EESTI

EEN: Eesti SOLVIT saab tänavu 10-aastaseks

SOLVIT on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide koostöövõrgustik, mis on loodud siseturu probleemide kohtuväliseks kiireks ja efektiivseks lahendamiseks. Alates aastast 2002. ELi liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis tegutsev SOLVIT lahendab probleeme, mille puhul teise liikmesriigi ametiasutus on kodaniku või ettevõtja suhtes ebaõigelt kohaldanud ELi siseturu õigust. 2013. a pöörduti SOLVITi poole 3023 korral ning 89% probleemidest lahendati keskmiselt 68 päevaga.