EESTI

Eesti ülikoolide tudengid loovad suvel tehnoloogiaettevõtteid

Eile, 10.juunil, käivitus juba kolmandat korda tudengitelt tudengitele korraldatav suvine tasuta ettevõtlusprogramm.

Summer of Startups on 9-nädalane suveprogramm tudengitest koosnevatele teadmis- ja tehnoloogiapõhistele meeskondadele. Programm pakub intensiivset äriarenduse tuge kontaktvõrgustiku, mentorluse ja ühiste ürituste näol. Programmi valitakse kaheksa meeskonda, kes 10.juunist kuni 12.augustini arendavad edasi oma äriideed. Suve lõpuks on paljud meeskonnad teinud arendatava toote või teenuse esimesed müügitehingud või saanud valmis oma toote prototüübi.

„Antud programm loob ainulaadse keskkonna, kus meeskonnad omavahelise koostöö kaudu suudavad fokusseeritult testida oma ärimudeleid. Lähimaid analoogseid programme leiab näiteks Soome Aalto Ülikoolist. Nendega tehakse programmi raames aktiivselt ka koostööd,“ ütles Tehnopoli Startup Inkubaatori keycoach Andrei-Andy Linnas.

Suve jooksul külastavad programmi kogenud praktikud nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Samuti räägivad programmis ettevõtjad tudengitele erinevatel teemadel: ärimudelid, klientidega suhtlus, meeskonna täiendamine, idee esitlemine. Meeskondi juhendavad kogenud tehnoloogiapõhise ettevõtluse taustaga inimesed: Raido Pikkar, Andrei-Andy Linnas, Taavi Türner ja Mike Reiner.

Summer of Startupsi viimase kahe aasta edukaimad startup’id on Euroopa ühe tunnustatuma kiirendi Seedcamp võitja GateMe (ööklubitarkvara), BiKeep (mobiilsed jalgrattaparklad), FlickDiet (toitumiskavad). „Varasemate osalejate arengut vaadates võib öelda, et suvega on võimalik palju ära teha ning luua tugev vundament rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ettevõtte loomiseks,“ ütles programmi peamentor Raido Pikkar.

Programm toimub koostöös Tallinn Teaduspargi Tehnopol Startup Inkubaatori, Tallinna Tehnikaülikooli, Technopolis Ülemiste ja  Tallinna Ettevõtlusametiga. Lisaks osutavad programmi vältel startup’de arendamiseks vajalikke teenuseid ettevõtted: õigusbüroo Lextal, Sarap & Partners patendibüroo, Margn ja raamatupidamisettevõte SISU Advisory, ProtoMe ning Taco Express. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Startup Garage on tudengite poolt juhitud organisatsioon, mis on loodud propageerima noorte (ja ka vanemate) seas tehnoloogiapõhist ettevõtlust. Selleks korraldame erinevaid valdkonnapõhiseid teemaõhtuid (biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia jne), TeamUp üritusi ja Summer of Startups´i. Täpsem info meie organisatsiooni ja tegevuse kohta saate kodulehelt: http://startupgarage.eu/