EESTI

EEN: Eksportivatel ettevõtetel tasub üle vaadata pakutavad maksetingimused

20.05.2014

Tänases majandusolukorras dikteerivad tehingute tingimusi peamiselt ostjad ning konkurentsis püsimiseks peavad ettevõtjad olema paindlikud maksetähtaegade võimaldamisel. Uuringud Euroopa ettevõtete hulgas näitavad, et 80-90% ettevõtetest annavad oma klientidele arvete maksmiseks aega.

Uurimaks, kuidas ja mis ulatuses pakuvad Eesti eksportivad ettevõtted oma äriparteritele krediiditingimusi, viis Faktum Ariko KredEx Krediidikindlustuse tellimusel eksportivate ettevõtete seas läbi vastava uuringu.
Uuringu tulemused näitasid, et ligi pooled küsitletud eksportivatest ettevõtetest soovivad oma klientidelt üldjuhul ettemaksu. 47% vastanute aastakäibest moodustab krediiditingimustel müük alla 10% ja kõigest 21% vastanute aastakäibest moodustab krediiditingimustel müük üle 90%.

Maksetingimuste põhjal on meie eksportijatel seega üpris raske konkurentsis püsida. Riikides, kus ollakse keskmiselt harjunud ettevõtete omavaheliste arvelduste puhul lähtuma tähtaegadest 50-60 päeva (näiteks Hispaania, Itaalia jne), ei pruugi ettemaksu nõudmine olla ärisuhte alustamiseks just kõige kindlam viis.

Miks meie ettevõtted ei kasuta aktiivsemalt krediiditingimustel müüki? Peamine põhjus on loomulikult kartus, et maksed jäävad venima või üldse laekumata. Ettevõttel on sageli raske saada taustainfot oma partneri kohta ja isegi kui seda hangitakse, võib kliendi finantsolukord kiiresti muutuda. Keegi ei ole huvitatud hiljem võlgnike tagaajamisest või mõnes pankrotiprotsessis osalemisest kusagil välisriigis. Kuid sageli on põhjuseks ka teadmatus, et taolisi ostjate makseriske on võimalik üpris kerge vaevaga kindlustada. Eestis pakub sellist teenust juba viis aastat riiklik kindlustusselts, mille tegevusmahud on pidevalt kasvanud.

Miks on vaja kindlustada?

Eksportivatel ettevõtetel on võrreldes kohalikeettevõtetega tunduvalt raskem hinnata võimalikke majanduslikke ja poliitilisi riske. Välisriigi ettevõtluskliima ja seadusandlus erinevad Eesti omast, samuti on raskem saada andmeid klientide finants- ja maksekäitumise kohta.
Müüja antud maksetähtaeg on ostja jaoks üks odavamaid finantseerimisallikaid ja loomulikult kasutatakse seda, mõnikord ka üle oma võimete. Seetõttu peab ostjatele maksetähtaja võimaldamine olema läbimõeldud tegevus, oluline on teha seda süsteemselt. Maandamata krediidiriskid kujutavad endast ohtu ettevõtte finantspositsioonile, sest võtmekliendi kasvõi ajutised makseraskused võivad tuua kaasa likviidsusprobleeme ja raskusi maksekohustuste täitmisel oma töötajate, tarnijate, maksuameti, pankade jne ees.

Kas kindlustamine on kallis?

Meie ettevõtjad on üsna teadlikud, et hooned ja seadmed on mõistlik erinevate kahjude vastu kindlustada. Seevastu ostjatelt laekumata arved, mis on sageli ettevõtte kõige kallim vara, ei ole üldjuhul kindlustatud. Lootusetute võlgade mahakandmisi ja pankrotte esineb samas iga päev.

Ostja makseriskide kindlustamine maksab käibest kõigest protsendi murdosa. Näiteks maksaks 50 000eurose tehingu kindlustamine Euroopas asuva ettevõttega ligikaudu alates 0,3% käibest ehk 150 eurot. Mida väiksemad on ettevõtte müügimarginaalid, seda väiksem on tahtmine täiendavat kulutust teha. Samal ajal on ka palju raskem tagasi teenida ootamatult maksmata jäänud arvetest tulenevat kahju. Toodud näite puhul tähendaks 50 000 eurone kahju 10% müügimarginaali juures ettevõttele vajadust leida kohe vähemalt 500 000 euro väärtuses uusi müügivõimalusi, et säilitada oma finantspositsioon. Kindlasti pole see kerge ülesanne.

Kuigi krediidikindlustuse eest tuleb raha maksta, võimaldab teenus ettevõtte ressursse paremini kasutada. Ostjate taustakontrolli teeb ära professionaalne partner, kes võtab oma hinnangu eest ka vastutuse ning ettevõte võib keskenduda oma põhitegevusele. Kuigi vahel arvatakse, et riigiettevõtete teenused on kallimad või paindumatud, krediidikindlustuses see kindlasti nii ei ole – oleme igati avatud ja meie klientide rahulolu on kõrge.

Vaata lähemalt www. krediidikindlustus.ee

Meelis Tambla
AS KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimees