EESTI

Eesti ja Soome koostöös loodi teadmistepõhise regiooni kontseptsioon

Kindlustamaks  Baltimere regiooni konkurentsivõimet töötati  Eesti ja Soome koostöös mehhatroonika ja masinaehituse valdkonnas välja teadmistepõhise regiooni mudel ja rajati ülimoodsate seadmetega Mehhatroonika Innovatsioonikeskus. Kesk-Balti  INTERREG IVA programmi kaasrahastatud projekt kestis 3 aastat ja sellesse investeeriti  2 987 306 eurot. Projekti juhtpartneriks on Tehnopol, kelle territooriumile  Mehhatroonika Innovatsioonikeskus ka loodi.

“Soome ja Eesti on masinaehituse ja mehhatroonika valdkonnas pikalt koostööd teinud. Globaliseerumine ja konkurentsi kasv pani meid aga vajaduse ette luua uued äri- ja tootmismudelid. Tegemist on koostööprojektiga, mis  on hea näide public-private koostööst, mille tulemuseks on midagi väga käegakatsutavat-Innovatsioonikeskus, milles  on kõrgtehnoloogilised seadmed, kus arendus-teadustöö saab hoogu juurde ja mille toel on  Eesti valmis oma enda innovaatiliste toodete tootmiseks. Hea näide sellest, kuidas ülikool, kohalik omavalitsus, grupp ettevõtteid ja erialaühendused klastripõhist  strateegilist koostööd on teinud ja konkreetse tulemuseni ka jõudnud. Projekti tegevuste juurde kuulusid  ka uurimistööd ja koostöömudeli analüüsimine, et valmistada meid  ette kõrgtehnoloogilise tootmise täiskäiguks,“ ütles projekti juhtekspert, Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse juhatuse liige Jüri Riives.

Projekti käigus töötati välja tööstuse, ülikoolide, innovatsiooni – ja tootearenduskeskuste koostöömudel, mille tulemusena elavneb teaduse ja tootmise vaheline koostöö nii riigisiseselt kui ka  rahvusvaheliselt. Kõrgtehnoloogilisele ja paindlikule  tootmisele tuginedes luuakse uusi konkurentsivõimelisi tooteid ning saavutatakse koostöös teiste Euroopa regioonidega konkurentsieelis.

Projekt keskendus tehnoloogia platvormi loomisele, mille raames arendati välja  Mehhatroonika Innovatsioonikeskus Tallinnas ja Mõõtmise ja Kontrollikeskus  Soomes Turus, mis varustati vastavalt ülimalt kaasaegse paindtootmissüsteemiga ning mõõtekeskusega. Projekti raames loodi koostöösidemed projekti partnerite vahel ka edaspidise koostöö arendamiseks.   Lisaks loodi projekti raames eeldused kõrgtehnoloogilise tootmise alase koostöö arendamiseks Ülem-Austria, Baden-Württembergi ja Rhone-Alpi regioonide mehhatroonika valdkonna klastrite ja ettevõtetega.

Projekti raames Tallinnasse loodud Mehhatroonika Innovatsioonikeskus toetab  neid Eesti ettevõtteid, kellel on soov ja vajadus kasutada kõrgtehnoloogiat.  Interreg programmi raames ja toel Mehhatroonika Innovatsioonikeskusesse soetatud täisautomatiseeritud paindtootmissüsteem (flexible manufacturing system – FMS) võimaldab arendada ja katsetada uusi tehnoloogiaid ja valmistada innovatiivsete toodete prototüüpe, mille valmistamiseks seni Eestis võimalus puudus.  Lisaks on võimalik tänu paindtootmissüsteemile ja väljatöötatavatele tehnoloogiatele hoogustada arendus-teadustegevust ning aidata kaasa inseneriõppele.

Projekti partnerid olid Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tallinna Ettevõtlusamet, Mehhatroonika Assotsiatsioon (MECA), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Koneteknologiakeskus Turku Oy (KTK), Helsingi Ülikooli MIKES keskus (Espoo, Soome).