EESTI

Eesti ettevõtted on Horisont 2020 SME instrumendi rahastusmeetme edukamate taotlejate hulgas

Eesti ettevõtjad on ühed edukamad rahataotlejad Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) innovatsioonile suunatud Horisont 2020 SME instrumendi raames, mille eesmärgiks on toetada innovaatiliste lahendustega VKE-de innovatsiooniprojekte, mis aitavad neil kasvada ja laiendada tegevust teistesse riikidesse, sh nii Euroopasse kui ka kaugemale.


Baltic Innovation Agency, mis on Enterprise Europe Network’i Eesti partner, aitab eesti ettevõtjaid SME instrumendi taotluste ettevalmistamisel. Mitmed ettevõtjatega koostöös esitatud projektid on juba saanud rahastuse. Näitena võib tuua Interspectrum OÜ, kelle innovatsiooniprojekti eesmärgiks on hinnata uue spektroskoobi tehnoloogilist ja majanduslikku teostatavust ning koostada rakendusplaan toote arendamiseks. Uus spektroskoop võimaldab mõõta veekeskkondade ruumhajuvusfunktsiooni senisest täpsemalt ning on oodatud lahendus mereuuringutes, klimatoloogias ja optilises kommunikatsioonis. Laiemas plaanis panustab Interspectrumi innovatsiooniprojekt Euroopa Liidu blue growth prioriteetidesse, pakkudes kvaliteetset ja mitmekülgset infot veekeskkondade toimimisest ja omadustest.

Eduka taotluse esitamiseks võib soovitada järgmist:

  • tuua välja innovatsiooniprojekti keskmes oleva toote-teenuse kõrge kasvupotentsiaal ja ärivõimalus;
  • rõhutada ettevõtte ärilist ambitsiooni ja rahvusvahelistumise strateegiat;
  • toode-teenus peaks taotlemise hetkeks olema arendatud vähemalt 6. tehnoloogia valmidusastmeni (technology readiness level, TRL) – see tähendab, et vastav tehnoloogia on sobivas keskkonnas demonstreeritud, kuid prototüübini veel jõutud pole;
  • kui esimene taotlemiskatse ei õnnestu, saab komisjoni hindajate tagasisidet arvesse võttes esitada taotluse juba järgmiseks tähtajaks uuesti.

Vahemikus 2014-2020 toetatakse ettevõtteid ühtekokku 3 miljardi euro eest, seejuures on meede jagatud kolme faasi:

  • Esimene faas, mille eesmärgiks on hinnata innovatsiooniprojekti teostatavust. Selles faasis toetatakse ettevõtet 50 000 euroga, et teha 6 kuu jooksul selgeks innovaatilise lahenduse tehniline võimalikkus ja äriline potentsiaal.
  • Teine faas, mille eesmärgiks on viia innovatsiooniprojekt turuvalmiduseni. Sellesse põhifaasi võib taotluse esitada ka esimest faasi läbimata ning positiivse vastuse korral toetatakse ettevõtet 0,5-2,5 miljonit euroga, et 1-2 aasta jooksul innovaatiline lahendus läbi prototüüpimise ja testimise valideerida.
  • Kolmas faas, mille eesmärgiks on pakkuda ettevõttele täiendavat tuge investeerimisvalmiduse suurendamiseks. Sellesse faasi ei pea taotlust esitama ning ettevõte saab kasutada mitmeid Enterprise Europe Network’i pakutavaid tugiteenuseid.

SME instrumendi teemade hulka kuuluvad muu hulgas kosmoseuuringud, nanotehnoloogia, madala süsinikuga majandus, e-valitsuse rakendused, biotehnoloogia ja kliinilised uuringud. Taotlusi saab esitada pea iga kolme kuu järel – järgmisteks taotluste esitamise tähtaegadeks on 17. juuni, 17. september ja 25. november.

 

Täpsem info:
Rene Tõnnisson
Baltic Innovation Agency
tel: 502 9873
e-post: rene@bia.ee