole piisavalt hästi ja kompaktselt kättesaadav ning on kohati isegi vastuoluline. Kuigi PPA vastab elamislubadega seotud küsimustele juba praegu ning ka mitmed teised organisatsioonid pakuvad välismaalastele vajadusel nõustamist, siis personaalset ja elamislubadele spetsialiseerunud migratsioonialast õiguslikku nõustamisteenust Eestis praegu ei ole. Vajaliku informatsiooni puudumine võib olla aga põhjuseks, miks mõni ettevõtja jätab tubli töötaja välismaalt üldse palkamata.

 

Nii välismaalastele kui ettevõtetele

Nõustamisteenus on peamiselt suunatud inimestele, kes tulevad Eestisse õppima, tööle või soovivad siin ettevõtlusega tegeleda. Näiteks antakse nõu Eestisse elama ja tööle asumise seaduslike aluste, vajalike isikut tõendavate dokumentide ning kodakondsuse taotlemise kohta.

Iga inimese küsimusega tegeleb üks konkreetne ametnik, kes teab inimese lugu algusest lõpuni. See tähendab, et inimene ei pea iga kord oma muret ametnikule uuesti selgitama. Samuti on nõustajatel nõustatava nõusolekul olemas ligipääs tema isikuandmetele ning taotlusega seotud menetlusinfole, mis võimaldab pakkuda palju personaalsemat teenust.

Samas ei ole teenus mõeldud ainult Eestisse tulevatele välismaalastele. Kuna tihtipeale kutsuvad inimesi Eestisse tööle hoopis tööandjad, kes neile Eestisse elama asumise käigus nõu ja tuge pakuvad, on teenus mõeldud ka kõigile ettevõtetele ja teistele asutustele, kes värbavad tööjõudu välismaalt. Asutustele pakutakse näiteks infot välismaalase värbamisega kaasnevate kohustuste kohta.

 

Tööd saab neli nõustajat

Selleks, et teenust edukalt pakkuda, võtab PPA tööle neli õigusteadmistega nõustajat, kes läbivad enne teenuse käivitumist põhjaliku väljaõppe. Nõustajad hakkavad tööle Tallinnas, Tartus, Jõhvis ning osalise ajaga ka Pärnus. Teenust osutatakse eesti, inglise ja vene keeles.

Nõustaja poole saab pöörduda telefoni teel, selleks hakkab 1. märtsist tööle uus number 612 3500. Samuti on võimalik nõustajatele kirjutada migrationadvice@politsei.ee või eelneval kokkuleppel ise vastuvõtule tulla. Nõustamist on võimalik eelneval kokkuleppel saada ka Skype’i teel EstonianPolice_MigrationAdvice ning kasutada dokumentide eelkontrolli teenust, saates näiteks elamisloa taotlemiseks vajalike dokumentide koopiad kontrollimiseks ette. Vajalikud nõustajate kontaktid leiab aadressilt www.migrationadvice.ee.

Kui inimesel tekib küsimusi, mis ei puuduta otseselt Politsei- ja Piirivalveameti tegevusvaldkonda, suunatakse ta selle asutuse või organisatsiooni poole, kust asjakohast nõu võiks saada. Välisesindusest viisadega seotud küsimuses nõustavad inimesi üldjuhul endiselt Välisministeerium ning Eesti välisesindused.

Sügisest hakkavad nõustajad läbi viima ka koolitusi ning esinema partnerite infopäevadel. Nõustamisteenuse raames on lisaks plaanis ümber kujundada Politsei- ja Piirivalveameti koduleht, et Eestisse saabumise info oleks hõlpsamini leitav ning lihtsasti arusaadav.

Nõustamisteenus on välja töötatud Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning teenuse huvirühmade koostöös. Kuni 2021. aastani rahastatakse teenust Euroopa Liidu struktuurifondidest, teenuse edasine rahastamine on planeeritud riigieelarvest.

 

Liis Valk, PPA peaekspert

Katerin Peärnberg, siseministeeriumi nõunik